Erasmus+ 3

Της Ευγενίας Πάταρα

Erasmus+: Η βασική δράση 2

Η δεύτερη κατηγορία δράσεων του προγράμματος Erasmus+ είναι η βασική δράση 2, που αναφέρεται στη συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η βασική δράση 2 στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των συστημάτων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενασχόλησης με τη νεολαία ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Με βάση αυτό το σκοπό, η βασική δράση 2 αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο, να αυξήσει τα κίνητρα για την εκμάθηση γλωσσών μέσω καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ της πρακτικής, της έρευνας και της πολιτικής σε κάθε σύστημα.

Η συγκεκριμένη βασική δράση περιλαμβάνει τέσσερις επιμέρους δραστηριότητες: τις στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, τις συμμαχίες γνώσης, τις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας.

Παρακάτω θα αναλύσουμε τις τρεις πρώτες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν φοιτητές.

Eramus+: Βασική δράση 2: Οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Αναλύοντας περαιτέρω τις δραστηριότητες αυτές, θα ξεκινήσουμε με τις στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι στρατηγικές συμπράξεις προσφέρουν την ευκαιρία σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, καθώς και στις επιχειρήσεις, στις δημόσιες αρχές, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κοινωνικοοικονομικούς τομείς να συνεργαστούν για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που οδηγούν σε υψηλής ποιότητας διδασκαλία, εκπαίδευση, μάθηση και εργασία στον τομέα της νεολαίας, στον εκσυγχρονισμό των θεσμών και σε κοινωνική καινοτομία. Οι συμπράξεις αυτές ενισχύουν την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων που εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και προωθούν την επιχειρηματική εκπαίδευση για την ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία και των δυνατοτήτων απασχόλησης. Επιπλέον, προάγουν την περαιτέρω σύνδεση της αγοράς εργασίας με την παροχή συστημάτων μάθησης και προσόντων αλλά και την πρόληψη της εγκατάλειψης των σπουδών και τη συμμετοχή των μειονεκτουσών ομάδων στην κοινωνία.

Οι δραστηριότητες των στρατηγικών συμπράξεων

Οι στρατηγικές συμπράξεις περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών με σκοπό τη θέσπιση της ανταλλαγής πρακτικών, δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη, τη δοκιμή ή/και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και την επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και την ενσωμάτωσή τους στις δράσεις της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες στις στρατηγικές συμπράξεις

Στις δραστηριότητες αυτές μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, σχολείο, ΜΚΟ, ερευνητικό ινστιτούτο, βιβλιοθήκη, μουσείο) που είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος ή σε μια από τις χώρες εταίρους. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Στις στρατηγικές συμπράξεις μπορούν να συμμετέχουν σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι σε συμμετέχον ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένου του διδακτορικού επιπέδου αλλά και σπουδαστές ΕΕΚ.

Η διάρκεια μιας στρατηγικής σύμπραξης

Όσον αφορά τη διάρκεια ενός τέτοιου σχεδίου, αυτή καθορίζεται στα 2 ή 3 έτη και επιλέγεται στο στάδιο της αίτησης με βάση το στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια μιας στρατηγικής σύμπραξης παρατείνεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του εθνικού οργανισμού, μέχρι και 6 μήνες και υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική της διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 3 έτη.

Οι κανόνες της χρηματοδότησης

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των συμμετεχόντων, αυτή αφορά τη μετακίνησή τους, την ατομική και τη γλωσσική υποστήριξή τους.

Για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων από τον τόπο καταγωγής τους στον τόπο της δραστηριότητας και επιστροφή προβλέπονται τα εξής ποσά:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα για αποστάσεις μεταξύ 100 και 1.999 χιλιομέτρων.

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα για αποστάσεις 2.000 χιλιομέτρων και άνω.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δικαιολογούν την αναγκαιότητα των δραστηριοτήτων κινητικότητας για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου και οι αποστάσεις θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για τη διαβίωση των συμμετεχόντων σε μικρής διάρκειας δραστηριότητες για εκπαιδευόμενους προβλέπονται τα εξής ποσά: 55 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας και 40 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα από τη 15η έως την 60η ημέρα της δραστηριότητας.

Για τη γλωσσική υποστήριξη των συμμετεχόντων και μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 2 έως 12 μήνες προβλέπεται το ποσό των 150 ευρώ ανά συμμετέχοντα που χρειάζεται γλωσσική υποστήριξη.

Erasmus+: Βασική δράση 2: Οι συμμαχίες γνώσης

Οι συμμαχίες γνώσης είναι διακρατικά σχέδια που αναπτύσσονται κυρίως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των εγκατεστημένων στις χώρες του προγράμματος οργανισμών. Οι συμμαχίες γνώσης διευκολύνουν την ανταλλαγή και τη συν-δημιουργία της γνώσης καθώς αναπτύσσουν νέες καινοτόμες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

Πιο αναλυτικά, οι συμμαχίες γνώσης ενισχύουν την καινοτομία στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, αναπτύσσουν την επιχειρηματική νοοτροπία και τις δεξιότητες με την εισαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε κάθε κλάδο και ενισχύουν τη ροή και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμμαχιών γνώσης είναι τρία:

  • η καινοτομία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και η προώθηση της καινοτομίας μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και στο κοινωνικοοικονομικό τους περιβάλλον,
  • η βιωσιμότητα της συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων
  • και ο αντίκτυπος πέραν της διάρκειας ζωής του σχεδίου και των οργανισμών που συμμετέχουν στις συμμαχίες γνώσης.

Ο ρόλος των συμμετεχόντων οργανισμών

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν έχουν ποικίλους ρόλους. Ο αιτών/συντονιστής οργανισμός υποβάλλει την πρόταση σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων και έχει την πλήρη ευθύνη για να διασφαλίσει την υλοποίηση του σχεδίου βάσει της συμφωνίας. Οι βασικοί εταίροι υπογράφουν εντολή δυνάμει της οποίας εξουσιοδοτούν το συντονιστή οργανισμό να ενεργεί εξ ονόματός τους κατά την υλοποίηση του σχεδίου. Οι συνεργαζόμενοι εταίροι συμβάλλουν στις δραστηριότητες των συμμαχιών γνώσης χωρίς να λαμβάνουν επιχορήγηση.

Στις συμμαχίες γνώσης μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικό ινστιτούτο, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις) που είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος ή σε κάποια από τις χώρες εταίρους του κόσμου. Όσον αφορά τον αριθμό αυτών των οργανισμών, συμμετέχουν τουλάχιστον έξι ανεξάρτητοι οργανισμοί από τουλάχιστον τρεις χώρες του προγράμματος, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις.

Η διάρκεια μια συμμαχίας γνώσης

Το σχέδιο αυτό έχει διάρκεια 2 ή 3 έτη, ανάλογα με το στόχο του σχεδίου και τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στον εθνικό οργανισμό, η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να παραταθεί έως και 6 μήνες. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο σχέδιο υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος, στον εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες έως και τις 3 Απριλίου στις 12 μ.μ. ώρα Βρυξελλών για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι κανόνες της χρηματοδότησης

Σχετικά με τη χρηματοδότηση, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά για την κάλυψη των εξόδων της μετακίνησης και της διαβίωσής τους.

Για τη μετακίνησή τους από τον τόπο καταγωγής τους στον τόπο της δραστηριότητας και επιστροφή, οι συμμετέχοντες δικαιούνται τα εξής ποσά:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα για αποστάσεις από 100 έως 1.999 χιλιόμετρα,

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα για αποστάσεις 2.000 χιλιομέτρων και άνω.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δικαιολογούν την αναγκαιότητα των δραστηριοτήτων κινητικότητας για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου και οι αποστάσεις θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους, οι συμμετέχοντες δικαιούνται τα εξής ποσά: 55 ευρώ ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητάς και 40 ευρώ ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα από τη 15η ημέρα έως και την 60η ημέρα της δραστηριότητας.

Erasmus+: Βασική δράση 2: Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων είναι διακρατικά σχέδια που βασίζονται σε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τόσο τις τάσεις που εκδηλώνονται σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό τομέα όσο και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση ενός ή περισσότερων επαγγελμάτων.

Οι τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και κοινών μεθοδολογιών διδασκαλίας και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μάθηση σε χώρους εργασίας, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο στους εκπαιδευόμενους τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας. Οι τομείς που είναι επιλέξιμοι σε αυτό το σχέδιο είναι η κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση και ο τομέας του δέρματος, το εμπόριο, η προηγμένη μεταποίηση, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες και οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς.

Στόχος των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων είναι ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, η ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Με βάση αυτούς τους στόχους, θα επιτευχθεί μακροπρόθεσμα η κάλυψη των ελλείψεων των δεξιοτήτων και θα ενθαρρυνθεί η ζήτηση νέων δεξιοτήτων σε ένα ή και περισσότερα επαγγελματικά περιβάλλοντα. Βασικά χαρακτηριστικά των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων αποτελούν η καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ο αντίκτυπος πέραν της διάρκειας ζωής του σχεδίου και των οργανισμών που συμμετέχουν στη συμμαχία.

Οι δραστηριότητες των τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων

Κάθε τομεακή συμμαχία δεξιοτήτων εφαρμόζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη δραστηριοτήτων που είναι ευέλικτες και μπορούν να προσαρμοστούν στις διάφορες ανάγκες που ανακύπτουν καθημερινά. Μέρος των δραστηριοτήτων αυτών αποτελούν τόσο ο σχεδιασμός όσο και η εφαρμογή κοινών προγραμμάτων σπουδών. Στην πρώτη κατηγορία δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός τομεακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και η ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Στη δεύτερη κατηγορία δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προσαρμοστεί ή δημιουργηθεί πρόσφατα μετά την ανάλυση και τις προβλέψεις των αναγκών της αγοράς εργασίας αλλά και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης ΕΕΚ για να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες δεξιότητες.

Ο ρόλος των οργανισμών στις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων

Οι οργανισμοί σ’αυτό το σχέδιο έχουν τους ίδιους ρόλους όπως και στις συμμαχίες γνώσης (αιτών/συντονιστής οργανισμός, βασικοί εταίροι, συνεργαζόμενοι εταίροι). Στις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων συμμετέχει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (σχολή/ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης, ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχει ΕΕΚ, φορέας πολιτιστικών ή/και δημιουργικών δραστηριοτήτων) που βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος ή σε κάποια από τις χώρες εταίρους. Αίτηση για συμμετοχή στο σχέδιο υποβάλλει κάθε οργανισμός που είναι εγκατεστημένος σε χώρα τους προγράμματος, στον εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες, έως τις 3 Απριλίου στις 12μ.μ. ώρα Βρυξελλών για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Η διάρκεια μιας τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων

Το σχέδιο αυτό έχει διάρκεια 2 ή 3 έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια μιας τομεακής συμμαχίας μπορεί να παραταθεί, μετά από αίτηση του δικαιούχου και τη σύμφωνη γνώμη του εθνικού οργανισμού, έως και 6 μήνες.

Οι κανόνες της χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση προβλέπεται για τα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης των συμμετεχόντων στις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων.

Για τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων προβλέπονται τα εξής ποσά:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα για αποστάσεις από 100 έως 1.999 χιλιόμετρα,

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα για αποστάσεις 2.000 χιλιομέτρων και άνω.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δικαιολογούν την αναγκαιότητα των δραστηριοτήτων κινητικότητας για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου και οι αποστάσεις θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για τα έξοδα διαβίωσης των συμμετεχόντων προβλέπονται τα εξής ποσά: 55 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας και 40 ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα από τη 15η έως την 60η ημέρα της δραστηριότητας

Όπως φαίνεται, η βασική δράση 2 του νέου προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην καινοτομία των πρακτικών και των μεθόδων διδασκαλίας και στην εισαγωγή της επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της εκπαίδευσης, μέσα στο πλαίσιο των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.