Admission tests: εργαλείο για τη μετάβαση στο εξωτερικό

Της Ελένης Τατάκη

Η απόφαση αναζήτησης ενός πανεπιστημίου ή εργασίας εκτός Ελλάδας αποτελεί για κάποιους όνειρο ζωής, ενώ για κάποιους άλλους ένα απαραίτητο βήμα για περαιτέρω επιστημονική εξέλιξη- σε κάθε περίπτωση, είναι μία απόφαση που απαιτεί αφοσίωση και μια κάποια προεργασία, στο πλαίσιο της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα βρεθεί να χρειάζεται ένα μη ευκαταφρόνητο όγκο εγγράφων και πιστοποιητικών. Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνονται και τα λεγόμενα admission tests, τυποποιημένες δηλαδή εξετάσεις που απαιτούνται και αναγνωρίζονται από πολλά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, με σκοπό να κρίνουν καθολικά, με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια τα προσόντα των υποψηφίων τους. Παρακάτω θα βρείτε ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τα σημαντικότερα από αυτά:

TOEFL-Test of English as a Foreign Language

Σχεδόν όλοι οι φοιτητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η αγγλική, απαιτείται να επιδεικνύουν το εν λόγω πτυχίο ως πιστοποίηση της επάρκειάς τους, αν η επιθυμία τους είναι να σπουδάσουν σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, ή να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα που διεξάγεται στα αγγλικά. Το τεστ αξιολογεί τις ικανότητες κατανόησης και έκφρασης της γλώσσας εξίσου: το μισό του συνολικού βαθμού βασίζεται στις δυνατότητες κατανόησης κειμένου και ομιλίας (reading & listening) και το άλλο μισό στις δυνατότητες εκφοράς λόγου, προφορικού και γραπτού (speaking & writing). Πιο συγκεκριμένα:

Συνολική διάρκεια: περίπου 4.30 ώρες, με ένα υποχρεωτικό ενδιάμεσο διάλειμμα.

Μορφή του τεστ: οι παλαιότερες μορφές Paper-based και Computer based τείνουν να εκλείψουν, αν και εμφανίζονται στα προαπαιτούμενα ορισμένων πανεπιστημίων. Πλέον η εξέταση είναι Internetbased (ibT), με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κόστος: US$ 160-250, ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία. Eλλάδα: US$ 245. Eξεταστικά κέντρα σε αρκετές πόλεις συμπεριλαμβανομένων Αθήνας, Θεσσαλονίκης Βόλου, Ηρακλείου Κρήτης.

Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η αποστολή της βαθμολογίας σε 4 εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ισχύς: δύο χρόνια

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγές μελέτης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών τεστ) και εγγραφές, μεταβείτε στο επίσημο site.

IELTS – International English Language Testing System

Μαζί με το TOEFL, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας των αγγλικών. Μια πρακτική διαφορά του σε σχέση με το TOEFL είναι πως το IELTS αναγνωρίζεται επίσης από χώρες όπου η γλωσσική επάρκεια των αγγλικών απαιτείται για την απόκτηση κάρτας visa.

Συνολική διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά, συν 15 λεπτά για το Speaking, το οποίο πραγματοποιείται σε μια συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο.

Περιεχόμενα: Υπάρχουν δύο μορφές του τεστ, IELTS Academic & IELTS General Training. Και τα δύο αποτελούνται από τέσσερα μέρη, με πανομοιότυπα Listening και Speaking αλλά διαφορετικά Reading και Writing. Η ακαδημαϊκή μορφή εστιάζει περισσότερο σε αγγλικά ανώτερης εκπαίδευσης ενώ η γενική μορφή σε καταστάσεις που απαντώνται στο χώρο εργασίας και σε κοινωνικό πλαίσιο.

Κόστος: ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία. Από 1/1/16 έως και 31/12/16 στην Ελλάδα: €195

Ισχύς: 2 χρόνια

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγές μελέτης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικών τεστ) και εγγραφές, μεταβείτε στο επίσημο site.

LSATLaw School Admission Test

Απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε Νομική Σχολή, στο επίπεδο του JD (Juris Doctor). Απαιτείται από τις Νομικές Σχολές των Η.Π.Α και του Καναδά, και από έναν αυξανόμενο αριθμό Νομικών Πανεπιστημίων στον υπόλοιπο κόσμο.

Συνολική διάρκεια: 2 ώρες και 55 λεπτά

Μορφή του τεστ: γραπτό

Περιεχόμενα: Αποτελείται από 5 μέρη τα οποία διαρκούν 35 λεπτά το καθένα, με 3 διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής: κατανόηση κειμένου (reading comprehension), αναλυτικός συλλογισμός (analytical reasoning) και λογικός συλλογισμός (logical reasoning)

Κόστος: US$ 160

Ισχύς: 5 χρόνια

Παλαιότερα θέματα και ενδεικτικές ερωτήσεις είναι διαθέσιμα στο site.

GMATGraduate Management Admission Test

Για όσους θέλουν να ακολουθήσουν τα Οικονομικά σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό το επίπεδο, το GMAT αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της αίτησής τους.

Διάρκεια: 3.30 ώρες (4 αν χρησιμοποιηθούν και τα προαιρετικά διαλείμματα)

Μορφή του τεστ: σε υπολογιστή, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αποκλειστικά στα αγγλικά.

Περιεχόμενο: Tο GMAT αποτελείται από τέσσερα μέρη – στο πρώτο απαιτείται μία έκθεση στην οποία θα πρέπει να αναλύεται ένα επιχείρημα, ενώ στα υπόλοιπα, ο υποψήφιος αξιολογείται μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ως προς τη λύση προβλημάτων και την κατανόηση δεδομένων, τη χρήση βασικών αγγλικών καθώς και ως προς την αξιολόγηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές.

Κόστος: US$ 250 (παγκοσμίως)

Ισχύς: πέντε χρόνια (τα παλαιότερα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα αλλά δεν θεωρούνται πάντα αξιόπιστα της τρέχουσας κατάστασης του υποψηφίου)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το επίσημο site.

MCATMedical College Admission Test

Το MCAT είναι μία εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η οποία διεξάγεται σε υπολογιστή και χρησιμοποιείται σε προπτυχιακό επίπεδο από Ιατρικές Σχολές κυρίως των Η.Π.Α. και του Καναδά (αλλά και από 15 άλλες χώρες) για την πρόβλεψη της μελλοντικής επιτυχίας του υποψηφίου. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να αξιολογεί τις ικανότητες λύσης προβλημάτων, την κριτική ικανότητα, την εκφορά του λόγου καθώς και τις γνώσεις πάνω σε βασικά επιστημονικά θέματα (φυσικής, χημείας, βιολογίας).

Διάρκεια: τρεις ώρες και είκοσι λεπτά (για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) συν μία ώρα που απαιτείται για τη σύνθεση μια έκθεσης. Το διαγώνισμα μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 5,5 ώρες.

Ισχύς: Η ισχύς του είναι τυπικά 3 χρόνια, αν και αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

GREGraduate Record Examination

Το GRE αποτελεί ένα τεστ κατάλληλο για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των σχολών. Ελέγχονται οι ικανότητες των υποψηφίων σε διάφορους τομείς. Μερικά πανεπιστήμια απαιτούν την λήψη ενός συγκεκριμένου GRE Subject Test, ενώ άλλα το γενικότερο General Test. Το πρώτο αξιολογεί τις γνώσεις του υποψηφίου σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, ενώ το δεύτερο το λεκτικό και ποσοτικό συλλογισμό καθώς και την αναλυτική γραφή.

Διάρκεια: περίπου 3 ώρες και 45 λεπτά (6 μέρη με 10 λεπτά διάλειμμα στο ενδιάμεσο)

Μορφή του τεστ: σε υπολογιστή, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αποκλειστικά στα αγγλικά. Υπάρχει και paper-based version, στην οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής.

Περιεχόμενα: 3 μέρη στα οποία συμπεριλαμβάνονται δύο εκθέσεις και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου να συνθέσει πληροφορίες, να αναγνωρίσει σχέσεις μεταξύ λέξεων και εννοιών, καθώς και τις βασικές ικανότητες αριθμητικής, άλγεβρας, γεωμετρίας και ανάλυσης δεδομένων.

Κόστος: US$ 185 (παγκοσμίως). Συμπεριλαμβάνεται η αποστολή της βαθμολογίας σε τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ισχύς: πέντε χρόνια

Για περισσότερες πληροφορίες και τεστ προσομοίωσης, επισκεφτείτε το επίσημο site.

SAT & ACT

Και τα δύο αυτά τεστ αναγνωρίζονται από πολλά πανεπιστήμια παγκοσμίως, αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως από αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά για την αξιολόγηση υποψηφίων για προπτυχιακές σπουδές, καθώς και για την παροχή υποτροφιών με αξιοκρατικό τρόπο. Οι θεματικές τους αφορούν γνώσεις που διδάσκονται και αποκτώνται κατά τη διάρκεια του Λυκείου: σωστή χρήση των αγγλικών, κατανόηση κειμένου, βασικά μαθηματικά. Περιέχουν επίσης και μία προαιρετική έκθεση.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν ξεχωριστά Subject tests του SAT, τα οποία αφορούν ένα συγκεκριμένο μάθημα (Αγγλικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Επιστήμες, Ξένες γλώσσες), σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να κατοχυρώσει τις ιδιαίτερες του ικανότητες σε κάποιο από αυτά. Το κόστος και των διαγωνισμάτων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα (επιπλέον εξέταστρα για χώρες εκτός Η.Π.Α. ή Καναδά) και την επιλογή ή όχι της έκθεσης. Και τα δύο πάντως μπορεί να φτάσουν περίπου μέχρι US$ 100.

Επίσημα site:

SAT

ACT