υπουργείου οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών: Υποτροφίες Κληροδοτημάτων

της Αγγελικής Μαύρου

Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Απριλίου 2021 στην Αθήνα για τις υποτροφίες που έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποτροφίες προέρχονται από τα Κληροδοτήματα του Υπουργείου Οικονομικών και είναι οι ακόλουθες:

 1. Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη (10 υποτροφίες – 200 ευρώ/μήνα)
 2. Κληροδότημα Νικ. Κρήτσκη (10 υποτροφίες – 200 ευρώ/μήνα)
 3. Κληροδότημα Πέτρου Χρυσοχόου (1 υποτροφία – 200 ευρώ/μήνα)
 4. Κληροδότημα Επαμ. Πραγγαστή (1 υποτροφία – 250 ευρώ/μήνα)
 5. Κληροδότημα Kων. Βέλλιου (6 υποτροφίες – 300 ευρώ/μήνα)
 6. Κληροδότημα Αγ. Ζάχου (2 υποτροφίες – 180 ευρώ/μήνα)
 7. Κληροδότημα Αφών Ζωσιμά (150 ευρώ/μήνα για μαθητές και 200 ευρώ/μήνα για φοιτητές)

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από την Πέμπτη Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020. Για την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, με τους κωδικούς Taxisnet, να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. Ακολουθώντας τους συνδέσμους Ψηφιακές Υπηρεσίες, Κοινωφελείς Περιουσίες και Αιτήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέα αίτηση, η οποία αφορά χορηγία Άμεσης διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών. 

Αίτηση

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά στην αίτηση είναι τα εξής:

1) Ο τύπος της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ.» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).
2) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ».
3) Η προκήρυξη, για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.
4) Τα στοιχεία του ανήλικου, τα οποία αναγράφονται στο θέμα της αίτησης, όταν την αίτηση υποβάλλει ο έχων τη γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια αυτού.
5) Η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

6) Ο Αριθμός Μητρώου Φοιτητή και η Σχολή/Τμήμα Φοίτησης.
7) Ο κωδικός υποψηφίου πανελληνίων εξετάσεων.
8) Το σχολείο ή η σχολή φοίτησης, εάν είναι μαθητές.
9) Η σειρά προτίμησης σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων σε περισσότερες κοινωφελείς περιουσίες.
10) Τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού ή την τάξη από την οποία προέρχονται).
11) Η αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση, και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων».

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την  συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι τα εξής:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, στο οποίο θα φαίνονται η ηλικία του ενδιαφερομένου (δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας του), η ελληνική ιθαγένεια και ο τόπος καταγωγής.
 2. Οι μαθητές θα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικό σπουδών της προηγούμενης τάξης και αντίγραφο βεβαίωσης ότι έχουν εγγραφεί σε Επαγγελματικό Λύκειο ή Επαγγελματική Σχολή.
 3. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο από το Απολυτήριο Λυκείου και βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί σε σχολή ΑΕΙ.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.
 5. Όσοι διαθέτουν απολυτήριο από ξένη χώρα, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση η οποία θα αποδεικνύει την αντιστοιχία στης εικοσάβαθμη κλίμακα.

Για εξεταζόμενα μαθήματα, προϋποθέσεις εισαγωγής, τρόπο καταβολής της υποτροφίας και άλλες πληροφορίες δες εδώ

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!