7 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες κληροδότημα «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη»

 της Μαίρης Παπαδογιαννάκη

Χορήγηση Υποτροφιών

Χωρίς διαγωνισμό, αλλά με επιλογή, προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για το νέο ακαδημαϊκό έτος, τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του εξωτερικού, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 378η/19-10-2017 συνεδρία και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 12-10-2003 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 3131/03-06-2005 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την 102/2017 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, περί ερμηνείας της διαθήκης.

Σπουδές και διάρκεια         

Συγκεκριμένα, θα χορηγηθεί μία(1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό, η οποία θα είναι ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€), όπως και έξι(6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000€) έκαστη. Σχετικά με τη διάρκεια της υποτροφίας, ορίζεται πως θα καλύψει ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

Διακοπή Υποτροφίας

Υπάρχει η δυνατότητα διακοπής της υποτροφίας, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην παρούσα περίπτωση, ο υπότροφος δεν έχει κάποιο δικαίωμα υπέρ του, σχετικά με τη διακοπή της εκάστοτε υποτροφίας.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων, οι τελευταίοι, είναι υποχρεωμένοι να σπεύσουν στην επιστροφή των ποσών της υποτροφίας, τα οποία έχουν λάβει, μέχρι τότε.

Προθεσμία Υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν μία μεταπτυχιακή υποτροφία, είναι η Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018.

Γενικές Πληροφορίες

Όσοι ενδιαφέρονται για τις παραπάνω υποτροφίες, καλούνται να λάβουν τηλεφωνική ενημέρωση στο τηλ. 2810393620 από τον κ. Ε. Μπαλάφα καθώς καί από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών από τον κ. Α. Τσαλίμη στο τηλ. 2810393200.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!