Equal Society: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Της Δώρας Παπαϊωάννου

To Equal Society είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, που συστάθηκε το 2010 με δράσεις «κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχειας».

equal societyΣτόχοι του equal society (κοινωνία ίσων ευκαιριών) είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, μέσα από διαδικασίες ανοιχτού διαλόγου και εκδηλώσεων κατά των διακρίσεων. Η υλοποίηση προγραμμάτων με τη συνεργασία δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών, σε Ελλάδα και εξωτερικό, με σκοπό την προώθηση διαλόγου για την κοινωνική ένταξη πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας ή αναπηρίας. Ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση και ενημέρωση σε ό,τι αφορά θέματα ισότητας σε εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Επιπλέον, στα πλαίσια του equal society, διοργανώνονται σεμινάρια και ημερίδες με σκοπό τον προσδιορισμό νέων πολιτικών απασχόλησης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Τέλος, το equal society αγωνίζεται για την προαγωγή απασχόλησης και δια βίου μάθησης σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές  MSC in international Shipping, Finance and Management  Δ.Π.Μ.Σ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ανακοινώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω  των τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιστήμης, Τεχνολογίας και Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έχει ως στόχο του την εκπαίδευση τόσο φοιτητών όσο και στελεχών οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στους κλάδους: Ναυτιλία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση και επιθυμούν την ανέλιξη τους σε υψηλότερες θέσεις της διεθνούς αγοράς μέσω ενός αγγλόφωνου προγράμματος εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών, διοίκησης και επιστήμης, θετικών και τεχνολογικών επιστημών της Ελλάδας και του εξωτερικού,όπως επίσης πτυχιούχοι Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι παρομοίου γνωστικού αντικειμένου. Θα γίνονται δεκτοί μετά από αξιολόγηση των τίτλων σπουδών τους και συνέντευξη.

Η υποτροφία του προγράμματος αυτού προσφέρει τμήμα πλήρους φοίτησης διάρκειας (2) δυο εξαμήνων και τμήμα μερικής φοίτησης διάρκειας (4) τεσσάρων εξαμήνων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2016.

Υποτροφία για full time πρόγραμμα MBA international program

Το ΜΒΑ international program προσφέρεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχοντας λάβει διεθνή πιστοποίηση ποιότητας καθώς  και βραβείο καινοτομίας από τον οργανισμό ΑΜΒΑ.

Το πρόγραμμα είναι αγγλόφωνο και συμμετέχουν φοιτητές από περισσότερες από 20 χώρες. Εκτός των καθηγητών του ΟΠΑ, διδάσκουν εξέχοντες καθηγητές από διάφορες χώρες όπως Αμερική, Κίνα, Γαλλία κ.α. Επιπλέον, προσφέρονται μαθήματα για επιμέρους αγορές.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης του πτυχίου τους στις δικές τους ανάγκες και προτιμήσεις, επιλέγοντας μέσα από έναν κατάλογο 40 μαθημάτων, τα οποία εντάσσονται σε 5 κατευθύνσεις. Οι διδασκόμενες θεωρίες γίνονται πράξη μέσα από το συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (business games,executive lectures κ.α) και εργασιών εφαρμογής(field study projects).

Το MBA international program συνεχώς εξελίσσεται και ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των φοιτητών και τις τάσεις της αγοράς. Δίνει, επιπλέον, στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για νέα επαγγέλματα με τεράστια ζήτηση (web analyst,social media manager, seo expert κ.α)

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές, λόγω του career office του MBA international program, που διατηρεί συνεργασίες με 160 και πλέον ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Τέλος,οι απόφοιτοι του προγράμματος διατηρούν στενές σχέσεις με το πανεπιστήμιο καθώς και με το πρόγραμμα, μέσω του συλλόγου αποφοίτων που στηρίζει τα μέλη του και τα προωθεί σε διάφορες δραστηριότητες. Η διάρκεια σπουδών είναι 12 μήνες και το ποσό της υποτροφίας 12.000€.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου 2016.

Υποτροφία σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη λογιστική και Χρηματοοικονομική

Αποτελεί πλέον ένα από τα περιζήτητα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα, διδάσκεται στα αγγλικά και έχει ως στόχο του να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό και όχι μόνο. Επιπλέον, το πρόγραμμα συνάπτει συμφωνίες ακαδημαϊκής – επιστημονικής συνεργασίας με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, που εξασφαλίζουν στους φοιτητές πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο του την προαγωγή της γνώσης στην λογιστική και χρηματοοικονομική και την ανέλιξη των φοιτητών σε υψηλές θέσεις  εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών διάρκειας ενός έτους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου και το ποσό της υποτροφίας είναι 6.500€.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Μαϊου 2016

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμη των υπολογιστών» προσφέρει δυο υποτροφίες στοχεύοντας στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών για την επιστήμη των υπολογιστών.

Στόχοι του προγράμματος είναι η προώθηση της έρευνας σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, και η συμμετοχή των φοιτητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τεράστια ποικιλία μαθημάτων και ένα συνεχώς εξελισσόμενο πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον, διοργανώνονται ημερίδες και σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού για τους τελειόφοιτους.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 3 ή 4 διδακτικά εξάμηνα και το ποσό ανέρχεται στα 4.000€.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 16 Μαΐου 2016

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Το Δ.Π.Ε  με έδρα τη Θεσσαλονίκη προσφέρει τέσσερις υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.  Η διάρκεια τους είναι ένα έτος σε μορφή πλήρους φοίτησης και δυο έτη μερικής φοίτησης. Απαραίτητη η παρακολούθηση των μαθημάτων και βασική προϋπόθεση η άριστη γνώση αγγλικών.

Οι υποτροφίες δίνονται στα εξής προγράμματα :

Σχολή οικονομίας, διοίκησης και νομικών επιστημών: MSc in Management, banking and Finance, in Environmental Management and Sustainability, in Strategic product Design, in international accounting, auditing and financial management in hospitability and tourism Management, in Energy Law, Business, regulation and policy. LL.M.

Σχολή ανθρωπιστικών επιστημών : MA in Black Sea Studies, MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia

Σχολή επιστημών τεχνολογίας : MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems, MSc in e-Business, Innovation and Entrepreneurship, MSc in Mobile and Web Computing, MSc in Communications and Cyber Security, MSc in Energy Systems, MSc in Energy Management, MSc in Energy Building Design.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 31 Ιουλίου 2016

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

Το ALBA  λειτουργεί ως ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, υπο την αιγίδα του ΣΕΔ, της  ΕΕΔΕ και τον ΕΒΕΑ, και προσφέρει τρείς υποτροφίες σε  MSc in Marketing, MSc in entrepreneurship και MSc In Tourism Management .

equal societyΤα εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνονται είναι: Executive MBA , The ALBA MBΑ, MBA in Banking (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών), MBA in Shipping, MSc in Shipping Managemenet, MSc in Finance, MSc in Risk Management,  MSc in Marketing, MSc in Strategic Human Resources Management, MSc in Business for Lawyers, Double Masters for Lawyers (σε συνεργασία με το University of Reading, School of Law), MSc in International Business and Management, MSc in International Shipping and Finance (σε συνεργασία με το University of Reading), MSc in Entrepreneurship.

Τα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνονται είναι τα περισσότερα πιστοποιημένα από εξειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης όπως το the association of MBAS.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσφέρει τρεις υποτροφίες στην κατεύθυνση του Project Management και τρεις υποτροφίες στην κατεύθυνση του eBusiness and Social Media.

Έχει ως στόχο να παρέχει άρτια εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ώστε να παράγει καταρτισμένους συστημικούς αναλυτές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε πέραν των βασικών μαθημάτων, να παρέχει μαθήματα κατεύθυνσης με στόχο την καλύτερη εκπαίδευση των υποψηφίων, όσον αφορά την εφαρμογή σύγχρονων συστημικών προσεγγίσεων σε πολύπλοκα προβλήματα διοίκησης, διαχείρισης και τεχνολογίας. Επιπλέον, δίνει έμφαση στο ρόλο του συστημικού αναλυτή ως στέλεχος των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Όσον αφορά τη διάρκεια σπουδών, για 9 μήνες οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς  ενώ για 9 μήνες τουλάχιστον το certification project και η συνεδριακή εργασία πραγματοποιούνται σε εργασιακό περιβάλλον εταιρειών που συμμετέχουν στο CSAP ή στην εργασία σας.

Η αξία  της υποτροφίας ανέρχεται στα  3.200€ (υποχρεωτική οικονομική συνεισφορά του επιλεγέντος υποψηφίου είναι η συνδρομή του στην Πιστοποίηση των 7 ετών με την εισαγωγή του στο CSAP Πρόγραμμα είναι 1.600 ευρώ)*.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Το Ε.Π.Κ και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα προσφέρουν από κοινού πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» και προσφέρουν μία υποτροφία MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment.

Στο πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων καθώς και Τ.Ε.Ι. . Δίνεται έμφαση σε ζητήματα και διαδικασίες εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών και πρακτικών. Οι καθηγητές του προγράμματος είναι διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου, της διοίκησης και τεχνοκράτες διεθνούς εμπειρίας.

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας) και το ποσό της υποτροφίας είναι 5.000€.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25 Αυγούστου 2016

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα ισότιμο πανεπιστήμιο με τα ελληνικά Α.Ε.Ι. και προσφέρει πλήρους φοίτησης προγράμματα σπουδών σε επίπεδα bachelor, master και  διδακτορικά. Προσφέρει, λοιπόν, μια υποτροφία στις  Επιστήμες της Αγωγής και ΜΒΑ.

Πιο συγκεκριμένα, το πανεπιστήμιο της Λευκωσίας προσφέρει υποτροφίες για σπουδές στα προγράμματα :

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής με επιλογή ανάμεσα από: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση, Ειδική Εκπαίδευση, Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας, Μουσική Παιδαγωγική, Τέχνες και Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Διδακτική των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Διδακτική των Γλώσσας και της Λογοτεχνίας.

H διάρκεια της υποτροφίας είναι 1 έτος (πλήρης φοίτηση) έως 3 έτη (μερική φοίτηση) και το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 5.900€.

ΜΒΑ ( παρέχεται εξ αποστάσεως) με διάρκεια σπουδών 1,5 έτος (πλήρης φοίτηση) έως 4 έτη (μερική φοίτηση). Το ποσό της υποτροφίας είναι 6.500€.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 5 Σεπτεμβρίου 2016

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το ΠΑ.ΜΑΚ. προσφέρει δύο υποτροφίες στους κλάδους λογιστικής και χρηματοοικονομικής και της  Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής.

H διάρκεια σπουδών της πρώτης υποτροφίας είναι 1 έτος (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) και η αξία υποτροφίας ανέρχεται στα  5.400€, ενώ η διάρκεια σπουδών της δεύτερης υποτροφίας είναι 2 έτη (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα) και η αξία υποτροφίας είναι  8.122,50 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 29 Αυγούστου 2016

ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών (Αθήνα)

Το BCA ένα από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και  με διακεκριμένους καθηγητές , προσφέρει τρεις υποτροφίες για Masters (μεταπτυχιακά προγράμματα) στα : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων, Τμήμα Ναυτιλίας και Μεταφορών.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένας χρόνος ενώ η αξία της ανέρχεται στα 11.000€ (Στην υποτροφία δεν περιλαμβάνονται τα βιβλία και τα δικαιώματα εγγραφής στο συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο που αντιστοιχούν σε περίπου 600 ευρώ τον χρόνο).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2016

*πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά όταν τους ζητηθούν.

IST College

Το IST προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μια υποτροφία πλήρους φοίτησης εξ ολοκλήρου στα αγγλικά με διάρκεια σπουδών 15 μηνών στηρίζοντας το πρόγραμμα της Equal Society «Σπουδάζω με υποτροφία».

Η υποτροφία δίνεται σε ένα από τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα: MBA (Master in Business Administration), MSc International Tourism and Hospitality Management, MSc Accounting with Finance, MSc International Accounting and Finance, MSc Web & Mobile Computing, MSc Internet & Database systems.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 Σεπτεμβρίου 2016

*Η υποτροφία δεν καλύπτει τα δίδακτρα του συνεργαζόμενου με το IST πανεπιστημίου.

Athens Tech College

Το ATC  στοχεύει στην  διδασκαλία εξειδικευμένων γνώσεων τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας,  και στην δικτύωση των σπουδαστών με την  επιχειρηματική κοινότητα. προσφέρει μια (1) υποτροφία για τα πρόγραμμα MSc in Management of Business, Innovation & Technology εξολοκλήρου στα αγγλικά.

Το MSc in Management of Business, Innovation & Technology – ΜΒΙΤ είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που παρέχει στους υποψηφίους τις βάσεις και τους αναπτύσσει τις δεξιότητες για την επιτυχημένη διεθνή ανέλιξή τους σε διευθυντικές θέσεις σε κλάδους τεχνολογίας, πληροφορικής και  τηλεπικοινωνιών.

Η διάρκεια σπουδών είναι ένας χρόνος  (Full Time ) ή δύο χρόνια  (Part Time).

Το ωράριο φοίτησης είναι βραδινό καθημερινές και ένα Σάββατο το μήνα  είναι πρωινό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 Σεπτεμβρίου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες:

Οι υποτροφίες του Equal Society

Η αίτηση για χορήγηση υποτροφίας

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!