Corallia

Της Ιωάννας Κοντουρά

­­­Όλοι είναι πιθανό να έχουμε ακούσει για το Corallia,αλλά τι είναι τελικά;

Προσπαθώντας να το αποτυπώσω με απλά λόγια, το Corallia είναι ο οργανισμός που επιθυμεί να διαμορφώσει το περιβάλλον στην Ελλάδα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν οι επιστήμες, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Ουσιαστικά, επιδιώκει αυτό που εκφράζει και το ίδιο του το όνομα, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα με συνεργατικότητα, ζωντανή δομή που αναπτύσσεται, καινοτομία, συνανταγωνιστικότητα, αλληλο-ϋποστήριξη. Φυσικά, δε θα μπορούσαν να λείπουν από έναν τέτοιο οργανισμό η κοινωνική ευθύνη, οι υποστηρικτές και οι διακρίσεις.

Σήμερα το Corallia δραστηριοποιείται σε πέντε τομείς.

Αρχικά λοιπόν, να αναφερθώ στα Clusters. Όπως μπορείτε κι εσείς να καταλάβετε από την ίδια τη λέξη, πρόκειται για οργανωμένα επιμέρους οικοσυστήματα καινοτομίας που το Corallia συντονίζει, υποστηρίζει και προωθεί σε συγκεκριμένους κλάδους, στους οποίους παρατηρείται κάποιο θετικό ανταγωνιστικό στοιχείο. Τρεις είναι οι υποκατηγορίες εξειδίκευσης: gi-Cluster, mi-Cluster, si-Cluster. Το gi-Cluster προσανατολίζεται, ως σχηματισμός, στις νέες τεχνολογίες σε όλο το εύρος των Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών. Το mi-Cluster στον τομέα αναφοράς με εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής και το si-Cluster με επίκεντρο τις Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές.

Έναν άλλο τομέα δραστηριότητας του Corallia αποτελούν και τα InnoHubs, όπου προσφέρουν εγκαταστάσεις και δικτύωση σε επιχειρήσεις. Το α1-innohub αναφέρεται σε εγκαταστάσεις στο Μαρούσι των 10-65 ατόμων, κατάλληλες για κάθε είδους επαγγελματικής χρήσης. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και το π1-innohub στην Πάτρα, με επαγγελματικές υποδομές που προορίζονται όμως για start-up επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις στα πρώιμα στάδια ανάπτυξής τους. Τέλος, το α2-innohub στο Μαρούσι συμβάλλει και αυτό στην ανάπτυξη των εταιρειών και των συνεργασιών κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Παράλληλα, το Corallia, έχοντας ως σημείο αναφοράς την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε κάθε απόπειρα δραστηριοποίησής του, είναι φυσικό και επόμενο να εντάσσει στο σύνολο των δράσεών του πρωτοβουλίες που να αφορούν τους νέους. Η ημερίδα Carpe Diem στοχεύει στην συνάντηση της ανάπτυξης της καινοτομίας και τεχνολογίας με μαθητές. Οι ημερίδες Internship Days γνωστοποιούν θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές σε επιχειρήσεις που ανήκουν στα clusters, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο οφέλη και στα δύο μέρη. Με αντίστοιχη λογική, οι ημέρες καριέρας Career Days απευθύνονται σε φοιτητές που εισάγονται στον εργασιακό χώρο και επιθυμούν να απασχοληθούν στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια διαφορετικού είδους δράση αποτελεί το Educational Trip που έχει ως στόχο τη βελτίωση των ελληνικών Πανεπιστημίων. Μέσω του προγράμματος, φοιτητές ταξιδεύουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα σε μεγάλα Πανεπιστήμια της Αμερικής, Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech και UC San Diego, και παρατηρούν τον τρόπο λειτουργίας τους, επιστρέφοντας με εμπειρίες και γνώσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, το πρόγραμμα eggenter·grow·go δέχεται προτάσεις ιδεών από ομάδες νέων ατόμων, οι οποίες αξιολογούνται ως προς το βαθμό καινοτομικότητας, προοπτικής και βιωσιμότητάς τους στο μέλλον. Οι προτάσεις που προκρίνονται δουλεύουν με την υποστήριξη του προγράμματος πάνω στο επιχειρηματικό τους σχέδιο και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ωρίμανση των επιχειρήσεων, δηλαδή το στάδιο στο οποίο είναι έτοιμες να αναζητήσουν κεφάλαια εκκίνησης.

Το Corallia, ως οργανισμός που επιδιώκει την συνεχή του ανάπτυξη, επιζητά συνεργασίες με ευρωπαϊκούς φορείς, ώστε να ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Μέσα από τη συμμετοχή του σε έργα, συνεργασίες και φορείς χάραξης πολιτικής μαθαίνει να διαχειρίζεται πιο σωστά τον όγκο των clusters που εμπεριέχει παρατηρώντας τις πρακτικές και απορροφώντας την τεχνογνωσία των φορέων αυτών.

Τέλος, δραστηριοποιείται και στον τομέα της χρηματοδότησης με απώτερο σκοπό την υποστήριξη των σχηματισμών του με έναν οργανωμένο τρόπο παρακολούθησης των κρατικών ενισχύσεων.

Τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως το Corallia, είναι εκείνες που μπορούν να σχηματίσουν έναν θετικό αντίκτυπο τόσο σε τοπικά όσο και σε διεθνή επίπεδα.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον σχετικό σύνδεσμο.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!