beeEffect

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στόχοι και αποτελέσματα του προγράμματος ή αλλιώς Ποιος είναι ο σκοπός;

Το πρόγραμμα BeeEffect έχει ως στόχο να συγκεντρώσει μια διαφορετική ομάδα νέων επαγγελματιών με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας αντίκτυπου και να προσφέρει μια προσεκτικά σχεδιασμένη εμπειρία που αναπτύσσεται και καθοδηγείται από τα μέλη των αποφοίτων του beeEFB, με στόχο να τους εξοπλίσει με ένα μοναδικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ευκαιριών δικτύωσης και να τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αντίκτυπο στις κοινότητές τους. Η λέξη-κλειδί του προγράμματος BeeEffect είναι ο αντίκτυπος, ο οποίος αναφέρεται σε ουσιαστικές, μετρήσιμες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους ως αποτέλεσμα σκόπιμης παρέμβασης σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η ηγεσία, η υγεία και η συμμετοχή των πολιτών.

Το beeEFB, ως το δίκτυο αποφοίτων 400+ ανώτερων και μεσαίων επαγγελματιών από τα Δυτικά Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, προσφέρει ένα πλαισιωμένο και ολιστικό πρόγραμμα για τη νέα γενιά των δημιουργών αλλαγών, βασιζόμενο στη δική τους εμπειρία και χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας την ικανότητα και τους πόρους που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 15 χρόνια.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν αυξημένη ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων ζητημάτων, αυξημένη κριτική σκέψη, ομαδική συνεργασία και ικανότητα δικτύωσης, καθώς και πρόσβαση και ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές δραστηριότητες και να σχεδιάσουν νέες μαζί με τους συναδέλφους τους και τους αποφοίτους.

Ομάδες-στόχοι του προγράμματος. Δηλαδή σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα BeeEffect έχει ως στόχο να συγκεντρώσει μια διαφορετική ομάδα νέων επαγγελματιών με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας αντίκτυπου και να τους προσφέρει μια προσεκτικά σχεδιασμένη εμπειρία που αναπτύσσεται και καθοδηγείται από τα μέλη των αποφοίτων, να τους εφοδιάσει με ένα μοναδικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ευκαιριών δικτύωσης και να τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αντίκτυπο στις κοινότητές τους.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να φέρει κοντά και να επιτρέψει τη διασταυρούμενη μάθηση από δύο διαφορετικές ομάδες-στόχους:

– Συμμετέχοντες – νέοι επαγγελματίες, παροχείς ερεθισμάτων και φορείς ανάληψης δράσης στις δικές τους κοινότητες

– Aπόφοιτοι του beeEFB – ανώτεροι και μεσαίοι επαγγελματίες που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς (κυβέρνηση, επιχειρήσεις, ανάπτυξη, ακαδημαϊκός χώρος, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), με διαφορετικό υπόβαθρο και τομείς εμπειρογνωμοσύνης

Περιγραφή του προγράμματος. Δηλαδή τι είναι, από τι αποτελείται και πώς θα λειτουργήσει;

Το γενικότερο θέμα του προγράμματος επικεντρώνεται στο αναδυόμενο μέλλον και εξετάζει πώς μπορεί να δημιουργηθεί, να διαμορφωθεί και να υποστηριχθεί ο θετικός αντίκτυπος στις κοινότητες στα πιο πιεστικά ζητήματα του σήμερα και του αύριο, εξετάζοντάς τα μέσα από τρεις διαφορετικούς φακούς: την εξουσία, την κοινωνία και την ψηφιακή/τεχνολογία. Στόχος του προγράμματος είναι:

– Να ενισχύσει τη δημιουργία κοινότητας μεταξύ των αποφοίτων και των μελλοντικών μελών του
– Η υποστήριξη της συμβολής στην ανάπτυξη μελλοντικών ηγετών στα Δυτικά Βαλκάνια και πέραν αυτών
– Η μετατόπιση της εξουσίας στους ανθρώπους, τις οργανώσεις και τα ιδρύματα που οδηγούν την αλλαγή στις χώρες και τις κοινότητές τους

Οι προαναφερθέντες στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν με τις δραστηριότητες που θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο που έχει η ηγεσία της νεολαίας στη ΔΒ μέσα από τους φακούς της εξουσίας, της κοινωνίας και της τεχνολογίας. Με την επιτυχή υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων, το beeEFB θέτει ένα παράδειγμα περιφερειακά αναπτυγμένης και καθοδηγούμενης διαγενεακής και διεπιστημονικής ενίσχυσης των δημοκρατικών ικανοτήτων και προώθησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, επιβεβαιώνοντας το ρόλο των ανθρώπων της ΠΒ στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων της Ευρώπης.

Μεθοδολογία του προγράμματος

Το πρόγραμμα συνδυάζει προσωπικές και διαδικτυακές δραστηριότητες, εξατομικευμένη καθοδήγηση, ομαδική εργασία και παρέχει τόσο εμπνευσμένες ομιλίες/διαλέξεις όσο και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Επισκόπηση του προγράμματος και κύρια τμήματα

Το πρόγραμμα συνδυάζει προσωπικές και διαδικτυακές δραστηριότητες, εξατομικευμένη συμβουλευτική, ομαδική εργασία και παρέχει τόσο εμπνευσμένες ομιλίες/διαλέξεις όσο και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Αιτήσεις Συμμετοχής: 10 Ιουνίου – 23 Ιουνίου 2024

Το πρόγραμμα ξεκινά με την έναρξη της πρόσκλησης για τους συμμετέχοντες και της πρόσκλησης για τους αποφοίτους του beeEFB. Και οι δύο ομάδες-στόχοι έχουν τα δικά τους ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής και τη δική τους διαδρομή στο πρόγραμμα, αν και συνδέονται μεταξύ τους μέσω του προγράμματος.

Επιλογή και Εισαγωγή: 24 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2024

Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει πρώτα τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και στη συνέχεια θα τους αντιστοιχίσει με τους αποφοίτους που είναι οι πιο κατάλληλοι για να τους παράσχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση. Τα αποτελέσματα της επιλογής των συμμετεχόντων θα είναι γνωστά στις αρχές Ιουλίου, ενώ η επιλογή των αποφοίτων θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Σε περίπτωση που κάποιο προφίλ λείπει από τις αιτήσεις των αποφοίτων, η ομάδα του προγράμματος θα αναζητήσει τους κατάλληλους μέντορες από την ευρύτερη δεξαμενή αποφοίτων.

Όλοι οι απόφοιτοι θα λάβουν κατευθυντήριες γραμμές για την καθοδήγηση και θα υποβληθούν σε εκπαίδευση για τους μέντορες, ώστε να διασφαλιστεί η σίγουρη και υψηλής ποιότητας καθοδήγηση των συμμετεχόντων.

Εκδήλωση Έναρξης: 13 Σεπτεμβρίου – 15 Σεπτεμβρίου 2024

Η εναρκτήρια εκδήλωση είναι ένα διήμερο εντατικής συμμετοχής για τους συμμετέχοντες και τους μέντορες που περιλαμβάνει εμπνευσμένες παρουσιάσεις, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και εισαγωγή στην καθοδήγηση και το έργο των πρωτοβουλιών κοινωνικού αντίκτυπου.

Το πρόγραμμα της εναρκτήριας εκδήλωσης περιλαμβάνει εισαγωγή στην EFB και την beeEFB, ενσωματωμένα στοιχεία δικτύωσης και άτυπες δραστηριότητες δημιουργίας κοινότητας.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναμένουν διαδραστικές παρουσιάσεις, παιχνίδια προσομοίωσης, πρακτική ανάλυση και πρακτικά εργαστήρια, τα οποία διεξάγονται από κορυφαίους εμπειρογνώμονες στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι να αποχωρήσουν από τις εκδηλώσεις έναρξης, κάθε συμμετέχων θα έχει τον μέντορά του και θα του ανατεθεί μια ομάδα και ένας σύμβουλος για τις εργασίες της πρωτοβουλίας κοινωνικού αντίκτυπου.

Mentoring και Ομαδική Εργασία και Εκμάθηση: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2024

Μεταξύ των εκδηλώσεων Έναρξης και Λήξης, οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους 8 έως 12 εβδομάδες για να συμμετάσχουν σε συμβουλευτική καθοδήγηση, πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου και να συμμετάσχουν σε διαδικτυακά εργαστήρια.

Mentoring: κάθε συμμετέχων θα έχει τουλάχιστον έως 5 συνεδρίες για να εργαστεί με τον μέντορά του πάνω σε έναν επαγγελματικό και προσωπικό στόχο, τον οποίο ο μέντορας και ο συμμετέχων θα προσδιορίσουν από κοινού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έναρξης. Οι συμμετέχοντες και οι μέντορες αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν σε μία προσωπική επίσκεψη για να υποστηρίξουν τις εργασίες σχετικά με τους στόχους της καθοδήγησης και να αναπτύξουν περαιτέρω ιδέες σχετικά με την πρωτοβουλία κοινωνικού αντίκτυπου. Οι επισκέψεις αυτές ονομάζονται ανταλλαγές μάθησης και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την οικοδόμηση ισχυρότερων σχέσεων και την επίτευξη των στόχων καθοδήγησης που έχουν καθοριστεί από τους συμμετέχοντες.

Πρωτοβουλία Κοινωνικού Αντίκτυπου: Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν σε ομάδες έως 4 ατόμων και θα συνεργαστούν για να καταλήξουν σε μια πρωτοβουλία κοινωνικού αντίκτυπου, την οποία θα παρουσιάσουν στην εκδήλωση λήξης. Κάθε ομάδα θα έχει επιπλέον μέντορα από τους αποφοίτους για να τους υποστηρίξει στη διαδικασία. Καθώς οι ομάδες αναπτύσσουν τις πρωτοβουλίες τους για τον κοινωνικό αντίκτυπο, θα διοργανωθούν διάφορα διαδικτυακά πρακτικά εργαστήρια για τη συνεργασία των ομάδων, την παρουσίαση και το σχεδιασμό λύσεων για να υποστηριχθούν οι ομάδες. Αρχικά, οι ομάδες θα εργαστούν εντατικά για τη δημιουργία των ιδεών για την πρωτοβουλία κοινωνικού αντίκτυπου μόλις συγκεντρωθούν για την εκδήλωση Lunching. Από εκείνη τη στιγμή κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 3 μήνες για να αναπτύξει τη δική της ιδέα και να συμμετάσχει σε μία δια ζώσης συνάντηση κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής γνώσεων, όπου θα εργαστούν για την ανάπτυξη ιδεών σχετικά με την πρωτοβουλία κοινωνικού αντίκτυπου και την ταυτόχρονη καθοδήγηση. Πριν από την εκδήλωση λήξης, οι ομάδες θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση για το peaching προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία τους για την παρουσίαση των ιδεών τους για την πρωτοβουλία κοινωνικού αντίκτυπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λήξης.

Εκδήλωση Λήξης: 13 Δεκεμβρίου- 15 Δεκεμβρίου 2024

Τριήμερη δια ζώσης εκδήλωση αφιερωμένη στους συμμετέχοντες και τα μέλη που παρουσιάζει και αξιολογεί τα αποτελέσματα του προγράμματος: πρωτοβουλία κοινωνικού αντίκτυπου, αποτελέσματα mentoring και προβληματισμοί και αξιολογήσεις του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις (σχεδόν) άμεσων τρόπων για την εφαρμογή της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω μιας σειράς ευκαιριών δέσμευσης του beeEFB- και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εντρυφήσουν πλήρως στην κοινότητα του beeEFB.

Οφέλη του προγράμματος ή αλλιώς τι κερδίζετε εσείς;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι προσφέρει το πρόγραμμα στους συμμετέχοντες και τους αποφοίτους μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Participant and beeEFB alumni journey, αλλά εν συντομία:

Εάν είστε συμμετέχων, θα λάβετε κορυφαία τεχνογνωσία και κατάρτιση δεξιοτήτων από αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, προσαρμοσμένη στις προκλήσεις του σήμερα και ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας και θα ενισχύσετε την κριτική σας σκέψη, την ομαδική συνεργασία και θα αποκτήσετε νέες προοπτικές
Εάν είστε απόφοιτος, θα μοιραστείτε την τεχνογνωσία σας με μια ομάδα προσεκτικά επιλεγμένων νέων επαγγελματιών από την ευρύτερη περιοχή και θα αποκτήσετε εκπαίδευση και εμπειρία μέσω της καθοδήγησης (mentoring)

Αντίκτυπος και βιωσιμότητα του προγράμματος ή αλλιώς πώς θα συνεχίσει να υφίσταται;

Το φετινό πρόγραμμα θα συγκεντρώσει την τρίτη ομάδα συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα εξελίσσεται συνεχώς τα τελευταία δύο χρόνια και αλλάζει για να εξυπηρετεί τους κύριους στόχους του – αντίκτυπο, ηγεσία και δικτύωση. Ωστόσο, οι βασικές αρχές του προγράμματος παραμένουν οι ίδιες και με βάση την ανατροφοδότηση από τα προηγούμενα έτη δημιουργούμε μια ισχυρή κοινότητα ηγετών για τις αλλαγές που θέλουμε να δούμε στις κοινότητές μας.

Το πρόγραμμα βασίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την εμπειρία των αποφοίτων του beeEFB, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε προγράμματα EFB στο παρελθόν και μέσω αυτών των προγραμμάτων και έκτοτε έχτισαν την καριέρα τους και τελειοποίησαν την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία τους. Θα μοιραστούν και θα μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους στις νέες γενιές νέων επαγγελματιών και θα συνεργαστούν μαζί τους για να βρουν λύσεις σε επιλεγμένες τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις. Το beeEFB μέσα από τις δραστηριότητές του παρέχει διάφορους τρόπους για την υλοποίηση αυτών των λύσεων και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του δικτύου και να χρησιμοποιήσουν τη νεοαποκτηθείσα τεχνογνωσία τους για τη δημιουργία αλλαγών στις κοινότητές τους.