Υποτροφίες από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ. Δασκαλόπουλου

της Αθανασίας Μπακαράκη∗

Ο ΝΕΟΝ ανακήρυξε την χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών Master και Ph.D στο εξωτερικό που αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020. Mέσα από αυτή την οικονομική ενίσχυση που παρέχει σε ιδιώτες και οργανισμούς, έχει ως στόχο του να τους υποστηρίξει στην υλοποίηση των σχεδίων τους, την αύξηση της δημιουργικότητάς τους και τη συνέχιση των σπουδών τους. Τα κριτήρια, στα οποία υπόκεινται οι ενδιαφερόμενοι είναι κοινά για όλους. Οι υποτροφίες του ΝΕΟΝ αφορούν σε:

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό (Master)

στους εξής κλάδους:

 • Ιστορία της Τέχνης
 • Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies)
 • Εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts)

Για την οικονομική κάλυψη των παραπάνω Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού(Master) θα δοθούν συνολικά οκτώ (8) υποτροφίες αξίας € 10.000.

Σπουδές Διδακτορικού Επιπέδου (Ph.D)

στους εξής κλάδους:

 • Ιστορία της Τέχνης/ Φιλοσοφία της Τέχνης
 • Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies)

Για την οικονομική κάλυψη των παραπάνω Διδακτορικών Σπουδών θα δοθούν συνολικά δύο (2) υποτροφίες, που η κάθε μία ανέρχεται στο ύψος των € 10.000, και αφορούν την πραγματοποίηση ταξιδιών και επιτόπιας έρευνας.

Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης

Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση των υποψηφίων, κρίνεται απαραίτητο οι τελευταίοι να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α)Ελληνική Ιθαγένεια ή Εθνικότητα

Β)Ο ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος διαφέρει για κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 7,50/10,00
 • Γαλλικά Πανεπιστήμια: 15/20
 • Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2.1
 • Πανεπιστήμια Η.Π.Α, Καναδά: 2.8/4
 • Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,00/1
 • Πανεπιστήμια άλλων χωρών: ισότιμη-με τα ελληνικά ΑΕΙ-βαθμολογία, βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ

Γ) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος

 • Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: Άριστα
 • Γαλλικά Πανεπιστήμια: Très Bien
 • Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2.1
 • Πανεπιστήμια Η.Π.Α. Καναδά: 3,5/4
 • Γερμανικά Πανεπιστήμια: 1,5/1
 • Πανεπιστήμια άλλων χωρών: ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Δ)Βεβαίωση του Πανεπιστημίου στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος

Ε)Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι άνδρες πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε να έχουν νομίμως απαλλαγεί, είτε να έχουν αναβολή κατάταξης που όμως κρίνεται επαρκής για την ολοκλήρωση των σπουδών, είτε βρίσκονται στην στρατιωτική υπηρεσία τη δεδομένη στιγμή και η θητεία τους λήγει μέχρι 31/8/2019.

*ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η Γ) προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αφορά μόνο τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν διδακτορικές σπουδές. Από τους υπόλοιπους απλώς δεν λαμβάνεται υπόψιν.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 1. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα βασικά τους στοιχεία στην επισυναπτόμενη φόρμα, την οποία θα την βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΕΟΝ, να την συμπληρώσουν και να την αποστείλουν μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
 2. Οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τη μορφή απλών φωτοτυπιών χωρίς επικύρωση και τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς ως συστημένα μέχρι την 6η Μαΐου 2019(σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ

Αμαρουσίου –Χαλανδρίου 89, 152 33 Χαλάνδρι

Υπόψιν: Γραμματείας Υποτροφιών

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν email από τον λογαριασμό grants@neon.org.gr από τον οποίον θα λαμβάνουν ενημέρωση για την εξέλιξη της αίτησής του και την παραλαβή της από τον Οργανισμό ΝΕΟΝ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 6 Μαΐου 2019. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου 2019.  

Γενικές Πληροφορίες

Όσοι ενδιαφερόμενοι θελήσουν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων, όπως και οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση, ας ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα ή μπορούν να αποστείλουν επώνυμα email στο grants@neon.org.gr. Διευκρινίσεις τηλεφωνικά δε δίνονται.

∗Φοιτήτρια Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ασκεί την επίσημη Πρακτική της στο citycampus.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!