5ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών»

της Κάλλιας Χρηστάκη

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Πολύδρομο διοργανώνουν ένα τριήμερο συνέδριο, 1-3 Ιουνίου, με τίτλο «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: Γλώσσες και Πολιτισμοί στην οικογένεια και στο σχολείο» στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το συγκεκριμένο συνέδριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι εισηγητές τους δεν θα είναι μόνο Έλληνες, αλλά και από διάφορες χώρες του κόσμου. Επομένως, οι γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Πληροφορίες για τους διοργανωτές

Πριν αναλυθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το Συνέδριο, είναι σημαντικό να επισημανθούν ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. (www.ediamme.edc.uoc.gr) δημιουργήθηκε το 1997 και μελετά θέματα που αφορούν την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης και γενικώς τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Το Πολύδρομο (http://www.polydromo.gr) αποτελεί μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει στόχο να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τις διαστάσεις της διγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση και στην κοινωνία.

Θεματικές Ενότητες

Τα θέματα της Διγλωσσίας και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που παρουσιάζονται από τους εισηγητές του Συνεδρίου ποικίλλουν. Το καθένα έχει παρουσιάζει μια διαφορετική πτυχή της Διγλωσσίας και της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και προκαλεί το ενδιαφέρον του συμμετέχοντα να το παρακολουθήσει. Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:     1. Γλωσσική χρήση/ γλωσσική διατήρηση/ γλωσσική πολιτική σε δίγλωσσες               οικογένειες
2. Ανάπτυξη γραμματισμού/διγραμματισμού στο σχολείο και στην κοινότητα
3. Συνεργασία σχολείου-οικογένειας για την αξιοποίηση του πολιτισμικού/ γλωσσικού κεφαλαίου των ‘πολιτισμικά διαφερόντων’ παιδιών και τον πολιτισμικό εμπλουτισμό όλων των μαθητών                                                                                                                4. Καλές πρακτικές/ καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης με στόχο την ενδυνάμωση των ‘πολιτισμικά διαφερόντων’ μαθητών και την επίτευξη των στόχων της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής
5. Καλές πρακτικές στην κατάρτιση και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διγλωσσίας και διαπολιτισμικής παιδαγωγικής
6. Η ελληνική γλώσσα στη Διασπορά: γλωσσικές πρακτικές, εκπαιδευτικές πολιτικές και μελλοντικές προοπτικές

Μορφές εργασιών Συνεδρίου

Υπάρχουν τέσσερις μορφές εργασιών του Συνεδρίου, οι προφορικές ανακοινώσεις, οι γραπτές ανακοινώσεις, τα εργαστήρια και τα συμπόσια. Οι προφορικές ανακοινώσεις διαρκούν μισή ώρα. Οι γραπτές ανακοινώσεις ή αλλιώς πόστερ δημοσιεύονται σε συγκεκριμένο χώρο του Πανεπιστημίου σαν έκθεση. Τα εργαστήρια και τα συμπόσια έχουν διάρκεια δύο ώρες και είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή νωρίτερα, καθώς υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός συμμετεχόντων (περίπου 20 άτομα).

Εγγραφή- Συνδρομή

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στις δύο πρώτες μέρες διεξαγωγής του συνεδρίου. Σχετικά με την συνδρομή, υπάρχουν ποικίλες τιμές που εξαρτώνται από τη χώρα κατοικίας του ενδιαφερόμενου και αν είναι μέλη της οργάνωσης «Πολύδρομο». Όμως, οι διδάσκοντες της Σχολής Επιστημών Αγωγής και οι προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής μπορούν να το παρακολουθήσουν δωρεάν.

Ωράρια συνεδρίου

Το συνέδριο ξεκινάει τις δύο πρώτες μέρες στις 9 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 7 το απόγευμα. Η έναρξη του Συνεδρίου την τρίτη μέρα είναι στις 9.30 και λήγει στις 2. Φυσικά, υπάρχουν συχνά διαλείμματα κατά τη διάρκεια των ομιλιών. Το μεγαλύτερο διάλειμμα είναι το μεσημέρι για φαγητό. Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών του Συνεδρίου ανά ημέρα θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
https://clc5.ediamme.edc.uoc.gr/el/