Chat GPT

Chat GPT: Τι είναι και τι κινδύνους κρύβει αυτή η τεχνολογία

της Μαρίας Χαραλαμπάκη

Η εποχή που οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες έχει φτάσει. Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον διαδεδομένη και ενδέχεται να μεταμορφώσει πολλές εκφάνσεις της ζωής μας. Σήμερα, οι μηχανές εκτελούν σημαντικές εργασίες, όπως η κατανόηση της γλώσσας και των εικόνων, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, αλλά και η υποστήριξη σε πολλούς κλάδους. Μια δημοφιλής τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης είναι το Chat GPT.

Τι είναι το Chat GPT

Το Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer: Παραγωγικός Προεκπαιδευμένος Μετασχηματιστής), όπως είναι ήδη ευρέως γνωστό από τον Νοέμβριο του 2022, είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Έχει εκπαιδευτεί να μιμείται όσο το δυνατόν πιο πιστά τον ανθρώπινο λόγο.

Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό αυτό αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Μπορεί να απαντάει λεπτομερώς σε διαφορετικού τύπου ερωτήσεις που διατυπώνονται στο chatbot. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργεί κείμενα, όπως άρθρα, ποιήματα, μεταφράσεις, περιλήψεις κ.ά., ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.

Πως λειτουργεί

Πρόκειται, λοιπόν, για έναν αλγόριθμο που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας (GPT 3). Έχει σχεδιαστεί, για να επεξεργάζεται δεδομένα και να μαθαίνει μοτίβα πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Έτσι, να μπορεί να εκπληρώνει διάφορες διεργασίες (δημιουργία λόγου και η ανάλυση εικόνων και πληροφοριών). Με απλά λόγια, μαθαίνει μέσω παραδειγμάτων να δίνει όσο το δυνατόν πιο ακριβείς απαντήσεις. Συνεπώς, η συνομιλία φαίνεται πιο άμεση και προσωπική, όπως γίνεται με κάποιο φυσικό πρόσωπο.

Πώς επηρεάζει τον τρόπο που δουλεύουμε

Το λογισμικό Chat GPT ουσιαστικά διευκόλυνε την εργασία πολλών ανθρώπων, μιας και σχεδιάστηκε για να παρέχει βοήθεια σε κάθε είδους συνομιλίες, στη συλλογή πληροφοριών, στη δημιουργία κειμένων, αλλά και στην εξυπηρέτηση πελατών. Προγραμματιστές, λογιστές, επιχειρηματίες και φοιτητές πλέον τείνουν να χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την συγκεκριμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης αφού, όπως φαίνεται, κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητά τους.

Επιπλέον, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, αφού βοηθάει τους υπαλλήλους με την αυτοματοποίηση της εργασίας. Το Chat GPT χρησιμοποιείται για να καλύψει ανάγκες σε μια επιχείρηση, όπως:

  • Οι απαντήσεις σε σύντομες ερωτήσεις πελατών
  • Η δημιουργία περιεχομένου
  • Τα στατιστικά στοιχεία
  • Η ανάλυση δεδομένων
  • Η διαχείριση διεργασιών και παροχής λύσεων

Εφόσον αυτοματοποιείται η εργασία, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τον χρόνο τους πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά σε άλλα πεδία της επιχείρησης.

Τι κινδύνους συναντάμε κατά τη χρήση του

Παρά τις δυνατότητες που παρέχει το Chat GPT, υπάρχουν φόβοι για το μέλλον στη χρήση του λογισμικού. Ενδέχεται να απειλήσει δουλειές που σχετίζονται με την ανάκτηση, ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων. Όμως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, προς το παρόν δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο και οι θέσεις εργασίας, μιας και το συγκεκριμένο λογισμικό χρειάζεται ανθρώπινη καθοδήγηση για να λειτουργεί σωστά.

Ένα άλλο ζήτημα που επισημαίνεται συχνά είναι αυτό της παραπληροφόρησης, καθώς το Chat GPT φαίνεται να κατασκευάζει μη αληθείς/ορθές πληροφορίες. Αυτό αποτελεί αρνητικό στοιχείο ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης. Πολλοί μαθητές και φοιτητές το χρησιμοποιούν άκριτα για τις εργασίες τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος του λάθους. Παράλληλα, δεδομένου ότι τα λαμβανόμενα κείμενα μπορεί να είναι τα ίδια για διαφορετικούς χρήστες, τίθεται σαφώς και το πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της λογοκλοπής.

Τέλος, ενδέχεται να υπάρχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δεδομένου ότι εύκολα να δημιουργηθεί περιεχόμενο κακόβουλου λογισμικού αλλά και μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!