ψυχολογία

ΠΜΣ: Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

της Κυριακής Κουτρούκη

Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας προσφέρει ένα ενδιαφέρον μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει ως αντικείμενο τη «Ψυχολογία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού». Αν σε ενδιαφέρει να αναπτύξεις τις γνώσεις σου πάνω στο αντικείμενο της ψυχολογίας και της φυσικής αγωγής, τότε αυτό το πρόγραμμα είναι αδιαμφισβήτητα για εσένα.  Συγκεκριμένα αυτό το πρόγραμμα σπουδών σου δίνει έναν συνδυασμό γνώσεων γιατί μέσα από το ευρύ πλαίσιο της ψυχολογίας  αποσκοπεί στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τους παράγοντες που την πυροδοτούν ανάμεσα σε χώρους σχολικής φυσικής αγωγής, στον αθλητισμό και την άσκηση.

Προϋποθέσεις Υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι από ΤΕΦΑΑ, Τμήματα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων ή συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων προκειμένου να εξελίξουν τις γνώσεις τους πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών. Οφείλουν επίσης να έχουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower (γίνονται δεκτά και τα πτυχία που αναγνωρίζονται και από τον ΑΣΕΠ).

Δίδακτρα και διάρκεια

Ο συνολικός χρόνος διεξαγωγής του Προγράμματος είναι 1,5- 2 έτη (ανάλογως αν θα υλοποιηθεί πρακτική). Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι στα αγγλικά. Η εκπόνηση των εργασιών θα είναι δυνατή και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Επιπρόσθετα, το κόστος των σπουδών ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, και κατανέμεται σε δυο ισόποσες δόσεις των 2.000 ευρώ στην αρχή κάθε έτους.

Μαθήματα

Το Πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας εμπεριέχει μια μεγάλη θεματική προσφερόμενων μαθημάτων όπως:

  1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας,
  2. Ψυχολογικές βάσεις του αθλητισμού και φυσικής δραστηριότητας,
  3. Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό,
  4. Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή και στο νεανικό αθλητισμό,
  5. Ψυχολογία της άσκησης και αγωγή υγείας,
  6. Ψυχολογία στην προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα,
  7. Ψυχολογία φυσικής δραστηριότητας στην τρίτη ηλικία,
  8. Ειδικά θέματα στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης,
  9. Σεμινάριο Ψυχολογικών Τεχνικών, Δεξιότητες Συμβουλευτικής,
  10. Αναγνώριση και Παρακίνηση μαθητών που χρειάζονται Φυσική Δραστηριότητα, κ.ά.

Υποβολή αιτήσεων

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ξεκινά από τη 1η Μαρτίου και λήγει στις 31 Μαΐου 2021. Παράλληλα, το δεύτερο διάστημα ξεκινά από τις 15 Ιουλίου ως τις 31 Αυγούστου και είναι για όσους απέτυχαν τη πρώτη περίοδο. Οι φόρμες αίτησης και δικαιολογητικών συμπληρώνονται από τους υποψηφίους και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις msc@uth.grpsylab@uth.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε απευθυνθείτε στη ιστοσελίδα ή στη γραμματεία του τμήματος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2431047019.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!