Erasmus+: Πλήρης και αναλυτικός οδηγός

της Ευγενίας Πάταρα

European Region Action Scheme for the Mobility of University Students ή αλλιώς Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά στην κινητικότητα στις σπουδές.

Η νέα φάση του προγράμματος θα διαρκέσει επτά έτη (2014-2020) και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή, είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με την προηγούμενη φάση. Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού σε διαφορετική χώρα από τη δική τους.

Οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης έχουν απλουστευθεί, σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα.

Erasmus+_7

Γιατί να πάω σε πρόγραμμα Erasmus+;

Από μελέτη που έγινε και δημοσιεύθηκε για τον αντίκτυπο του Erasmus, προέκυψε πως όσοι φοιτητές συμμετείχαν σε πρόγραμμα Erasmus:

έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια ανεργία σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν σπουδάσει ή δεν έχουν παρακολουθήσει κατάρτιση στο εξωτερικό

και, πέντε χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, το ποσοστό ανεργίας τους είναι κατά 23% χαμηλότερο.

Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, είναι η μεγαλύτερη του είδους της και έλαβε απαντήσεις από σχεδόν 80.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη ίδια, λοιπόν, μελέτη, το 92% των εργοδοτών αναζητούν χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ενισχύονται από το πρόγραμμα όπως ανεκτικότητα, αυτοπεποίθηση, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, φιλομάθεια, επίγνωση των προτερημάτων και των αδυναμιών, και αποφασιστικότητα. Τεστ που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τις περιόδους ανταλλαγής στο εξωτερικό απέδειξαν ότι οι φοιτητές Erasmus σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά αυτά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ακόμα και πριν από την ανταλλαγή τους· όταν επιστρέφουν, η διαφορά τους με τους άλλους φοιτητές όσον αφορά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυξάνεται κατά 42% κατά μέσο όρο.

Η έρευνα αυτή, επίσης, αποκαλύπτει ότι σε περισσότερους από έναν στους τρεις ασκούμενους Erasmus προτείνεται θέση στην επιχείρηση όπου πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση. Οι ασκούμενοι Erasmus έχουν επίσης περισσότερο επιχειρηματικό πνεύμα από εκείνους που μένουν στη χώρα τους: 1 στους 10 έχει ιδρύσει δική του εταιρεία και πάνω από 3 στους 4 σχεδιάζουν να το κάνουν ή μπορεί να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο.

Επιπλέον, μπορούν να αναμένουν ταχύτερη επαγγελματική ανέλιξη· σύμφωνα με το 64% των εργοδοτών, στο προσωπικό που διαθέτει διεθνή πείρα ανατίθενται μεγαλύτερες επαγγελματικές ευθύνες.

Το πρόγραμμα Erasmus όχι μόνο βελτιώνει τις προοπτικές σταδιοδρομίας, αλλά και ανοίγει στους φοιτητές ευρύτερους ορίζοντες και τους παρέχει κοινωνικές διασυνδέσεις. Το 40% έχει αλλάξει χώρα διαμονής ή εργασίας τουλάχιστον μία φορά από την αποφοίτησή του, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό εκείνων που δεν ήταν κινητικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ενώ το 93% των φοιτητών με διεθνή πείρα μπορεί να φανταστεί να ζει στο εξωτερικό στο μέλλον, αυτό ισχύει μόνο για το 73% των ατόμων που παραμένουν στην ίδια χώρα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Δείτε αυτή την έρευνα εδώ.

Erasmus+_6Erasmus+: Οι δράσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πολλές δράσεις, αφού έχει ουσιαστικά ενσωματώσει και άλλα προγράμματα που παλαιότερα λειτουργούσαν χωριστά.

Για μια αναλυτική εισαγωγή στο θεσμό, τις συμμετέχουσες χώρες, τους γενικούς όρους, δείτε το αναλυτικό αφιέρωμά μας: Erasmus+: Εισαγωγή στο θεσμό

Για τη βασική δράση 1, η οποία αποτελείται από την γνωστή κινητικότητα των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, την κινητικότητα για την πρακτική άσκηση, τα κοινά μεταπτυχιακά, τη χρηματοδότηση, τις υποτροφίες και τα δάνεια, δείτε το αναλυτικό αφιέρωμά μας: Erasmus+: Βασική δράση 1 & Erasmus+: Βασική δράση 1 (δεύτερο μέρος)

Εάν σας ενδιαφέρει αποκλειστικά για τα κοινά μεταπτυχιακά Erasmus+, δείτε το σχετικό αφιέρωμά μας, καθώς και τη δημοσίευσή μας για τη λίστα των μεταπτυχιακών που προσφέρονται: Κοινά μεταπτυχιακά Erasmus Mundus

Εκτός από την κινητικότητα των φοιτητών, το Erasmus + θα καινοτομήσει υποστηρίζοντας διεθνείς συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για να «γεφυρωθούν» οι χώροι της εκπαίδευσης και της εργασίας προκειμένου να ξεπεραστεί το «χάσμα δεξιοτήτων» που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Έτσι λανσάρονται οι λεγόμενες «Συμμαχίες Γνώσης» και οι «Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων», δηλαδή η συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει και διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών στα μέτρα της αγοράς, και οι αντίστοιχες συμπράξεις ιδρυμάτων κατάρτισης με επιχειρήσεις.

Έτσι, η στενή συνεργασία των ΑΕΙ με τον κόσμο της εργασίας προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την υιοθέτηση προσόντων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της απασχόλησης. Εδώ έρχεται η βασική δράση 2.

Ενώ η δράση 1 είναι πιο «τυπική» μέσα στα πλαίσια των σπουδών, η βασική δράση φαίνεται να είναι εκτός τυπικών σπουδών. Αφορά τους νέους ανθρώπους εν γένει (άρα και τους φοιτητές) ανεξάρτητα από σχολή ή σπουδές και αποσκοπεί στην κατάρτισή τους, στην αύξηση των προσόντων τους και μέσω αυτών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Περισσότερα για τη βασική δράση 2, δείτε το αναλυτικό αφιέρωμά μας, καθώς και τις πρακτικές συμβουλές, για τη δράση που αφορά τη νεανική επιχειρηματικότητα: Erasmus+: Η βασική δράση 2 & Erasmus+: Πρακτικές οδηγίες

Για τη βασική δράση 3 και τις δράσεις Jean Monnet, δείτε το αναλυτικό αφιέρωμά μας εδώ: Erasmus+: Δράση Jean Monnet

Για τις δράσεις στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και τις δράσεις Marie Curie για τις διδακτορικές σπουδές, δείτε το σχετικό αφιέρωμά μας: Erasmus+: Πρακτικές οδηγίες

Δείτε, επίσης, το αφιέρωμά μας με κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα: Erasmus+ Σημαντικές πληροφορίες

Επειδή κάθε μετακίνηση στο άγνωστο πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη, δείτε το αφιέρωμά μας στα Δικαιώματα των φοιτητών που μετακινούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δικαιώματα φοιτητών εντός ΕΕ

Ένας οδηγός επιβίωσης Erasmus+ είναι η απαραίτητη πινελιά στο αναλυτικό οδηγό μας: Οδηγός επιβίωσης φοιτητών Erasmus+

Για περισσότερη τεκμηρίωση πάνω στα θέματα Erasmus+, δείτε την ανάρτησή μας με όλους τους χρήσιμους συνδέσμους: Erasmus+: Χρήσιμα links

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.