Δ.Π.Θ.: Φυσιολογία της άσκησης και Προπονητική

της Ελένης Κιτρομηλίδη

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Ξάνθη και περίπου 30 χιλιάδες φοιτητές, ανήκει στα 1.000 καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως βάσει των έγκριτων κατατάξεων. Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συγκεκριμένα, βρίσκεται στην Κομοτηνή και λειτουργεί από το 1993. Στην ιστορία του τμήματος συμπεριλαμβάνονται διεθνείς αθλητικές επιτυχίες των φοιτητών του. Παράλληλα παρατηρείται στοχευμένη ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών του τμήματος με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αθλητικής επιστήμης. 

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει το Π.Μ.Σ. «Φυσιολογία της άσκησης και Προπονητική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης: Φυσιολογία της άσκησης ή Προπονητική. Ανεξάρτητα από την επιλογή, το πρόγραμμα προσφέρει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα σωστής διαμόρφωσης των αθλητικών δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων μέσα στο εργασιακό του περιβάλλον. 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Το κόστος για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 2.600 ευρώ που κατανέμονται σε τρεις δόσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά – εξ αποστάσεως (σύμφωνα με τις αρμόδιες συστάσεις). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.  

Ποιοι γίνονται δεκτοί;

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί 24 υποψήφιοι (12 ανά κατεύθυνση) απόφοιτοι Ανώτατων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) της χώρας ή του εξωτερικού.

Προϋποθέσεις

Για την επιλογή των υποψηφίων απαιτούνται:

1) Η γνώση μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2.                                                                   

2) Μια συστατική επιστολή.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια. Το σύνολο μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 90. Αναλυτικότερα:

Βαθμός πτυχίου (έως 20 μόρια).

Βαθμός διπλωματικής εργασίας (έως 10 μόρια).

Επαγγελματική εμπειρία (έως 15 μόρια).

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (έως 12 μόρια).

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια (έως 9 μόρια).

Ανακοινώσεις σε συνέδρια (έως 8 μόρια).

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (έως 7 μόρια).

Αθλητική εμπειρία (έως 10 μόρια).

Αιτήσεις – Προθεσμίες

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 μέσω της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ.Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική

Δικαιολογητικά

1) Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

2) Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρύματος της αλλοδαπής. 

3) Φωτοτυπία Α.Τ. ή διαβατηρίου.

4) Μία συστατική επιστολή.

5) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!