δερματοσκόπηση

Μεταπτυχιακό ΑΠΘ στη Δερματοσκόπηση

της Μαρίας Καπίρη

Νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ξεκινάει από τον Οκτώβριο του 2021 στο τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο τη Δερματοσκόπηση. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την κατάρτιση και την εξειδίκευση των επιστημόνων στην Δερματοσκόπηση.

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί:

  • Στη λεπτομερή ανάλυση της τεχνικής της δερματοσκόπησης και του απαιτούμενου εξοπλισμού όπως και στην εις βάθος γνώση των δερματοσκοπικών κριτηρίων, της ιστοπαθολογικής τους αντιστοίχισης και των δερματοσκοπικών προτύπων των καλοήθων και κακοήθων όγκων του δέρματος.
  • Στην παροχή πιστοποιημένης κλινικής εκπαίδευσης και επάρκειας με την εκπαίδευση των κλινικών ιατρών στον συνδυασμό της δερματοσκόπησης με τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους στην κλινική πράξη με στόχο το καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσμα.
  • Τέλος, το πεδίο της δερματοσκόπησης είναι ένα από τα πιο δυναμικά ερευνητικά πεδία στη δερματολογία τα τελευταία χρόνια. Οπότε στοχεύεται η προσέγγισή της από μεθοδολογική ερευνητική οπτική. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., ερχόμενοι κατ’ επανάληψη σε επαφή με βάσεις δεδομένων προς αναζήτηση μελετών, θα εξοικειωθούν στην ανάγνωση και ανάλυσή τους. Επίσης, θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στην πραγματική ερευνητική διαδικασία που λαμβάνει χώρα διαρκώς στην κλινική μας στο αντικείμενο της δερματοσκόπησης.

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό

Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί τριάντα πτυχιούχοι ή απόφοιτοι ιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωριζόμενων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού με ειδίκευση στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία. Στην περίπτωση των τελειόφοιτων, η λήψη πτυχίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την ανακοίνωση του τελικού πίνακα.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία μεταπτυχιακά εξάμηνα μαζί με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει 10 υποχρεωτικά μαθήματα και το δεύτερο εξάμηνο 8. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS του μεταπτυχιακού είναι 90, δηλαδή μια πιστωτική μονάδα για κάθε 25 ώρες φόρτου εργασίας. Το κόστος του μεταπτυχιακού είναι 3.000€ που θα καταβληθεί σε δύο δόσεις των 1.500€. Ακόμα, η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι τα αγγλικά εκτός αν όλοι οι συμμετέχοντες έχουν σαν μητρική γλώσσα την ελληνική. Τέλος, ο τρόπος διδασκαλίας είναι τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως και θα κριθεί από τις τότε επιδημιολογικές συνθήκες.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή ως τις 30/04/2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mariatsi@auth.gr με θέμα “Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠΜΣ με τίτλο “Δερματοσκόπηση” και αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Στους υποψήφιους θα αποστέλλεται μήνυμα στο e-mail που θα δηλώσουν, για την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών. Οι τελικοί πίνακες των εισακτέων πρόκειται να ανακοινωθούν έως το τέλος του Ιουλίου του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες:
τηλ. 2310 992262 και ώρες 12:00-13:00
e-mail: mariatsi@auth.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!