διαχείριση ρίσκου

Διαχείριση ρίσκου: Κάνοντας το αναπόφευκτο

του Σπύρου Κατρανίδη

Κανείς δε μπορεί να εγγυηθεί με βεβαιότητα ότι μια επιχείρηση θα πετύχει. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας διάφορων αβέβαιων παραγόντων που δεν προβλέφθηκαν ή δε λήφθηκαν υπόψη και θα εμποδίσουν τη λειτουργία της. Στην πραγματικότητα όμως, πάντα θα υπάρχουν συνθήκες αβεβαιότητας που θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις. Αυτές σχετίζονται τόσο με τον τομέα της επιχειρηματικότητας όσο και με όλες τις πτυχές της ζωής. Ωστόσο, με τις κατάλληλες στρατηγικές μπορούμε να περιορίσουμε τις συνθήκες αβεβαιότητας και να εκτελέσουμε το επιχειρηματικό πλάνο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό θα επιτευχθεί, με τη διαχείριση ρίσκου.

Έτσι, η λήψη ρίσκου είναι αναγκαία. Η έγκαιρη και ορθή διαχείρισή του όχι μόνο θα επιτρέψει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης αλλά θα μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή της και να ενισχύσει την προσαρμοστικότητα και τον ανταγωνισμό της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και εν τέλει τη βιωσιμότητά της.

Προέλευση επιχειρηματικών κινδύνων

Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα ρίσκα χρειάζεται αρχικά να διερευνήσουμε την προέλευση των επιχειρηματικών κινδύνων. Συνήθως είναι οικονομικοί (π.χ. πληρωμές), στρατηγικοί (π.χ. είσοδος ανταγωνιστή), συμμόρφωσης (π.χ. σε νομοθεσία) ή λειτουργικοί (π.χ. κλοπή ή καταστροφή εξοπλισμού). Σε αυτούς προστίθενται και περιβαλλοντικοί, ασφάλειας, διαχείρισης δυναμικού, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες. Επίσης πρέπει να μας γίνει σαφές ότι η διαχείριση του ρίσκου είναι δυναμική διαδικασία και δεν πρέπει να σταματάει. Το περιβάλλον και οι κίνδυνοι που περικλείουν την επιχείρηση μεταβάλλονται συνεχώς και η επιχείρησή μας καλείται να προσαρμόζεται. Επομένως σημαντικό είναι να κυνηγάμε και αξιοποιούμε οποιαδήποτε δυνατότητα και ευκαιρία καθώς και να περιλαμβάνουμε πολιτική διαχείρισης ρίσκων για να επαναξιολογούνται οι κίνδυνοι και να τροποποιείται το πλάνο δράσης.

Η διαχείριση

Αρχικά θα πρέπει να καθορίσουμε τις συνθήκες και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των ρίσκων και η ανάλυση. Οι στρατηγικές διαχείρισης θα πρέπει να μπορούν να εξηγήσουν το πρόβλημα και το λάθος, την επίδρασή του, τι μπορεί να γίνει και πώς θα λυθεί.

Μέσω της αξιολόγησης θα χρειαστεί να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε τα πεδία με το ρίσκο και να τις κατατάξουμε ως προς την επίδραση που μπορεί να έχουν. Διακρίνονται συνήθως σε υψηλού, μέσου και χαμηλού ρίσκου επιλέγοντας αυτές με τη μικρότερη δυνατή απώλεια και με το μεγαλύτερο κέρδος.

Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσα από τις μετρήσεις και τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και από τη χρήση προγραμμάτων. Από τα δεδομένα που θα προκύψουν θα κληθούμε να κατανοήσουμε τα ρίσκα και την επίδρασή τους στην επιχείρηση.

Στη συνέχεια θα δράσουμε με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: θα τους αποδεχτούμε (γιατί π.χ. το κόστος προσαρμογής είναι πολύ υψηλό), μεταθέτοντάς τους (π.χ. καθυστέρηση πληρωμών), μειώνοντάς τους (π.χ. χρήση νέων τεχνολογιών για βελτίωση ανταγωνιστικότητας προϊόντων / υπηρεσιών) ή αποκλείοντάς τους (π.χ. χρήση οικολογικών πρακτικών εν όψει αυστηροποίησης νομοθεσίας). Οι στόχοι θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι για να μπορούμε να τους αξιολογούμε την επίδρασή τους και να τους τροποποιούμε μελλοντικά σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα.

Εσύ τι προσέγγιση θα είχες; Θα σε προβλημάτιζε το κομμάτι του ρίσκου; Έχεις ακολουθήσει ή θα ακολουθούσες αυτές τις πρακτικές ή θα πρότεινες κάτι άλλο; Πες μας τη γνώμη σου σε Facebook ή Instagram.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!