9 Ειδικότητες του μέλλοντος της εργασίας

του Γιάννη Λαγού

Τις τελευταίες δεκαετίες σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν γίνει καταλυτικές αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και τη τεχνολογία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το LinkedIn σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, οι καλύτερες ειδικότητες με τις πιο σημαντικές προοπτικές για καριέρα στα επόμενα χρόνια είναι οι εξής:

1) Ειδικός τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα. Ένας ειδικός τεχνητής νοημοσύνης εφαρμόζει τις ικανότητες του στη μηχανική και την επιστήμη των υπολογιστών για να δημιουργήσει μηχανές και λογισμικό που μπορούν να σκεφτούν μόνα τους.

2) Μηχανικός ρομποτικής

Οι μηχανικοί ρομποτικής είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την δοκιμή των ρομπότ. Στις καθημερινές τους ευθύνες συμπεριλαμβάνεται  η ανάπτυξη λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ρομπότ, καθώς και αυτοματοποιημένα συστήματα που επιτρέπουν στα ρομπότ να εκτελούν εργασίες αποτελεσματικά και με ακρίβεια.

3) Data scientist

Η επιστήμη των δεδομένων αποτελεί ουσιαστικό μέρος οποιασδήποτε βιομηχανίας σήμερα και ανήκει στις ειδικότητες του μέλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί με την πάροδο των ετών και οι εταιρείες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τεχνικές επιστήμης δεδομένων για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών. Οι επιστήμονες δεδομένων συλλέγουν και αναφέρουν δεδομένα και κοινοποιούν τα ευρήματά τους. Έχουν βάση στην επιστήμη των υπολογιστών, τα μαθηματικά , τους αλγόριθμους, την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη γνώση του κλάδου τους.

4) Fullstack Developer

Full Stack Developer είναι ο προγραμματιστής που είναι εξοικειωμένος με την ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και web εφαρμογών. Κατέχει την γνώση και την ικανότητα να αντιληφθεί μια ιδέα (project) και να τη μετατρέψει σε ένα τελικό προϊόν (product). Έτσι μπαίνει αυτόματα στις τοπ ειδικότητες των επόμενων χρόνων.

5) Site Reliability Engineer(SRE)

Eίναι μια προσέγγιση μηχανικής λογισμικού για λειτουργίες πληροφορικής. Οι ομάδες SRE χρησιμοποιούν λογισμικό ως εργαλείο για τη διαχείριση συστημάτων, την επίλυση προβλημάτων και την αυτοματοποίηση εργασιών. Οι SRE είναι συνήθως υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία κρίσιμων υπηρεσιών και εφαρμογών, διασφαλίζοντας ότι πληρούν τις απαιτήσεις των χρηστών. Ένας μηχανικός αξιοπιστίας ιστοτόπου είναι ένας μοναδικός ρόλος που απαιτεί είτε ένα υπόβαθρο ως προγραμματιστής λογισμικού με πρόσθετη εμπειρία λειτουργίας, είτε ως sysadmin ή σε έναν ρόλο λειτουργιών πληροφορικής που έχει επίσης δεξιότητες ανάπτυξης λογισμικού.

6) Customer Success Specialistειδικότητες του μέλλοντος

Ένας Customer Success Specialist αναπτύσσει και διατηρεί μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις, υπηρετώντας ως εσωτερικός συνήγορος και σύνδεσμος πελατών. Συνήθως είναι κοινωνικός άνθρωπος και διαθέτει τις soft και hard δεξιότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσει τα απαιτούμενα τεχνολογικά εργαλεία και να διαχειριστεί τις σχέσεις με τους πελάτες. Ένας Customer Success Specialist ακολουθεί τους πελάτες μέσω της διαδικασίας πωλήσεων, μέχρι τη φάση υποστήριξης. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να αναπτυχθούν και να επιτύχουν στόχους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη σχέση τους με την επιχείρηση. Οι ειδικοί επιτυχίας πελατών χρησιμεύουν ως μέντορες για τους πελάτες και είναι μια από τις ειδικότητες του μέλλοντος.

7) Sales development representative

Ένας Εκπρόσωπος Ανάπτυξης Πωλήσεων (SDR) είναι ένας τύπος αντιπροσώπου πωλήσεων του οποίου η κύρια εστίαση είναι η εξερχόμενη αναζήτηση. Το SDR επικεντρώνεται συνήθως στην αναζήτηση, την προσέγγιση και την πιστοποίηση των δυνητικών πελατών. Αντί να προσπαθούν να κλείσουν συμφωνίες, η δουλειά τους περιστρέφεται γύρω από την εύρεση νέων δυνητικών πελατών και τη μετακίνησή τους μέσω του λεγόμενου αγωγού πωλήσεων, έως ότου είναι έτοιμοι να μιλήσουν με τα στελέχη στο κλείσιμο πωλήσεων.

8) Data engineering

Η Data engineering είναι η πτυχή της επιστήμης δεδομένων που επικεντρώνεται σε πρακτικές εφαρμογές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Για όλες τις εργασίες που κάνουν οι επιστήμονες δεδομένων για να απαντήσουν σε ερωτήσεις χρησιμοποιώντας μεγάλα σύνολα πληροφοριών, πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί για τη συλλογή και την επικύρωση αυτών των πληροφοριών. Προβλέπεται να κατέχουν γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού και να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των δεξιοτήτων τους για να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων, αξιοποιώντας και βελτιώνοντας τα συστήματα ανάλυσης δεδομένων.

 9) Cyber Security specialist

Ο Cyber ​​Security Specialist είναι υπεύθυνο για την παροχή ασφάλειας κατά τα στάδια ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού, δικτύων και κέντρων δεδομένων. Οι επαγγελματίες πρέπει να αναζητήσουν τρωτά σημεία και κινδύνους σε υλικό και λογισμικό. Διαχειρίζονται και παρακολουθούν τυχόν επιθέσεις και εισβολές.

Ειδικότητες του μέλλοντος: Συμπέρασμα 

Στα επόμενα χρόνια η τεχνολογική ανάπτυξη θα διαμορφώσει εκ νέου τις εργασιακές συνθήκες και θα επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στην ίδια την κοινωνία. Πολλά νέα επαγγέλματα θα δημιουργηθούν και πολλές ειδικότητες θα σταματήσουν να υπάρχουν καθώς, οι νέες τεχνολογίες θα καλύπτουν τις ανάγκες που εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!