Erasmus +

Της Ευγενίας Πάταρα

Το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελείται από τρεις βασικές δράσεις και δύο άλλες κατηγορίες δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει

 • τη βασική δράση 1, που αναφέρεται στη μαθησιακή κινητικότητα,
 • τη βασική δράση 2, που αναφέρεται στη συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών,
 • τη βασική δράση 3, που σχετίζεται με την υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση των ασκούμενων πολιτικών,
 • τις δραστηριότητες Jean Monnet
 • και τον αθλητισμό.

Με τις δράσεις αυτές, το νέο πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στην προώθηση των συνεργιών, της συνεργασίας και της γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Erasmus+: Η βασική δράση 1

Αναλύοντας περαιτέρω τις δράσεις του προγράμματος, θα ξεκινήσουμε με τη βασική δράση 1. Η δράση αυτή προσφέρει στους συμμετέχοντές της

 • τη βελτίωση των μαθησιακών τους επιδόσεων και των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες,
 • την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της διαπολιτισμικής συνείδησής τους καθώς
 • και την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης και των προοπτικών σταδιοδρομίας τους.

Στο επίκεντρο της βασικής δράσης 1 βρίσκεται η μαθησιακή κινητικότητα και όσον αφορά τους φοιτητές, περιλαμβάνει δύο σχέδια: το σχέδιο κινητικότητας για σπουδαστές και προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης και το σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Ένα τέτοιο σχέδιο υλοποιείται μέσα από τρία βασικά στάδια: την προετοιμασία (περιλαμβάνει τις πρακτικές διαδικασίες, την επιλογή των συμμετεχόντων, την κατάρτιση συμφωνιών με εταίρους και συμμετέχοντες, τη γλωσσική/διαπολιτισμική/επιχειρησιακή προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν την αναχώρησή τους), την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και την παρακολούθηση (περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, την επίσημη αναγνώριση – κατά περίπτωση- των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων στη διάρκεια της δραστηριότητας και τη διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων του σχεδίου).

Erasmus+: Βασική δράση1: Σχέδιο κινητικότητας για σπουδαστές και προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης

Περιλαμβάνει τη φοίτηση στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και την πρακτική άσκηση (απόκτηση εργασιακής πείρας) σε επιχείρηση του εξωτερικού ή σε οποιονδήποτε άλλο συναφή χώρο εργασίας.

Η περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του σπουδαστή που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ενός σύντομου κύκλου σπουδών ή στην απόκτηση πτυχίου πρώτου κύκλου (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο), δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακός ή ισοδύναμος τίτλος) και τρίτου κύκλου (διδακτορικός τίτλος). Για τους ίδιους κύκλους σπουδών ή και εντός ενός έτους κατ’ανώτατο όριο μετά την αποφοίτηση του ενδιαφερόμενου υποστηρίζονται και θέσεις για πρακτική άσκηση.

Erasmus+: Βασική δράση 1: Ο ρόλος των οργανισμών στο σχέδιο κινητικότητας σπουδαστών

Όσον αφορά τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας, αυτοί αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους. Έτσι, ο αιτών οργανισμός είναι υπεύθυνος για την υποβολή αίτησης για το σχέδιο κινητικότητας, για την υπογραφή και διαχείριση της συμφωνίας κινητικότητας και για την υποβολή εκθέσεων. Ο οργανισμός αποστολής είναι υπεύθυνος για την επιλογή των σπουδαστών και για την αποστολή τους στο εξωτερικό, ενώ ο οργανισμός υποδοχής είναι υπεύθυνος για την υποδοχή τους από το εξωτερικό και για την προσφορά προγραμμάτων σπουδών ή πρακτικής άσκησης. Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής πρέπει να έχουν συμφωνήσει για τις δραστηριότητες των σπουδαστών, συνάπτοντας «συμφωνίες μάθησης», πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας. Για την κινητικότητα για σπουδές, τόσο ο οργανισμός αποστολής όσο και ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE). O Χάρτης αυτός καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας, τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του προγράμματος ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόκτησή του είναι απαραίτητη για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε μια από τις χώρες του προγράμματος Erasmus+ και επιθυμούν να εφαρμόσουν τη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων.

Για την κινητικότητα για πρακτική άσκηση, ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που διαθέτει χάρτη Erasmus, ενώ ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι είτε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που διαθέτει χάρτη Erasmus είτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (πχ. ερευνητικό ινστιτούτο, μη κερδοσκοπική οργάνωση, σχολείο ή εκπαιδευτικό κέντρο οποιουδήποτε εκπαιδευτικού επιπέδου κλπ). Τέλος, ο ενδιάμεσος οργανισμός αναλαμβάνει και διευκολύνει τις διοικητικές διαδικασίες των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αποστολής και συνδυάζει τις δεξιότητες των σπουδαστών με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, όταν πρόκειται για πρακτική άσκηση.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το σχέδιο κινητικότητας σπουδαστών υποβάλλονται από τον αιτούντα οργανισμό στον εθνικό οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος αυτός και μέχρι τις 12 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών) στα καθορισμένα κάθε φορά χρονικά πλαίσια από το εκάστοτε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η διάρκεια της φοίτησης για τη μετακίνηση στη διάρκεια των σπουδών είναι από 3 έως 12 μήνες, ενώ για τη μετακίνηση για πρακτική άσκηση από 2 έως 12 μήνες. Οι αιτούμενοι για σπουδές φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τους. Όσον αφορά τους αιτούμενους για πρακτική άσκηση, καλό είναι να γνωρίζουν πως δικαιούνται να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση ακόμα και μέχρι ένα χρόνο μετά τη λήψη του πτυχίου τους. Αρκεί η λήξη της πρακτικής τους να είναι όντως 12 μήνες μετά τη λήψη του πτυχίου τους και η αίτηση να έχει γίνει κατά το τελευταίο έτος σπουδών, όσο ακόμα διατηρούν την φοιτητική τους ιδιότητα. Να τονιστεί ότι για κάθε επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), δικαιούται κάθε φοιτητής μετακίνηση έως 12 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι πχ εάν κάποιος έχει μετακινηθεί για 5 μήνες για σπουδές, δικαιούται μέχρι 7 μήνες για πρακτική άσκηση. Το κοντέρ μηδενίζει για τα μεταπτυχιακά και για το διδακτορικό.

Erasmus+: Βασική δράση 1: Οι κανόνες της χρηματοδότησης

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, οι φοιτητές λαμβάνουν ευρωπαϊκή επιχορήγηση για την κάλυψη των εξόδων της μετακίνησης και της διαβίωσής τους κατά την περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση αυτή εξαρτάται από τη ροή κινητικότητας των φοιτητών και καθορίζεται ως εξής:

 • οι φοιτητές που μετακινούνται σε μια χώρα με παρόμοιο κόστος διαβίωσης λαμβάνουν ευρωπαϊκή επιχορήγηση μεσαίας κλίμακας
 • οι φοιτητές που μετακινούνται σε μια χώρα με υψηλότερο κόστος διαβίωσης λαμβάνουν ευρωπαϊκή επιχορήγηση υψηλότερης κλίμακας
 • οι φοιτητές που μετακινούνται σε μια χώρα με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης λαμβάνουν ευρωπαϊκή επιχορήγηση χαμηλότερης κλίμακας

Οι χώρες του προγράμματος διαχωρίζονται επίσης:

 • Ομάδα 1: χώρες με υψηλότερο κόστος διαβίωσης: Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία , Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία
 • Ομάδα 2:χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Τουρκία
 • Ομάδα 3: χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, τα ποσά επιχορήγησης που καθορίζονται από τους εθνικούς οργανισμούς κυμαίνονται εντός των ακόλουθων ορίων:

Η ευρωπαϊκή επιχορήγηση μεσαίας κλίμακας κυμαίνεται μεταξύ 200 και 450 ευρώ ανά μήνα και ισχύει για δραστηριότητες κινητικότητας σε χώρες με παρόμοιο κόστος διαβίωσης, δηλαδή από την Ομάδα 1 στην Ομάδα 1, από την Ομάδα 2 στην Ομάδα 2 και από την Ομάδα 3 στην Ομάδα 3.

Η ευρωπαϊκή επιχορήγηση υψηλότερης κλίμακας κυμαίνεται μεταξύ 250 και 500 ευρώ ανά μήνα και ισχύει για δραστηριότητες προς χώρες υψηλότερου κόστους διαβίωσης, δηλαδή από την Ομάδα 2 στην Ομάδα 1 και από την Ομάδα 3 στην Ομάδα 1 και 2.

Η ευρωπαϊκή επιχορήγηση χαμηλότερης κλίμακας κυμαίνεται μεταξύ 150 και 400 ευρώ ανά μήνα και ισχύει για δραστηριότητες από την Ομάδα 1 στην Ομάδα 2 και 3 και από την Ομάδα 2 στην Ομάδα 3.

Ωστόσο, υπάρχουν και μετακινούμενοι συμμετέχοντες με μηδενική επιχορήγηση από την ΕΕ. Οι σπουδαστές αυτοί επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματα της ιδιότητας του σπουδαστή και μπορούν να λαμβάνουν περιφερειακή, εθνική ή άλλου τύπου επιχορήγηση που καλύπτει τις δαπάνες κινητικότητάς τους.

Ειδικές κατηγορίες συμμετεχόντων δικαιούνται επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία υπό τον όρο ότι το αίτημα χορήγησης χρηματοδοτικής υποστήριξης πρέπει να αιτιολογείται σε ειδικό έντυπο αίτησης μετά την επιλογή των συμμετεχόντων. Τα άτομα που θα μετακινηθούν για σπουδές και προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα (δε συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρίες) δικαιούνται πρόσθετη ενίσχυση από 100 έως 200 ευρώ ανά μήνα. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 8.000 ευρώ κατά το πρόσφατο οικονομικό έτος και οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα) και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. Οι σπουδαστές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση δικαιούνται, επίσης, πρόσθετη ενίσχυση ύψους από 100 έως 200 ευρώ ανά μήνα.

Επιπλέον, οι σπουδαστές από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, τη Μάλτα, την Κύπρο, την Ισλανδία και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη θα λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά ως ατομική υποστήριξη, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: Από τις παραπάνω χώρες και περιφέρειες προς χώρες της Ομάδας 1, το ποσό ανέρχεται στα 750 ευρώ ανά μήνα, προς χώρες της Ομάδας 2 στα 700 ευρώ ανά μήνα και προς χώρες της Ομάδας 3 στα 650 ευρώ ανά μήνα. Επιπλέον, αυτοί οι σπουδαστές λαμβάνουν ενίσχυση και για να καλύψουν τα έξοδα της μετακίνησής τους. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ποσά και τις αποστάσεις μεταβείτε εδώ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_el.pdf (σελίδα 50).

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι εκείνα που καθορίζουν το επίπεδο χρηματοδοτικής υποστήριξης και σε όλους τους σπουδαστές που μεταβαίνουν στην ίδια ομάδα χωρών για την ίδια μορφή κινητικότητας – σπουδές ή πρακτική άσκηση – (εκτός των σπουδαστών από μειονεκτικά περιβάλλοντα ή με ειδικές ανάγκες) πρέπει να παρέχεται το ίδιο ποσό επιχορήγησης.

Erasmus+: Δράση 1: Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕ

Περιλαμβάνει μια περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα από 2 έως 12 μήνες και προσφέρεται τόσο για μαθητευόμενους όσο και για σπουδαστές σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Οι σχολές αυτές αφορούν τους απόφοιτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που δε θέλουν να εγγραφούν στο Ενιαίο Λύκειο αλλά ούτε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ως ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Έτσι, η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισή τους πραγματοποιείται στα δημόσια και ιδιωτικά Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), η μεταδευτεροβάθμια στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Μέσω του σχεδίου κινητικότητας, αυτοί οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση σε άλλη χώρα και τοποθετούνται σε χώρους εργασίας (επιχειρήσεις ή άλλους συναφείς οργανισμούς) ή σε σχολές ΕΕΚ (μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε χώρους εργασίας, σε επιχειρήσεις ή άλλους συναφείς οργανισμούς).

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας ορίζεται εντός του πλαισίου ποιότητας που έχει προσυμφωνηθεί από τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής συνυπογράφοντας μια «συμφωνία μάθησης». Τα αποτελέσματα της μάθησης αναγνωρίζονται και επικυρώνονται επίσημα σε επίπεδο ιδρύματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων προσαρμόζεται κατάλληλα για να διασφαλιστεί ότι η περίοδος κινητικότητας στο εξωτερικό εναρμονίζεται με το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητευόμενος / σπουδαστής ΕΕΚ. Σ’αυτή τη δραστηριότητα μπορούν επίσης να συμμετέχουν και πρόσφατα αποφοιτήσαντες από σχολές ΕΕΚ ή εταιρείες που παρέχουν ΕΕΚ σε μαθητευόμενους προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απασχόλησης των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Erasmus+: Ο ρόλος των οργανισμών ΕΕΚ

Σε αυτό το σχέδιο κινητικότητας μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (οργανισμός ΕΕΚ), στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και είναι εγκατεστημένος σε μια από τις χώρες του προγράμματος Erasmus+. Οι οργανισμοί αυτού του σχεδίου έχουν ακριβώς τους ίδιους ρόλους με τους οργανισμούς του σχεδίου κινητικότητας για σπουδαστές και προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης (αιτών οργανισμός, οργανισμός αποστολής και υποδοχής, ενδιάμεσος οργανισμός). Οι αιτούντες οργανισμοί υποβάλλουν την αίτηση για τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 12 μ.μ. ώρα Βρυξελλών στον εθνικό οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.

Η χρηματοδότηση
Η επιχορήγηση αυτού του σχεδίου περιλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και μετακίνησης των εκπαιδευομένων, αλλά και των εξόδων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας (παιδαγωγικής, διαπολιτισμικής, γλωσσικής), της παρακολούθησης και της υποστήριξης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, και της επικύρωσης των αποτελεσμάτων μάθησης. Χορηγείται, επίσης, γλωσσική υποστήριξη, η οποία αφορά δαπάνες που συνδέονται με την υποστήριξη που προσφέρεται στους συμμετέχοντες – πριν την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας – προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν στις σπουδές τους. Για τα ακριβή ποσά της επιχορήγησης των διαφόρων κατηγοριών μεταβείτε εδώ:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_el.pdf (σελίδα 59)

Όπως βλέπουμε, η βασική δράση 1 έχει, τελικά, ως γενικότερο στόχο την κινητικότητα σπουδαστών με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των μαθησιακών τους δυνατοτήτων, δίνοντας τους τη δυνατότητα επιλογής μετακίνησης σε μία από τις πολλές χώρες του προγράμματος Erasmus+ και παρέχοντάς τους χρηματοδότηση για την περίοδο της εκπαίδευσής τους στο εξωτερικό.

Διαβάστε και το άρθρο: Erasmus+: Εισαγωγή στο θεσμό.

 

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.