Coaching Mentoring

Coaching vs Mentoring

του Στέλιου Αμπατζίδη

Η δημιουργία μίας επιχείρησης φέρνει τον οποιοδήποτε ιδρυτή αντιμέτωπο με πολλούς κινδύνους με το σημαντικότερο ίσως την εισροή και εκροή χρήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Sebastian Schaeffer, ο οποίος δεν γνώριζε πως έπρεπε να κρατά αρχείο από τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης. Στις δύσκολες δε στιγμές είχε δίπλα του έναν ειδικό σύμβουλο (coach) προκειμένου να επιλύει τα τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα. Το ερώτημα, όμως, είναι τι χρειάζεται ένας επιχειρηματίας; Και εδώ ανακύπτει η “σύγκρουση” Coaching Vs Mentoring.

Τι είναι το coaching;

Είναι μία μέθοδος εκπαίδευσης, όπου ένας ειδικός απευθύνεται σε ένα άτομο με κατ’ ιδίαν επαφή για κάποιο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, συμβουλεύει και καθοδηγεί το άτομο, επί πληρωμή, με σκοπό να αναπτύξει την ατομική του απόδοση, καθώς και τις δεξιότητες σε ορισμένο π.χ. τομέα.

Τι είναι το mentoring;

Είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος, όπου ένας κατώτερος επαγγελματίας συσχετίζεται με έναν ανώτερο επαγγελματία, μέσω ενός επίσημου ή ανεπίσημου προγράμματος. Οι μέντορες καθοδηγούν τους ανθρώπους τους μέσω της γνωστοποίησης των δικών τους εμπειριών, γνώσεων και τεχνογνωσίας.

Coaching Vs Mentoring

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

Τον coach τον επιλέγει κανείς σε περιπτώσεις ίδρυσης start-up επιχειρήσεων, επομένως, για σύντομο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση π.χ. μιας συγκεκριμένης πρόκλησης. Αντιθέτως, με το μέντορα δημιουργεί κανείς μια διαρκή σχέση εμπιστοσύνης που μπορεί να αποβεί βοηθητική σε πολλά στάδια της πορείας μιας επιχείρησης.

Αντικείμενο ενασχόλησης

Coaching MentoringΟι coaches έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την εκτόξευση των πωλήσεων αλλά και τη βελτίωση του ηθικού του προσωπικού ή την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας. Οι μέντορες με τη σειρά τους στοχεύουν στη δημιουργία ενός καλύτερου ηγέτη μέσω της διάδοσης προσωπικών απόψεων άλλων προσώπων σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης διάφορων προβλημάτων.

Δομή των συναντήσεων με τους εργαζόμενους

Οι coaches αναθέτουν συνήθως εργασία στο σπίτι για τους πελάτες τους. Κανονίζουν δε συναντήσεις με αυτούς σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Οι μέντορες, από την άλλη μεριά, παρέχουν τις συμβουλές τους ανεπίσημα ενώ παράλληλα εστιάζουν περισσότερο στη συζήτηση με τους πελάτες τους όταν αυτοί χρήζουν βοήθειας.

Στοχοθεσία

Οι coaches εστιάζουν στο πρότυπο της ηγεσίας, στη χρηματοδότηση και τη διαφήμιση της επιχείρησης. Οι μέντορες δε στη “μεγαλύτερη εικόνα“, δηλαδή όχι απλά στο πρότυπο ενός ηγέτη αλλά στο στοιχείο της καινοτομίας αυτού. Με λίγα λόγια, οι μέντορες δίνουν έμφαση στη γενικότερη απόδοση και όχι στη συστηματική πρόοδο που δίνουν οι coaches.

Τεχνικές

Coaching MentoringΟι coaches χρησιμοποιούν συνήθως τεστ προσωπικότητας για να καταλάβουν πως συμπεριφέρεται κάποιος και τι πιστεύει. Κύρια δε τεχνικής τους είναι και η διατύπωση στοχαστικών ερωτήσεων προς τους εργαζόμενους. Οι μέντορες, τουναντίον, παρέχουν υποστήριξη και ανατροφοδότηση σε ατομικό επίπεδο. Μεταλαμπαδεύουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους με σκοπό την ώθηση ενός εργαζομένου προς τη βελτίωση και την αντιμετώπιση των προσωπικών τους εμποδίων.

Αρμοδιότητες δράσης 

Oι coaches μπορούν να διδάξουν κάποιον πώς να στοχοθετεί και αναπτύξει ο ίδιος και η ομάδα του διάφορες δεξιότητες. Σημαντικότερη από αυτές η διαχείριση χρόνου και η κατ’ αποτέλεσμα αύξηση της παραγωγικότητας. Συνδράμουν, επίσης, σημαντικά στην τυχόν αλλαγή σταδιοδρομίας και στην προσαρμογή σε νέες και ενδεχομένως καλύτερες πρακτικές. Οι μέντορες, με τη σειρά τους, συνδράμουν κυρίως στην επιτάχυνση της προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων αλλά και των εν γένει επιχειρήσεων. Η δημιουργία π.χ. διασυνδέσεων μέσω της επαφής με ανθρώπους του κλάδου βοηθά αδιαμφισβήτητα στον οικονομικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Συμβάλλουν, επίσης, σημαντικά στην πρόωρη αποφυγή ενδεχόμενων προβλημάτων ακόμη και πριν από την έναρξη παροχής εργασίας εκ μέρους των εργαζομένων.

Τελικά coach ή μέντορα;

Coaches και μέντορες συμβάλλουν εξίσου σημαντικά στην ανάπτυξη και βελτίωσης μιας επιχείρησης. Οι coaches, δίνοντας κυρίως πρακτικές συμβουλές για το πώς να ξεπερνά κανείς τα εμπόδια και να εκπληρώνει τους στόχους του. Οι μέντορες, τουναντίον, παρέχουν αυτοπεποίθηση σε κάποιον προκειμένου να επιτύχει αυτό το οποίο επιθυμεί. Βασικό τους εργαλείο η διάδοση προσωπικών τους εμπειριών.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!