Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: ΠΜΣ στις “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα”

της Ιωάνννας Τζαναβάρη

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο πρόγραμμα με τίτλο: «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα» ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

“Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα”: Γενικές πληροφορίες

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών απαιτείται:

 • Η υποχρεωτική παρακολούθηση 4 μαθημάτων στο Α’ και 4 μαθημάτων στο Β’ εξάμηνο, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 7.5 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 • Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS) στο Γ’ εξάμηνο.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και πρακτική άσκηση (εργαστηριακές ασκήσεις).

Ως γλώσσες διδασκαλίας ορίζονται η ελληνική και/ή η αγγλική.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται τον Οκτώβριο του 2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά, που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Ψηφιακές Επικοινωνίες και ΔίκτυαΑίτηση υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στον σύνδεσμο ΕΔΩ ή χειρόγραφα (αιτήσεις σε μορφή MS-word διατίθενται ΕΔΩ),
 2. Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ή βεβαίωση περάτωσης,
 3. Αναλυτική βαθμολογία
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 5. Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής,
 6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής, καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους (επικυρωμένα),
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές,
 8. Αποδεικτικά – Βεβαιώσεις επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
 9. Φωτοαντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων/ εργασιών (εφόσον υπάρχουν).
 10. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις),
 11. Μια (1) φωτογραφία.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά με δύο τρόπους:

 • Στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου 6974529807 ή
 • Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_dcomm@unipi.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψήφιων του Π.Μ.Σ. γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ), αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο Π.Μ.Σ, με τα εξής κριτήρια:

 1. Τίτλοι Σπουδών,
 2. Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και συναφών με το Π.Μ.Σ μαθημάτων,
 3. Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
 4. Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας,
 5. Συστατικές Επιστολές και
 6. Συνέντευξη

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Τα δίδακτρα για την φοίτηση στο πρόγραμμα ανέρχονται στο ποσό των 1.000 €/εξάμηνο, ήτοι 3.000 ευρώ συνολικά.

Η κάθε δόση προκαταβάλλεται σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://masters.ds.unipi.gr/dcomms/submissions/
ή απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Προγράμματος: τηλ. 210 4142773,
email: adritsa@unipi.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!