Έρευνα “Οπτικές πλάνες και χρονικές αναπαραστάσεις”

Η χρονική αντίληψη είναι θεμελιωδώς ένα υποκειμενικό βίωμα που διαμορφώνεται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως οι ατομικές και πολιτισμικές διαφορές, το σθένος και η αναπαράσταση ενός γεγονότος, η συνάφεια μιας χρονικής περιόδου για κάθε άτομο, ακόμη και ο χωρικός του προσανατολισμός. Για παράδειγμα σε περιστάσεις που διεγείρονται ευχάριστα συναισθήματα δημιουργείται η αίσθηση πως ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Αντίθετα, σε συνθήκες η καταστάσεις που φέρουν αρνητικό συναισθηματικό φορτίο (π.χ. φόβος) ο χρόνος μοιάζει να διαστέλλεται.

Έρευνες για τη χρονική αντίληψη

Μέχρι σήμερα, ένα μεγάλο σώμα ερευνών έχει αφιερωθεί στη μελέτη των παραγόντων που διαμορφώνουν τη χρονική αντίληψη των ανθρώπων, υπογραμμίζοντας πως οι αιτίες και οι συνέπειες των χρονικών αλλοιώσεων αποτελούν ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.

χρονικές αναπαραστάσειςΛαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, η Dr.Brittany Tausen (2022) από το Πανεπιστήμιο του Seattle, πραγματοποίησε μία σειρά εννέα (9) πειραμάτων σε αμερικάνικο υγιή πληθυσμό με στόχο να διερευνήσει τις χρονικές «πλάνες» που χαρακτηρίζουν δυνητικές χρονικές εκτιμήσεις και τις αντίστοιχες συνέπειες ως προς τη λήψη αποφάσεων, σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν πως τα χαρακτηριστικά που πλαισιώνουν ένα γεγονός της καθημερινότητας, δύνανται να «αλλοιώσουν» τη χρονική εκτίμηση των ανθρώπων για αυτό.

Έρευνα για τις χρονικές αναπαραστάσεις στην Ελλάδα

Εμπνεόμενη από τη παραπάνω μελέτη, η ομάδα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Αργυρώ Βατάκη, σχεδίασε την αντίστοιχη έρευνα για τον ελληνικό πληθυσμό, με στόχο την διερεύνηση της επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων της αρχικής μελέτης καθώς και τη σύγκριση των ευρημάτων με το αμερικανικό δείγμα.

Συγκεκριμένα, με τη χρήση σύντομων ερωτηματολογίων αποβλέπουμε στην μελέτη του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος τον χρόνο, αλλά και στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αντίληψη του χρόνου σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Τα ερωτηματολόγια απευθύνονται σε άτομα ηλικίας από 25-50 ετών. Η συμπλήρωση τους είναι ανώνυμη και διαρκεί 5-10 λεπτά. Ο σύνδεσμος για την μελέτη είναι εδώ.

Τέλος, η παρούσα έρευνα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από την επιστημονικά υπεύθυνη Δρ. Αργυρώ Βατάκη, την υποψήφια διδάκτορα κα Ευθυμία Λάμπρου και την προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας κα Μαρία Μωραΐτη.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!