15 αμειβόμενες PhD θέσεις στο EU Horizon 2020 από το Marie Skłodowska-Curie Project & SULTAN

της Ειρήνης Νοταρά

Το Marie-Sklodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA) σε συνεργασία με το SULTAN προσφέρει 15 αμειβόμενες διδακτορικές θέσεις σε νεαρούς ερευνητές στα πεδία της Γεωλογίας, της Χημείας, της χημικής Μηχανικής, της Μεταλλουργίας, της Μηχανικής Περιβάλλοντος και της Μηχανικής των Υλικών. Μέσα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», 15 υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν υπερσύγχρονη κατάρτιση πάνω στην επανεπεξεργασία και αποκατάσταση ορυκτών πόρων σε ιδρύματα του Βελγίου, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ελβετίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

Τι κερδίζεις;

Ο μισθός των ερευνητών που θα επιλεχθούν, θα αποφασιστεί από το MSCA με βάση τοπικά κριτήρια. Στο ποσό θα συμπεριληφθεί επίδομα διαβίωσης, μετακίνησης και οικογένειας (αν υπάρχει). Η χρηματοδότηση θα διαρκέσει 36 μήνες, υπάρχουν όμως δυνατότητες επέκτασης. Εκτός από τα χρηματικά κέρδη, ώστοσο, δίνεται στους υποψήφιους η δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση με ευκαιρίες για πρακτική άσκηση, αποσπάσεις, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ομάδες και συνέδρια.

Κριτήρια

Πρώιμο στάδιο έρευνας 

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους σταδιοδρομίας, και πιο συγκεκριμένα στα 4 πρώτα χρόνια από την απόκτηση του πτυχίου τους.

Διεθνής κινητικότητα 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν σοβαρές ασχολίες (π.χ. εργασία, σπουδές) στην χώρα του υπεύθυνου οργανισμού για περισσότερους από 12 μήνες, 3 χρόνια πριν την πρόσληψη τους. Σύντομες παραμονές δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν επαρκείς γνώσεις στα προφορικά και γραπτά Αγγλικά, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του διδακτορικού.

Διαδικασία πρόσληψης

Όλες οι αιτήσεις θα γίνουν στο site www.etn-sultan.eu μέχρι τις 15 Αυγούστου 2018. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 3 θέσεις, κάνοντας φανερή όμως την προτίμηση τους. Χρειάζεται, επίσης, να καταθέσουν ένα λεπτομερές βιογραφικό, μια συνοδευτική επιστολή και αποδεικτικά ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Έπειτα, θα γίνει η επιλογή 20-30 υποψηφίων στην εκδήλωση πρόσληψης στο Λέουβεν του Βελγίου στις 18 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει μια συνέντευξη, η οποία θα γίνει από την επιτροπή πρόσληψης και οι επιλεχθέντες θα χρειαστεί να κάνουν μία παρουσίαση 20 λεπτών καθώς και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία που θα τους δοθεί στην εκδήλωση. Η τελική απόφαση για τους υποψηφίους θα βγεί στις 19 Οκτωβρίου, μία μέρα μετά την εκδήλωση πρόσληψης. Για να ταξιδέψουν στο Βέλγιο οι υποψήφιοι εξωτερικού θα λάβουν το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ.

Τα ερευνητικά προγράμματα θα ξεκινήσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα, έχοντας ως στόχο την 1η Ιανουαρίου 2019.

Tip: Πριν την εκδήλωση πρόσληψης, ορίστε επικοινωνία με τους υπεύθυνους μέσω Skype και δοκιμάστε online τεστ προσωπικότητας.

Ημερομηνίες που πρέπει να θυμάσαι

15/8/18: Προθεσμία για τις αιτήσεις

3/9/18: Ανακοίνωση των προεπιλεγμένων υποψηφίων

18/10/18: Εκδήλωση πρόσληψης του SULTAN

19/10/18: Ανακοίνωση επιλεχθέντων υποψηφίων

1/1/19: Επιθυμητή ημερομηνία εκκίνησης ερευνών