Erasmus+ (4)

Της Ευγενίας Πάταρα 

Τον Ιανουάριο του 2014, το μέχρι πρότινος πρόγραμμα Erasmus αντικαταστάθηκε από το Erasmus+. Το νέο αυτό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα είναι σε ισχύ μέχρι το 2020, περιλαμβάνει όλα τα παλαιότερα (πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση», Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, προγράμματα συνεργασίας με βιομηχανικές χώρες στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης) και αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Χαρακτηριστικά του νέου Erasmus+

Το ανανεωμένο πρόγραμμα Erasmus+ αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα οποία είναι η καταπολέμηση των αυξανόμενων επιπέδων ανεργίας – ιδίως μεταξύ των νέων-, η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη της δυνατότητας των νέων να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, η ανάπτυξη του επαγγελματισμού και της ευρωπαϊκής διάστασης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας καθώς και η προώθηση δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού στις χώρες του προγράμματος.

Η προσφορά του νέου Erasmus+

Τι πραγματικά προσφέρει το Erasmus+ στους συμμετέχοντές του;

  • Πρώτα απ’ όλα, προσφέρει αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων σε όλα τα υποσυστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην αγορά εργασίας.
  • Επιτρέπει την ανοικτή πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, έγγραφα και μέσα που παράγονται στο πλαίσιο του Erasmus+ σε ψηφιακή μορφή και είναι χρήσιμα για τη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση και την εργασία στον τομέα της νεολαίας.
  • Εξασφαλίζει τόσο τη διάδοση όσο και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων των οργανισμών που συμμετέχουν καθώς επίσης και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της νεολαίας.
  • Επιπλέον, το πρόγραμμα Erasmus+ προωθεί την πολυγλωσσία, αφού στόχος της ΕΕ είναι να έχει κάθε πολίτης την ευκαιρία να γνωρίζει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες από μικρή ηλικία.
  • Μεριμνά παράλληλα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εκπαιδευομένων που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα (προβλήματα υγείας ή αναπηρία, οικονομικά, κοινωνικά ή γεωγραφικά εμπόδια, εκπαιδευτικές δυσκολίες, πολιτιστικές διαφορές) στα σχέδιά του, εξασφαλίζοντας έτσι ισότητα και ένταξη στο πρόγραμμα χωρίς διακρίσεις.
  • Τέλος, παρέχει προστασία και ασφάλεια των συμμετεχόντων στους εξής τομείς: ασφάλεια ταξιδιού, ασφάλιση αστικής ευθύνης, ασφάλεια ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας και ασφάλεια θανάτου.

Ο κάθε οργανισμός θα πρέπει να φροντίσει για την ασφάλεια των συμμετεχόντων στα σχέδιά του και ο κάθε συμμετέχων ιδιώτης θα πρέπει να προμηθευτεί την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Πρόκειται για μια δωρεάν κάρτα, η οποία παρέχει πρόσβαση σε ιατρικώς αναγκαία δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε οποιαδήποτε απ’ τις 28 χώρες της ΕΕ, στη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και την Ελβετία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και με το ίδιο κόστος -δωρεάν σε ορισμένες χώρες- με τους ασφαλισμένους στη συγκεκριμένη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτησή της, μεταβείτε στις ακόλουθες σελίδες :

Ευρωπαϊκή Κάρτα ασφάλισης,

Υγειονομική περίθαλψη φοιτητών: Τι ακριβώς περιλαμβάνει – citycampus.gr

Απαραίτητες  κάρτες για τους φοιτητές – citycampus.gr.

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+

Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+, την τελική ευθύνη φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί αποτελούν σύνδεσμο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συμμετεχόντων οργανισμών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ενώ άλλοι 10 φορείς μεριμνούν για την περαιτέρω πληροφόρηση των ενδιαφερομένων. Οι φορείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Δίκτυο Ευρυδίκη
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

IKY

Στην Ελλάδα ο κεντρικός φορέας υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο είχε αναλάβει και την προηγούμενη φάση του προγράμματος με εξαιρετική επιτυχία.

Εθνικά Γραφεία Erasmus+ (ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση)
Ιστοσελίδες των γραφείων Erasmus+ των ΑΕΙ της χώρας:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
http://www.eurep.auth.gr

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:
http://afroditi.uom.gr/erasmus/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
http://erasmus.uth.gr/index.php/el/

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
http://www.uoi.gr/gr/education/erasmus.php

Πανεπιστήμιο Πατρών:
http://www.upatras.gr/index/page/id/52

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sp.html

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
http://erasmus.ntua.gr/

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
http://www.aueb.gr/pages/erasmus/index.php

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
http://www.european.aua.gr/eurocontact.htm

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών:
http://www.erasmus.asfa.gr/

Πάντειο Πανεπιστήμιο:
http://erasmuspanteion.blogspot.gr/

Πανεπιστήμιο Πειραιώς:
http://www.unipi.gr/erasmus_plus/erasmus_plus.html

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο:
http://galaxy.hua.gr/~erasmus/index.php/el/

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
http://www.uowm.gr/services_intrelations.php?page=eilcs

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
http://www.upelop.gr/

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:
http://erasmus.duth.gr/

Πανεπιστήμιο Κρήτης:
http://www.uoc.gr/intrel/index.htm

Πολυτεχνείο Κρήτης:
http://www.tuc.gr/145.html

Ιόνιο Πανεπιστήμιο:
http://www.ionio.gr/central/gr/erasmus

Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
http://erasmus.aegean.gr/newerasmus/

Υπηρεσίες Υποστήριξης eTwinning
http://www.etwinning.net/el/pub/discover/what_is_etwinning.htm

Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για θέματα μεταρρύθμισης ανώτατης εκπαίδευσης

Δίκτυο Euroguidance
http://euroguidance.eu

Εθνικά Κέντρα Europass
http://europass.cedefop.europa.eu/el/about/national-europass-centres

Εθνικά Κέντρα Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (NARIC)
http://www.enic-naric.net

Δίκτυο Εθνικών Ομάδων Εμπειρογνωμόνων ECVET
http://www.ecvet-team.eu

Κέντρα Πόρων Salto Youth
https://www.salto-youth.net

Δίκτυο Eurodesk
http://www.eurodesk.org/edesk

Ποιοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+

Όσον αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+, αυτή αφορά δύο κατηγορίες: τους οργανισμούς και τους ιδιώτες. Σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, του αθλητισμού και της αγοράς εργασίας.

Οι ιδιώτες μπορεί να είναι σπουδαστές, ασκούμενοι, μαθητευόμενοι, μαθητές, ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, νέοι, εθελοντές, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας ή σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Όμως, η επαφή των ιδιωτών με το πρόγραμμα πραγματοποιείται μόνο μέσω των οργανισμών που διοργανώνουν τις εκάστοτε δραστηριότητες.

Τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους οργανισμούς, οι προϋποθέσεις συμμετοχής εξαρτώνται από τη χώρα (του προγράμματος ή χώρα εταίρο) στην οποία είναι εγκατεστημένοι, αλλά και από το είδος της δράσης στην οποία θέλουν να συμμετέχουν.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οργανισμοί, σε περίπτωση που επιλεγεί το σχέδιό τους, δικαιούνται επιχορήγηση με σκοπό τη χρηματοδοτική στήριξη για την υλοποίηση του σχεδίου. Τέλος, διευκρινίζεται ότι για τους νέους κάτω των 18 ετών απαιτείται προηγουμένως έγκριση για τη συμμετοχή τους από τους γονείς τους ή τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους.

Οι χώρες του Erasmus+

Οι χώρες, στις οποίες παρέχεται το Erasmus+, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: χώρες του προγράμματος και χώρες εταίροι.

Χώρες του προγράμματος Erasmus+:

Κράτη μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Χώρες που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία.

Χώρες εταίροι που γειτνιάζουν με την ΕΕ:

Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, Αλγερία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία, Αλβανία, Σερβία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Ρωσική Ομοσπονδία.

Ανάλογα με τις δράσεις, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος είναι περισσότερο ή λιγότερο ευρύ.

Οι συμμετέχοντες ιδιώτες που θα μετακινηθούν σε μια από τις παραπάνω χώρες για να πραγματοποιήσουν μια από τις δράσεις του προγράμματος Εrasmus+, θα πρέπει, εφόσον χρειαστεί, να λάβουν θεώρηση για να έχουν τη δυνατότητα παραμονής στην αντίστοιχη χώρα. Αποτελεί αρμοδιότητα όλων των συμμετεχόντων οργανισμών να διασφαλίσουν ότι οι απαιτούμενες άδειες (θεωρήσεις, άδειες παραμονής μακράς ή σύντομης διάρκειας) έχουν ληφθεί από τους συμμετέχοντες πριν από την εκτέλεση της προβλεπόμενης δραστηριότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε εδώ:

http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=11&language=7$en

Τέλος, όσον αφορά τις αιτήσεις, την επιλεξιμότητα αλλά και την χρηματοδότηση των συμμετεχόντων, αυτές εξαρτώνται κάθε φορά από τη συγκεκριμένη δράση στην οποία επιθυμεί να λάβει μέρος ο ενδιαφερόμενος και θα γίνει εκτενής αναφορά στο μέλλον.

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!

2 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.