Erasmus+ 5

Της Ευγενίας Πάταρα

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα εκείνο που θα δώσει προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό σου. Συμπληρώνει την ακαδημαϊκή γνώση με ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και βοηθάει τους φοιτητές να αποκτήσουν εφόδια που η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί. Αυτή την εποχή υπάρχει η δυνατότητα να σπουδάσει ένας φοιτητής σε μια από τις 33 συμμετέχουσες χώρες για ένα συγκεκριμένο διάστημα (από 2 έως 12 μήνες). Από το 2015 θα υπάρξει η δυνατότητα φοίτησης σε χώρες εκτός Ευρώπης και από το 2016 θα υπάρξει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε αυτές τις χώρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι να φοιτάς σε χώρα συμμετέχουσα στο πρόγραμμα Erasmus+ και το πανεπιστήμιό σου να έχει υπογράψει το Χάρτη Erasmus.

Το Erasmus+ προσφέρει τις εξής ευκαιρίες να φοιτήσεις στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των σπουδών σου:

 • Κινητικότητα Erasmus+ για φοιτητές
 • Κινητικότητα Erasmus+ πρακτική άσκηση (traineeship)
 • Μεταπτυχιακά Προγράμματα Erasmus Mundus
 • Δάνεια Erasmus+

Υποχρεώσεις και δικαιώματα φοιτητών Erasmus+

Υποχρεώσεις και δικαιώματα φοιτητών Erasmus+ πριν την μετακίνηση:

 1. Δικαιούσαι ενημέρωση και καθοδήγηση για τις δραστηριότητες (ακαδημαϊκές και άλλες) του ιδρύματος υποδοχής.
 2. Δικαιούσαι πληροφόρηση για τον τρόπο που θα σε αξιολογήσει το πανεπιστήμιο υποδοχής, για τις ευκαιρίες στέγασης, ασφάλισης κλπ. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των πανεπιστημίων.
 3. Θα υπογράψεις μια συμφωνία που αφορά τη χρηματοδότησή σου και μια που αφορά τη μάθηση. Καλό είναι να έχεις προετοιμαστεί για τη φοίτηση στο ίδρυμα υποδοχής με βάση τη συμφωνία που θα έχεις υπογράψει, ώστε και τα μαθήματα που τυχόν περάσεις να μετρήσουν και οι ακαδημαϊκές μονάδες να κατοχυρωθούν.
 4. Όταν επιλεγείς, θα εξεταστείς στο επίπεδο γλώσσας που απαιτείται από το πανεπιστήμιο υποδοχής. Πιθανά να σου δοθούν ευκαιρίες βελτίωσης του γλωσσικού σου επιπέδου. Αξιοποίησέ τες όλες!

Υποχρεώσεις και δικαιώματα κατά τη διάρκεια της παραμονής στο εξωτερικό:

 1. Προσπάθησε να εκμεταλλευτείς όσες ευκαιρίες μάθησης μπορείς περισσότερο, ώστε να έχεις τις μέγιστες δυνατές επιτυχίες σε εξετάσεις και άλλους τρόπους αξιολόγησης.
 2. Μπορείς να ζητήσεις αλλαγές στη συμφωνία μάθησης, αλλά μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό από την αρχή της μετακίνησης και να επικυρωθούν και από τα δύο ιδρύματα: αποστολής και υποδοχής. Μην λησμονήσεις να αποθηκεύσεις κάθε αποδεικτικό στοιχείο της επικύρωσης αυτής, πχ email ή άλλο.
 3. Το ίδρυμα υποδοχής οφείλει να σε αντιμετωπίσει με ίδιο τρόπο με το ίδρυμα αποστολής. Από την άλλη, προσπάθησε να ενσωματωθείς στο νέο σου περιβάλλον και να σεβαστείς τους νέους κανόνες, το συντομότερο δυνατό.
 4. Θα είσαι ευπρόσδεκτος να συμμετέχεις σε ενώσεις και ομάδες, όπως δίκτυα από μέντορες και συμφοιτητές που οργανώνονται από επίσημες ενώσεις, όπως το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (ESN).
 5. Η υποτροφία ή το δάνειο που λαμβάνεις από το ίδρυμα αποστολής οφείλει να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονή σου στο ίδρυμα υποδοχής.
 6. Το ίδρυμα υποδοχής δεν θα σε χρεώσει για τη φοίτηση, την καθοδήγηση (tuition), εγγραφή, εξετάσεις, εργαστήρια, βιβλιοθήκες κλπ. Μπορεί, ωστόσο, να σου ζητηθεί ένα μικρό ποσό (όπως και από τους ντόπιους φοιτητές) για ασφάλιση, χρήση κάποιων υλικών, συμμετοχή σε φοιτητικές ενώσεις κλπ.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετά την επιστροφή σου στην πατρίδα!

 1. Δικαιούσαι πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση από το πανεπιστήμιο αποστολής, εάν και εφόσον έχεις «περάσει» όλες τις εξετάσεις και τις κάθε είδους αξιολογήσεις.
 2. Το πανεπιστήμιο υποδοχής θα σου δώσει όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα των μαθημάτων και των σεμιναρίων που πέρασες. Το ίδρυμα αποστολής οφείλει να σου εξηγήσει τι αναγνωρίζεται από αυτά με βάση τη συμφωνία μάθησης. Όλη η ακαδημαϊκή σου πορεία στο ίδρυμα υποδοχής θα αναφερθεί στο Παράρτημα Διπλώματος που θα πάρεις με το πτυχίο σου.
 3. Εάν κάνεις πρακτική άσκηση (traineeship), θα σου δοθεί από το ίδρυμα υποδοχής πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της πρακτικής με όλα όσα διεκπεραίωσες και φύλλο αξιολόγησης. Εάν η αναγνώρισή του από το ίδρυμα αποστολής δεν προβλέπεται στη συμφωνία μάθησης, τότε θα συμπεριληφθεί στο παράρτημα διπλώματος και αν το επιθυμείς στο Αποδεικτικό Μετακίνησης Europass.
 4. Θα σου ζητηθεί να αξιολογηθείς ξανά στη βασική γλώσσα εκπαίδευσής σου, ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδος που έχεις κάνει στην εκμάθησή της.
 5. Θα πρέπει να συμπληρώσεις ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με την εμπειρία σου σαν φοιτητής Erasmus+.
 6. Είσαι ευπρόσδεκτος να γίνεις μέλος στην Ένωση Φοιτητών και αποφοίτων Erasmus+ και μπορείς να μοιραστείς την εμπειρία σου με τους φίλους σου, τους καθηγητές σου, συμφοιτητές σου, ακόμα και τους μελλοντικούς μαθητές σου…

Ποιους πρέπει να έχεις υπόψη σου, γιατί θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις μαζί τους!

Για την αίτηση, κατά τη διάρκεια της παραμονής σου ή και μετά την επιστροφή σου θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις με διάφορους, οι πιο βασικοί από τους οποίους είναι:

 1. Τα γραφεία διεθνών σχέσεων των πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής. Μπορεί να έχει το όνομα «Γραφείο Ανταλλαγών». Ο ρόλος του είναι να παράσχει υποστήριξη και συμβουλευτική σε φοιτητές πάνω σε θέματα που αφορούν την αίτηση, τις απαιτήσεις και τα πρακτικά θέματα.
 2. Ο συντονιστής Erasmus+. Συνήθως κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα διαθέτει ένα συντονιστή Erasmus+, μπορεί να υπάρχει αντίστοιχος συντονιστής και σε κάθε σχολή. Η βασική τους εργασία είναι να ενημερώνει τους φοιτητές για τα διαθέσιμα προγράμματα, τις ακαδημαϊκές μονάδες ECTS κλπ.
 3. Τον Εθνικό Φορέα υλοποίησης του Erasmus+. Για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ. Οι εθνικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση και προώθηση όλων των σχετικών προγραμμάτων Erasmus+, οπότε και οι εργαζόμενοι σε αυτό το φορέα είναι γνώστες πολλών καταστάσεων. Εάν δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από τους παραπάνω φορείς, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο ΙΚΥ.

Ποια έγγραφα είναι καλό να γνωρίζεις;

 1. Τη Συμφωνία Μάθησης. Η συμφωνία μάθησης είναι μια συμφωνία που υπογράφεται από εσένα, τον οργανισμό αποστολής και τον οργανισμό υποδοχής πριν από την μετάβασή σου στον τελευταίο. Αυτή η συμφωνία θα αναφέρει πχ αναλυτικά τα μαθήματα που θα κάνεις στον οργανισμό υποδοχής, τις μονάδες ECTS που αναμένεται να λάβεις και το απαιτούμενο γλωσσικό επίπεδο που πρέπει να διαθέτεις. Για την πρακτική άσκηση, εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει να αναφέρονται οι ικανότητες που θα εξασκήσεις και θα αποκτήσεις και αν η πρακτική σου άσκηση αναγνωρίζεται από το πανεπιστήμιο αποστολής (οπότε και δεν χρειάζεται να κάνεις και άλλη) ή είναι μια εθελοντική εργασία.
 2. Το ECTS
 3. Το επικυρωμένο αντίγραφο των βαθμών σου. Είναι ένα έγγραφο που περιλαμβάνει όλα όσα έχεις πετύχει στο ίδρυμα υποδοχής, βαθμούς, ακαδημαϊκές μονάδες κλπ. Το ίδρυμα υποδοχής οφείλει να αποστείλει στο ίδρυμα αποστολής αυτό το έγγραφο αμέσως με την ολοκλήρωση της παραμονής σου σε αυτό. Το ίδρυμα αποστολής είναι υποχρεωμένο να αναγνωρίσει και να ενσωματώσει οτιδήποτε αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει από όσα συμφωνήθηκαν στην Συμφωνία Μάθησης.
 4. Τη σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+. Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί από το ίδρυμά τους να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θα πρέπει να υπογράψουν τη σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση πριν τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό.
 5. Το Χάρτη Φοιτητή Erasmus+. Μετά την επιλογή τους οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν από το ίδρυμά τους το Χάρτη Φοιτητής Erasmus+ στον οποίο ορίζονται δικαιώματα και υποχρεώσεις του φοιτητής κατά την παραμονή του στο εξωτερικό.

Πότε να επιλέξω να πάω σε πρόγραμμα Erasmus+;

Όλα τα προγράμματα έχουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Μια καλή περίπτωση θα ήταν να επιλέξεις εξάμηνο ή έτος στο οποίο τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι λιγότερα και τα επιλεγόμενα περισσότερα, ώστε να διαθέτεις μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών.

Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές

Πώς να κάνεις αίτηση:

Έλεγξε τα χρονικά περιθώρια που σου δίνει το ίδρυμα αποστολής, που συνήθως εξαντλούνται σε μια ή δυο ημερομηνίες ετησίως.

Επίλεξε το Ίδρυμα στο οποίο θέλεις να πας. Το ίδρυμα υποδοχής θα πρέπει να έχει υπογράψει συμφωνία με το ίδρυμα αποστολής, οπότε έλεγξε τη λίστα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων είτε από την ιστοσελίδα του ιδρύματός σου, είτε από το γραφείο διεθνών σχέσεων είτε από το συντονιστή Erasmus+ του πανεπιστημίου σου ή της σχολής σου. Προσπάθησε, επίσης, να εξακριβώσεις σε ποιο εξάμηνο θα πας, πόσα υποχρεωτικά μαθήματα θα παρακολουθήσεις και πόσα μαθήματα επιλογής. Προσπάθησε επίσης να γνωρίζεις ποιες είναι οι απαιτήσεις για να επιλεγείς, καθώς και ποια η διαδικασία της επιλογής.

Τι να έχεις κατά νου πριν φύγεις:

 1. Προσπάθησε να φτιάξεις μια καλή συμφωνία μάθησης. Για να το πετύχεις αυτό προσπάθησε να βρεις παρόμοια μαθήματα στο ίδρυμα υποδοχής με αυτά που θα έπαιρνες στο ίδρυμα αποστολής σου, ώστε να η ομοιότητα αυτή να σε οδηγήσει σε αναγνώριση περισσότερων μαθημάτων. Συμβουλέψου και τους εμπλεκόμενους καθηγητές σου (που διδάσκουν δηλαδή τα παραπλήσια μαθήματα στο ίδρυμα αποστολής), ώστε να μην έχεις δυσάρεστες εκπλήξεις. Δώσε μεγάλη έμφαση, επίσης, στο αν τα μαθήματα αλληλοσυμπληρώνονται ή είναι μικρότερου επιπέδου από το εξάμηνο που βρίσκεσαι, ώστε να μην χρειαστεί να κάνεις αλλαγές στη συμφωνία μάθησης. Σημαντικό είναι να γνωρίζεις τι θα συμβεί εάν δεν περάσεις όλα τα μαθήματα της συμφωνίας. Κάθε ίδρυμα έχει και δικούς του κανόνες. Συμβουλέψου για αυτό τον συντονιστή ή το γραφείο διεθνών σχέσεων.
 2. Σιγούρεψε τον αριθμό ECTS που θα λάβεις. Τα περισσότερα ιδρύματα έχουν οδηγούς σπουδών που το αναφέρουν αυτό σε κάθε μάθημα. Ωστόσο, κάποια άλλα ιδρύματα ακολουθούν δικές τους κλίμακες, οπότε καλό θα είναι να το διευκρινίσεις, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
 3. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζεις την αντιστοιχία των βαθμών από το ένα ίδρυμα στο άλλο, ώστε να γίνει σωστά η μεταφορά τους. Σε αυτό θα σε βοηθήσει ο συντονιστής Erasmus+ του τμήματός σου.
 4. Για να αποφύγεις προβλήματα, φρόντισε πριν φύγεις η συμφωνία μάθησης να περιλαμβάνει 3 υπογραφές: τη δική σου, του εκπροσώπου του πανεπιστημίου αποστολής και του εκπροσώπου του πανεπιστημίου υποδοχής.

Τι μπορεί να χρειαστεί κατά την παραμονή σου στο ίδρυμα υποδοχής:

Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξεις τη συμφωνία μάθησης. Όπως είδαμε, αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πχ ότι ένα μάθημα δεν προσφέρεται πια ενώ είναι στη συμφωνία μάθησης, μια παράταση που μπορεί να χρειαστεί κλπ. Φρόντισε η αλλαγή στη συμφωνία μάθησης να γίνει το συντομότερο δυνατό (πχ να την αιτηθείς μέσα στις δυο πρώτες εβδομάδες) και να λάβεις έγκριση και από τα δυο εμπλεκόμενα ιδρύματα. Δεν χρειάζονται γνήσιες και πρωτότυπες υπογραφές, αρκούν mail επιβεβαίωσης. Μην τα χάσεις όμως!

Μετά την επιστροφή σου

Βασικό και κύριο μέλημά σου θα πρέπει να είναι η αναγνώριση των μαθημάτων που πέρασες. Το επικυρωμένο αντίγραφο των βαθμών σου θα πρέπει να κατατεθεί στο συντονιστή του προγράμματος Erasmus+ που είναι υπεύθυνος για σένα. Σου θυμίζουμε ότι όσα μαθήματα έχεις περάσει και είναι μέρος της συμφωνίας μάθησης, θα πρέπει αυτόματα να αναγνωρισθούν.

Πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση

 1. Σου παρέχεται η δυνατότητα να περάσεις ένα διάστημα 2 έως 12 μηνών σε άλλη χώρα προκειμένου να κάνεις πρακτική άσκηση. Αναμένεται να αποκτήσεις συγκεκριμένες ικανότητες, μεταξύ των οποίων και να μάθεις καλύτερα τη γλώσσα της χώρας προορισμού, καθώς και να καταλάβεις τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή τη χώρα.
 2. Και πάλι θα πρέπει να αιτηθείς στο ίδρυμά σου σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Αν το πρόγραμμα σπουδών σου απαιτεί πρακτική άσκηση για τη λήψη του πτυχίου, μάθε καλά τα κριτήρια και τις απαιτήσεις για αυτού του είδους την άσκηση και προσπάθησε να βρεις αντίστοιχη, ώστε να την αναγνωρίσεις ως την κανονική πρακτική άσκησή σου.
 3. Μπορείς να πληροφορηθείς για εταιρείες και οργανισμούς που προσφέρουν πρακτική άσκηση εδώ: http://www.erasmusintern.org/
 4. Μπορείς βέβαια να αναζητήσεις εσύ φορέα για την πρακτική σου άσκηση: εταιρείες, κέντρα πρακτικής άσκησης, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια ιδιωτικές εταιρείες, δημόσια ινστιτούτα και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να εμπλουτίσουν τη γκάμα των επιλογών σου.
 5. Μπορείς να αιτηθείς για πρακτική άσκηση και μετά τη λήψη του πτυχίου σου, αρκεί την αίτηση να την έχεις κάνει στο τελευταίο έτος των σπουδών σου και να την ολοκληρώσεις μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου σου.
 6. Μάθε καλά τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προγράμματος και κάνε την αίτηση. Μπορεί να χρειαστείς βιογραφικό και συστάσεις, μπορεί να αξιολογηθείς με συνέντευξη, μπορεί να σου ζητήσουν και συγκεκριμένο επίπεδο γλώσσας μέσω πτυχίων.
 7. Σημαντικό για την πρακτική άσκηση είναι να διαθέτεις ασφάλιση, τόσο για πιθανά προσωπικά ατυχήματα, όσο και για πιθανές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο χώρο εργασίας λόγω απειρίας. Για το θέμα αυτό υπεύθυνο ουσιαστικά είναι το ίδρυμα αποστολής σου!
 8. Αν προκύψουν σημαντικές αλλαγές στο πλάνο, πχ αλλάξει το πρόσωπο που σε επιβλέπει στην πρακτική σου, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσεις το ίδρυμα αποστολής. Γενικά, το ίδρυμα αποστολής θα πρέπει να ενημερώνεται για όσα ζητήματα ανακύψουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής σου άσκησης.
 9. Τέλος, μην λησμονήσεις να τακτοποιήσεις το θέμα της αξιολόγησης. Θα πρέπει να λάβεις ένα πιστοποιητικό για την διεκπεραίωση της πρακτικής σου άσκησης. Αν ήταν στη συμφωνία να αναγνωριστεί ως πρακτική άσκηση στις κανονικές σου σπουδές, τότε θα πρέπει να λάβεις και ένα επίσημο αντίγραφο με τις μονάδες ECTS κλπ, ώστε να το καταθέσεις στη σχολή αποστολής σου.

Άλλα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+

Erasmus+ Joint Masters

Σου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσεις ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπου τμήμα του προγράμματος μπορείς να το ακολουθήσεις σε άλλη χώρα. Πολλά από τα προγράμματα αυτά προσφέρουν και υποτροφίες.

Περισσότερα εδώ: http://www.esn.org/jmd

Erasmus+ δάνεια για μεταπτυχιακά

Αφορούν όσους σπουδάζουν στο εξωτερικό και είναι δάνεια από τράπεζες και συνεργαζόμενους οργανισμούς με πολύ καλύτερους όρους αποπληρωμής, πχ χαμηλότερα επιτόκια και περίοδο χάριτος έως δύο έτη μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού, ώστε να μπορέσει ο υποψήφιος να βρει δουλειά. Τα ποσά είναι μέχρι 12.000 ευρώ για ένα χρόνο και μέχρι 18.000 για δυο. Υπεύθυνοι φορείς είναι οι εθνικοί φορείς κάθε χώρας. Στην Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.

Δράσεις Marie Curie για υποψηφίους διδάκτορες

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νέους ερευνητές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου και τους προσφέρει την ευκαιρία να σπουδάσουν σε άλλη χώρα. Οι αιτήσεις γίνονται κατευθείαν στον κεντρικό φορέα του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esn.org/mariecurie

Erasmus+ για νέους επιχειρηματίες

Το πρόγραμμα αυτό βοηθά νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να διοικήσουν μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση μέσα από ανταλλαγή εμπειριών από άλλους επιχειρηματίες από άλλες χώρες. Για να μπορέσεις να συμμετάσχεις θα πρέπει είτε να σκοπεύεις να ξεκινήσεις μια νέα επιχείρηση είτε να έχεις ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση τα τελευταία τρία χρόνια. Η αίτηση με βιογραφικό και συστάσεις υποβάλλεται απευθείας στη επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος… Για περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://esn.org/eentrepreneur

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!