2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής

Άρτεμις Γιαννακοπούλου

 

Η ομάδα ATP (Aristotle Team of Pharmacy), σε συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ,  διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά  το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ). Το Συνέδριο, πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 2-3 Δεκεμβρίου 2017, στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ. Το κοινό που απευθυνόταν, αποτελούταν από φοιτητές των σχολών Φαρμακευτικής, καθώς και φοιτητές των υπολοίπων σχολών Επιστημών Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του συνεδρίου ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους νέους να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη και να ανταλλάξουν ιδέες και καινοτόμες προτάσεις. Επιπλέον,  να αναπτύξουν τις γνώσεις τους ως επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και της επιστήμης, εμβαθύνοντας έτσι στον κόσμο της Φαρμακευτικής επιστήμης.  Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν ένα case study, παρουσιάζοντάς το. Παράλληλα, επαγγελματίες και καθηγητές έκαναν παρουσιάσεις, ομιλίες και ενδιαφέροντα workshops για όλους. Με τον τρόπο αυτό, οι μελλοντικοί επιστήμονες της Φαρμακευτικής είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες οι οποίες κάλυψαν το φάσμα και των τριών τομέων της Φαρμακευτικής (Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακευτική Τεχνολογία, Φαρμακολογία). Ευρύτερος στόχος, αποτέλεσε η επίλυση ζητημάτων του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, όπως και η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Πυλώνες του συνεδρίου αποτέλεσαν οι κλάδοι Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Φαρμακολογίας, Βιοπληροφορικής, Φαρμακογονιδιωματικής, Παγκόσμιας Υγείας, Κλινικής Φαρμακευτικής και Φαρμακευτικής Φροντίδας.

Το ATP (Aristotle Team of Pharmacy) είναι μία οργάνωση που δημιουργήθηκε από προπτυχιακούς φοιτητές της Φαρμακευτικής Σχολής και ξεκίνησε ως ιδέα το Μάιο του 2014, με στόχο την πραγματοποίηση επιστημονικών και κοινωνικών δράσεων γύρω από την επιστήμη της Φαρμακευτικής.

Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής: Τα θέματα της ομάδας

Θέματα της ομάδας αποτέλεσαν η επικοινωνία, η ευρύτερη συνεργασία και αλληλεπίδραση όλων των παραγόντων του κλάδου (φοιτητές, αποφοίτους, καθηγητές και επαγγελματίες), αλλά και των ενδιαφερόμενων κλάδων των Επιστημών Υγείας, για την δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου παγκόσμιας κλίμακας.

Επιπρόσθετα, επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση και την κατάρτιση του φοιτητικού κοινού. Συγκεκριμένα, για ζητήματα που αφορούν στον ευρύτερο κοινωνικό τομέα, για θέματα υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Εκτός αυτών, ασχολήθηκαν με τη δραστηριοποίηση των φοιτητών στα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και την ενημέρωσή τους. Εκείνη συμπεριλάμβανε πρόσφατα ιατρικά και φαρμακευτικά επιτεύγματα, νέα πεδία της έρευνας και εφαρμογές της σύγχρονης Τεχνολογίας στην επιστήμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη δράση της ομάδας, αλλά και σχετικά με την διεξαγωγή του συνεδρίου:

Η ιστοσελίδα της ομάδας:  http://atp.pharm.auth.gr/

Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://atp.pharm.auth.gr/pesffa2017/

Η σελίδα της ομάδας στο Facebook:  ATP – Aristotle Team of Pharmacy