5 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη

της Έλλης Πασολλάρη

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, πέντε (5) υποτροφίες για νέους και νέες με καταγωγή από την Κω και τη Χάλκη Δωδεκανήσου, οι οποίες θα έχουν διάρκεια (1) ενός έτους το ανώτατο, για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι υποτροφίες θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους χωρίς την διεξαγωγή διαγωνισμού και θα τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν:

α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
γ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 16:00.

Οι υποψήφιοι πριν συμπληρώσουν την αίτηση, καλούνται να πραγματοποιήσουν μια προσεκτική μελέτη του Κανονισμού Υποτροφιών 2017-18, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Η αίτηση με την οποία δεν παρατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα απορριφθεί αυτομάτως.

Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας, συμπληρωμένη πλήρως (χωρίς καμία παράλειψη) και να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στον Κανονισμό Υποτροφιών.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε απλές φωτοτυπίες μεγέθους Α4, σκαναρισμένα το καθένα ξεχωριστά και μόνο σε μορφή .jpeg ή .pdf η φωτογραφία και .pdf τα υπόλοιπα. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε συνημμένου αρχείου είναι το 1MB. Τα αρχεία δεν επιστρέφονται.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και τις οποίες ο υπότροφος είναι υπόχρεος να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί από μία δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του.

Δεκτές δεν θα γίνονται οι αιτήσεις ή τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά το πέρας της 8ης Μαΐου 2018, καθώς και δικαιολογητικά τα οποία δεν ζητούνται στην Προκήρυξη.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210-7249940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-15:00 και στο email: info@fanourakisfoundation.org.

Ο κάθε υποψήφιος φέρει πλήρη ευθύνη για την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλει.

Το Ίδρυμα είναι σε θέση να παρέχει μόνο διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δεν είναι υπεύθυνο να επικοινωνεί με τους υποψήφιους για την έγκαιρη προσκόμιση, τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση των δικαιολογητικών τους.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!