AI Content

Τι είναι το AI Content και πώς θα επηρεάσει το marketing στο μέλλον;

της Ελευθερίας Χασάπη

Στο χώρο του marketing είναι σημαντικό για όλα τα blogs και τα websites να παρέχουν στο κοινό, ποιοτικό περιεχόμενο, εύκολα και γρήγορα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του AI Content (Artificial Intelligence – Τεχνητή νοημοσύνη), δηλαδή της ικανότητας μιας μηχανής να αναπαράγει ανθρώπινες γνωστικές λειτουργίες, όπως η μάθηση και η δημιουργικότητα. Τα σημερινά στατιστικά στοιχεία δείχνουν μεγάλη μελλοντική απήχηση του AI Content στον χώρο του marketing. Πιο συγκεκριμένα, το 37% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο Content και προσδοκά κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός τριετίας.

Χρήσεις του AI Content

AI ContentΣήμερα κατά κύριο λόγο το AI Content χρησιμεύει στα social media και στις αυτοματοποιημένες απαντήσεις μέσω email. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους αλγόριθμους των μηχανών αναζήτησης, προς ενίσχυση της απήχησης στο κοινό, αναπτύσσοντας έτσι στρατηγικές βελτιστοποίησης των μηχανών αναζήτησης (π.χ. SEO Strategies). Πλην των στρατηγικών αυτών, η δημιουργία AI Content μπορεί να επιτευχθεί και μέσω άρθρων, όπου στην ανάλυση ενός συγκεκριμένου θέματος, ιδίως software, επιτυγχάνεται η εμφάνιση των κατάλληλων keywords. Με τον τρόπο αυτό ο δημιουργός πετυχαίνει την κατάληψη των πρώτων θέσεων του ranking της Google. Το AI χρησιμεύει, ακόμη, και στις περιπτώσεις δημιουργίας περιεχομένου video ή podcast.

Πλεονεκτήματα του AI Content στο Marketing

  1. Δημιουργία περιεχομένου με απλές και ταχύτατες κινήσεις

Γενικά η συγγραφή ποιοτικών κειμένων δεν συνιστά μια εύκολη υπόθεση για τις επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση – πέραν της απήχησης στο κοινό – στοχεύει στην προσφορά ενός ποιοτικού περιεχομένου κάνοντας χρήσης του κατάλληλου AI software. Εκτός από την ποιότητα, κάθε επιχείρηση επιδιώκει και την ταχύτητα ολοκλήρωσης των εκάστοτε κειμένων. Με τη βοήθεια λ.χ. του SEO Content Machine, ενός προγράμματος σχετικού με τη δημιουργία κειμένου, μπορεί κανείς να πληκτρολογήσει ορισμένα keywords και πολύ γρήγορα να δημιουργήσει το κείμενο που επιθυμεί.

  1. Προσέλκυση του επιθυμητού κοινού

Η επιλογή του προσφορότερου AI generated content οδηγεί κατ’ αποτέλεσμα στην προσέλκυση του κοινού που επιθυμεί κάποιος να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του. Την επίσκεψη ή την έρευνα των προσφερόμενων από μια επιχείρηση προϊόντων εξασφαλίζουν τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα keywords. Πλατφόρμες, όπως το Bramework και το Scoop.it., βοηθούν τόσο στην κειμενογραφία όσο και στην ταχύτερη δυνατή περάτωση του έργου.

  1. Επεξεργασία των λαμβανομένων δεδομένων

Μέσω των κατάλληλων εργαλείων οι επιχειρήσεις λαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες, βοηθητικές στην κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών τους. Η δημιουργία μιας εικόνας για αυτούς και τις πιθανές μελλοντικές αναζητήσεις του οδηγούν και στις κατάλληλες κινήσεις.

Το μέλλον του AI Writing στο Marketing

Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης τείνει αυξανόμενη, τη στιγμή που μόλις το 2015 τη χρησιμοποιούσε μόνο το 10% των επιχειρήσεων. Το 2019 το ποσοστό έφτασε στο 37%. Οι προβλέψεις σε 4 χρόνια από τώρα κλίνουν στην παραδοχή ότι η αγορά του θα φτάσει τα 267 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά δε τα πιθανά μειονεκτήματά του (π.χ. αντίθεση στις κατευθυντήριες γραμμές που θέτει η Google), οι εξελίξεις που πιθανώς θα επέλθουν:

  1. Χρήση τεχνητών βοηθών: Οι τεχνητοί αυτοί βοηθοί θα λαμβάνουν υπόψη την εικόνα των εταιρειών στα social media. Σε δεύτερο χρόνο θα δημιουργούν περιεχόμενο και προβλέψεις για τη συμπεριφορά των καταναλωτών με αρκετά ακριβείς εκτιμήσεις.
  2. Δημιουργία πολύπλοκου AI Content: Τα εργαλεία του AI Copywriting θα βοηθούν στη συγγραφή πολύπλοκου περιεχομένου, όπως κεφάλαια ή ολόκληρα βιβλία. Καλοί και εξειδικευμένοι, βέβαια, κειμενογράφοι και επαγγελματίες δύσκολα αντικαθίστανται.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!