10 υποτροφίες για το MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems

της Αντωνίας Γιαμαίου

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δίνει τη δυνατότητα σε δέκα υποψηφίους να κερδίσουν μια υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ για Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems) για σπουδές με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους μέχρι της 28 Ιανουαρίου του 2022 στις 17:00.

Το καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» και το Imperial College London, ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Κριτήρια Επιλογής

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν με βάση την επίδοση και την πρόοδο των υποψηφίων και μπορούν να καλύψουν έως και το 100% των διδάκτρων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.  Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα οι υποψήφιοι να λάβουν μηνιαίο μισθό για μερική απασχόληση στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος».Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα δύο ακόλουθα προγράμματα υποτροφιών: 

  • Υποτροφία διδάκτρων: Περιλαμβάνει 50% – 100% των διδάκτρων του προγράμματος, ανάλογα με τα προσόντα του αιτούντος.
  • Υποτροφία διδάκτρων και απασχόλησης: Εκτός από την υποτροφία διδασκαλίας, περιλαμβάνει έναν ακαθάριστο μηνιαίο μισθό για απασχόληση στο “Κοίος” από 750-1100€, ανάλογα με τις μηνιαίες ώρες εργασίας.

Πληροφορίες του προγράμματος10 υποτροφίες

Στόχος του προγράμματος είναι η διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των εξελισσόμενων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies), με σκοπό την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

Το πρωτοπόρο αυτό μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι μοναδικό στο αντικείμενό του και ξεχωρίζει για το διεπιστημονικό του χαρακτήρα, καθώς και για τη διασύνδεσή του με τα πραγματικά προβλήματα υποδομών της βιομηχανίας.

Πέραν των διαλέξεων και σεμιναρίων, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει εφαρμοσμένη έρευνα και πρακτική άσκηση σε συνεργασία με εταιρείες και οργανισμούς διαχείρισης κρίσιμων υποδομών. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται στις υπερσύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα (1.5 έτος) για φοιτητές πλήρους φοίτησης. Τα μαθήματα προσφέρονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Imperial College London και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.Πανεπιστήμιο Κύπρου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα στο τηλ.: +357 22893460 ή μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: msccis@ucy.ac.cy .

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!