μεταδιδακτορική έρευνα

Υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα σε Ελληνικές Σπουδές στο Princeton University

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Tο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Seeger Center του Πανεπιστημίου Princeton προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα: (1) Υποτροφία “The Hannah Seeger Davis Postdoctoral Research Fellowship in Hellenic Studies” και (1) Υποτροφία “The Mary Seeger O’Boyle Postdoctoral Research Fellowship in Hellenic Studies”. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε διδάκτορες ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών που έχουν ως αντικείμενο μελέτης τις Σύγχρονες Ελληνικές Σπουδές, τις Βυζαντινές Σπουδές ή τις Σπουδές της Ύστερης Αρχαιότητας. Οι υπότροφοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα που θα ενισχύσει όχι μόνο την καριέρα τους αλλά και το πεδίο των Μετακλασικών Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό.

Υποτροφίες στο Princeton University

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι τις δεκαοχτώ (18) Ιανουαρίου 2022. 

Ποσό και διάρκεια της υποτροφίας

Η υποτροφία χορηγεί μηνιαίως το ποσό των 5.200 δολαρίων (μεικτά) στον/στην υποψήφιο/υποψήφια για τον πρώτο χρόνο. Οι υπότροφοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επιχορήγηση (μέχρι 3.000 δολαρίων για κάθε ακαδημαϊκό έτος) για έξοδα που σχετίζονται με την έρευνα (ακαδημαϊκά βιβλία, ταξιδιωτικά έξοδα για συμμετοχή σε ακαδημαϊκά συνέδρια).

Η έρευνα πλήρους απασχόλησης ισχύει από τον Σεπτέμβριο 2022 έως τον Ιούνιο 2023. Δυνατότητα ανανέωσης για δεύτερο πλήρες έτος, από τον Ιούλιο 2023 έως τον Ιούνιο 2024, υφίσταται με βάση την απόδοση και τη χρηματοδότηση.

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίαςυποτροφίες

Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες θα πρέπει:

 • να έχουν ολοκληρώσει το διδακτορικό τους (και την υποστήριξή του) πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022.
 • να έχουν εργαστεί λιγότερο από τρία (3) έτη ως μεταδιδακτορικοί.
 • να μην ακολουθούν σπουδές για κάποιο άλλο πτυχίο κατά τη διάρκεια αυτής της υποτροφίας.
 • να μην κατέχουν άλλες υποτροφίες και θέσεις εργασίας, κατά τη διάρκεια αυτής της υποτροφίας.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους/ υποψήφιες από όλον τον κόσμο με ξεχωριστές, πρωτότυπες ιδέες και προοπτικές με αντίκτυπο στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Seeger Center και σε όσους/ όσες δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση από αυτό στο παρελθόν. Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μαζί με τα ακόλουθα: 

 • συνοδευτική επιστολή με τίτλο και περίληψη (200 λέξεις) του προτεινόμενου ερευνητικού project
 • ερευνητική πρόταση (πέντε σελίδες: 2.000 λέξεις), με λεπτομερή περιγραφή του project, του ωραρίου, των στόχων, της επιλεγμένης βιβλιογραφίας και του λόγου που κατατίθεται ως πρόταση
 • βιογραφικό σημείωμα με κατάλογο των δημοσιεύσεων
 • δείγμα κεφαλαίου της διδακτορικής διατριβής ή άλλης πρόσφατης εργασίας (στα αγγλικά) 
 • ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τριών ατόμων που δίνουν συστάσεις και που δεν είναι τρέχοντα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου του Princeton
 • ένα σκαναρισμένο αντίτυπο του διδακτορικού ή επιστολή από τον κοσμήτορα ή από διοικητικό υπάλληλο που επιβεβαιώνει την ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των απαιτήσεων του διδακτορικού
 • όσοι δεν έχουν την αμερικανική υπηκοότητα ή δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι ΗΠΑ μπορούν να πιστοποιήσουν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας υποβάλλοντας  τα αποτελέσματα του πιστοποιητικού TOEFL ή ισοδύναμού του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι αιτήσεις για την υποτροφία υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2022 ηλεκτρονικά εδώ.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα παρακάτω:

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!