αυτοματοποίηση
Business concept. Improving productivity, reliability and business processes. Automation concept

Αυτοματοποίηση στην εργασία: Οι εξελίξεις μέχρι το 2030

της Ευρυδίκης Μαρκοπούλου

Είναι γεγονός, ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν σε κοινωνικό επίπεδο επηρεάζουν την εργασία. Πράγματι, οι νέες ανάγκες επιζητούν εναλλακτικούς και καινοτόμους τρόπους επίλυσης. Τα υγειονομικά μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, επηρέασαν αρνητικά την οικονομική ζωή. Επομένως, εγείρεται το εξής ερώτημα: πώς αυτό θα επηρεάσει τους εργαζόμενους και όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας;

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρητικά το 50% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως και το 22% των θέσεων στην Ευρώπη μπορεί να αυτοματοποιηθεί, με την χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. Σε έρευνα της McKinsey, στην Ελλάδα, η αυτοματοποίηση θα επηρεάσει το 48% των θέσεων σε εργασίες ρουτίνας και χαμηλής εξειδίκευσης. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό θα έδινε την ευκαιρία στους εργαζόμενους να εκπαιδευτούν περαιτέρω και να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους. Ωστόσο, η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) προβλέπει ότι θα αυξηθούν οι κοινωνικές ανισότητες.

Το τοπίο για τους εργαζόμενους

Όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι της McKinsey, η τάση για αυτοματοποίηση, σε συνδυασμό με την ύφεση του κορονοϊού, μειώνουν με ταχύτερο ρυθμό τις θέσεις εργασίας που καταλαμβάνουν οι νέοι (15-24) στην αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Επιπλέον, επηρεάζονται αρνητικά οι εργαζόμενοι με μέτρια προσόντα και χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης (πχ. Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Η αυτοματοποίηση φέρνει αλλαγές και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται νέες θέσεις εργασίας. Πλέον, κάθε νέα «τεχνολογική» θέση που προκύπτει, δημιουργεί κατά μέσο όρο άλλες πέντε, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών.

Την τελευταία δεκαετία, το 35% των θέσεων εργασίας έχει συγκεντρωθεί σε 48 ευρωπαϊκές πόλεις. Σύμφωνα με την μελέτη, μέχρι το 2030, το ποσοστό αναμένεται να φτάσει το 50%. Επίσης, η προσφορά εργασίας θα μειωθεί κατά 4%, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, κατά μέσο όρο.

Ποια είναι η λύση;

Η κάλυψη αυτών νέων, «τεχνολογικών» επαγγελμάτων απαιτεί διαφορετικά προσόντα από αυτά που κάποτε επαρκούσαν. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι η συνεχής εκπαίδευση και η εξειδίκευση αποτελεί μονόδρομο. Βέβαια, σημαντικά είναι και τα κοινωνικά προσόντα (softskills), τα οποία θα υπερτερήσουν έναντι αυτών που είναι απαραίτητα στις χειρωνακτικές εργασίες.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η αυτοματοποίηση στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τον ιό, θα αλλάξει ριζικά το τοπίο για του εργαζόμενους. Πολλοί θα χάσουν την δουλειά τους ή θα αναγκαστούν να εκπαιδευτούν εκ νέου και να προσχωρήσουν σε άλλους τομείς. Ο ρυθμός της αυτοματοποίησης εξαρτάται από τους βασικότερους οικονομικούς τομείς της κάθε χώρας. Προκειμένου οι εργαζόμενοι να ανταπεξέλθουν σε αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να αποκτήσουν νέες τεχνολογικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!