υποτροφίες κληροδοτημάτων

41 Υποτροφίες Κληροδοτημάτων από το Υπουργείο Παιδείας

της Μαρίας Αγγελίδου

Tο Υπουργείο Παιδείας, με απόφασή του στις 22/5  προκήρυξε  διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων. 

Σημαντικές πληροφορίες

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα.
 2. Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων καθίσταται η 20η Ιουλίου 2018.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό διαθέτουν φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των σπουδών Α΄ κύκλου κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2017- 2018), σε Τμήματα ή Σχολές των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 4. Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται σε συγκεκριμένα μαθήματα και μόνο εφόσον συγκεντρώσουν μέσο όρο 14+/20 (σύμφωνα με την προκήρυξη),  ελέγχεται η συνδρομή και των λοιπών προυποθέσεων που ορίζει η συστατική πράξη έκαστου κληροδοτήματος.

Ποιοι ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής

 • Εγγεγραμμένοι και φοιτούντες σε εξάμηνο σπουδών πέραν του τετάρτου εξαμήνου κατά το ακαδημαϊκό έτος, για το οποίο χορηγείται η υποτροφία.
 • Εισαχθέντες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με κατατακτήριες εξετάσεις, εφόσον τους έχει χορηγηθεί υποτροφία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους για την κτήση του 1ου πτυχίου.
 • Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, φοιτητές Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
 • Υπηρετούντες στρατιωτική θητεία.

Κατηγορίες υποτροφιών κληροδοτημάτων

 1. ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ (10 υποτροφίες, 200 Ευρώ/ανά μήνα)
 2. ΙΑΛ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ (3 υποτροφίες, 180 Ευρώ/ανά μήνα)
 3. ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΚΗ (10 υποτροφίες, 200 Ευρώ/ανά μήνα)
 4. Π. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ (1 υποτροφία, 200 Ευρώ/ανά μήνα)
 5. ΕΠΑΜ. ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ (1 υποτροφία, 250 Ευρώ/ανά μήνα)
 6. ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ (6 υποτροφίες, 300 Ευρώ/ανά μήνα)
 7. ΑΓ.ΖΑΧΟΥ (2 υποτροφίες, 180 Ευρώ/ανά μήνα)
 8. ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ (8 υποτροφίες, 150 Ευρώ/ανά μήνα για μαθητές, 200 Ευρώ/ανά μήνα για φοιτητές)

Δικαιολογητικά

 1. Φωτοαντίγραφο του ΑΔΤ ή διαβατηρίου του υποψήφιου.
 2. Μαθητές: Αποδεικτικό σπουδών της προηγούμενης τάξης, ή αντίγραφο βεβαίωσης ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.).
 3. Φοιτητές: Αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης από σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Σχολή/Τμήμα ημεδαπού ΑΕΙ.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.
 5. Υποψήφιοι που διαθέτουν απολυτήριο της αλλοδαπής, προσκομίζουν βεβαίωση αναγωγής της βαθμολογίας του απολυτηρίου της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (τηλ. 210- 3443432) ή από τα Γραφεία και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Για  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές και τους όρους  κάθε υποτροφίας διαβάστε την απόφαση εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!