Υποτροφίες για MBA από το Πανεπιστήμιο Harvard

της Αναστασίας Χρηστάκη

Η διαδεδομένη φήμη του πανεπιστημίου σε συνδυασμό με το εξαιρετικό επιχειρηματικό πρόγραμμα, εγγυείται μια αξιόλογη διετή υποτροφία στις εγκαταστάσεις του Harvard Business School. Η υποτροφία για MBA προσφέρεται από το Boustany Foundation μια φορά κάθε δυο χρόνια και παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες έχουν την οικονομική άνεση, ύψους 102.200 δολαρίων, χωρισμένων σε 51.100 δολάρια το χρόνο. Επιπλέον, το πανεπιστήμιο συνεισφέρει στην μεταφορά του φοιτητή και στην διαμονή του κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης στο ίδρυμα Boustany που ορίζεται ως προϋπόθεση για την απονομή της υποτροφίας.

Harvard

Υποτροφίες MBA: Κριτήρια επιλογής

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να έχουν μια αξιόλογη ακαδημαϊκή βάση και να είναι προετοιμασμένοι για τα πάντα. Η υποτροφία προορίζεται για ανθρώπους όλων των εθνών, όμως θα δοθεί ιδιαίτερη προτίμηση σε λιβανέζικη καταγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, έπειτα από ένδειξη προσφοράς από το MBA Harvard.

Δικαιολογητικά

Για την υποβολή αίτησης, χρειάζεται το βιογραφικό σημείωμα με μια φωτογραφία, οι βαθμοί GMAT και η βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο. Τα έγγραφα θα σταλθούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπου είναι admissions@boustany-foundation.org . Σε περίπτωση, ήδη υπάρχουσας συμμετοχής στο ίδρυμα, θα αποσταλεί η απαραίτητη πρόσκληση για την συνέντευξη. Έπειτα, η σχολή θα επιλέγει έναν επιτυχόντα για την υποτροφία.

Harvard

Πρακτική άσκηση συμμετεχόντων στο Ίδρυμα Boustany

Οι υποψήφιοι θα διεκπεραιώσουν μια πρακτική άσκηση, χωρίς πληρωμή που θα τερματιστεί με το πέρας των δυο μηνών. Τα περιεχόμενα των πρακτικών ασκήσεων διαφέρουν και διαμορφώνονται με βάση τις ενέργειες του ιδρύματος ή των συνεργατών του.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία είναι 31 Μαΐου 2021και οι επιτυχόντες θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο 2021. Η επόμενη ευκαιρία κατάκτησης υποτροφίας θα γίνει στην επόμενη τάξη του Φθινοπώρου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της προκήρυξης.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!