erasmus+ 4

Της Ευγενίας Πάταρα

Το πρόγραμμα Erasmus+ περιλαμβάνει μια σειρά ποικίλων δράσεων που αποσκοπούν στην εξοικείωση των φοιτητών με τους κανόνες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους προσκομίζει απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και η αξιολόγησή τους

Για να συμμετέχει ένας φοιτητής στο πρόγραμμα Erasmus+, πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση αιτήσεων και την αξιολόγησή τους. Κατά κύριο λόγο, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με συνημμένα τα αντίστοιχα για κάθε πρόγραμμα δικαιολογητικά. Ωστόσο, για συγκεκριμένες δράσεις που δεν υποστηρίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να την αποστέλλουν έντυπα στον εκτελεστικό οργανισμό. Πάντα οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 12 μ.μ. ώρα Βρυξελλών. Γι’αυτό είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα με διαφορετική ζώνη ώρας να λαμβάνουν υπόψη τη διαφορά ώρας ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο απόρριψης των αιτήσεών τους.

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται στον εκτελεστικό οργανισμό υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης. Αξιολογείται το κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της συγκεκριμένης δράσης. Μετά την αξιολόγηση και την έγκριση της αίτησης ακολουθεί η συμφωνία επιχορήγησης του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα. Το ποσό της επιχορήγησης που προβλέπεται από τη συμφωνία είναι το ανώτατο δυνατό και δε δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, ακόμα και μετά από αίτηση του δικαιούχου.

Erasmus+: Η συμφωνία μάθησης

Επιπλέον, πριν από την αναχώρησή τους, οι φοιτητές που θα συμμετέχουν σε μια από τις δράσεις του προγράμματος πρέπει να υπογράψουν συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει και τη συμφωνία μάθησης. Η συμφωνία αυτή ορίζει το πρόγραμμα σπουδών/πρακτικής άσκησης που πρέπει να ακολουθηθεί, όπως συμφωνείται από το φοιτητή, τον οργανισμό αποστολής και τον οργανισμό υποδοχής. Στη συμφωνία μάθησης ορίζονται και τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα για την περίοδο μάθησης στο εξωτερικό και προβλέπονται διατάξεις για την επιθυμητή αναγνώριση. Προσδιορίζεται ο τόπος στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι σπουδές ή/και η πρακτική άσκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το ίδρυμα αποστολής και ο σπουδαστής θα πρέπει να συμφωνήσουν επίσης για το επίπεδο γλώσσας (γλώσσα διδασκαλίας ή γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στο χώρο εργασίας) στο οποίο πρέπει να βρίσκεται ο σπουδαστής κατά την έναρξη της περιόδου σπουδών/πρακτικής άσκησης. Για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταβείτε εδώ:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_el.htm .

Erasmus+: Το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας / πρακτικής άσκησης

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου στο εξωτερικό, το ίδρυμα/επιχείρηση πρέπει να παρέχει στο σπουδαστή και στο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας / πρακτικής άσκησης που θα επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα του συμφωνημένου προγράμματος. Με τη χρήση των μονάδων ECTS πραγματοποιείται η επίσημη αναγνώριση των διδακτικών μονάδων που χορηγήθηκαν από το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού στο φοιτητή. Ακολουθεί η υποβολή έκθεσης από το φοιτητή, η οποία περιλαμβάνει την ποιοτική αξιολόγηση της γλωσσικής υποστήριξης που έλαβε ο συμμετέχων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις μονάδες ECTS βρείτε στο σχετικό αφιέρωμά μας!

Erasmus+: Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Τέλος, είναι σημαντικό ο κάθε μετακινούμενος σε διαφορετική χώρα φοιτητής να γνωρίζει τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης του ακαδημαϊκού έτους στο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, μεταβείτε εδώ:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/168%20EN.pdf .

 

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register       

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!