Προκήρυξη για πέντε υποτροφίες στο ΑΠΘ

Της Μυρτώς Ζάρα

Προκηρύσσονται πέντε νέες υποτροφίες στο ΑΠΘ για προπτυχιακούς φοιτητές, από το κληροδότημα Χρήστου Βράκα, «στη μνήμη Mάτη και Αθανάσιου Βράκα». Η υποτροφία αφορά μόνο προπτυχιακούς φοιτητές. Θα διαρκέσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 μέχρι την επίσημη λήξη των σπουδών του/της υποτρόφου στο Τμήμα όπου φοιτά, δεδομένου του ότι ο/η υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου για την υποτροφία.

Όροι και προϋποθέσεις

  1. Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή.
  2. Ηλικία έως τριάντα έξι (36) χρονών.
  3. Καταγωγή  από τη Γέρμα του νομού Καστοριάς και ιδανικά από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη Χρήστου Βράκα. Σε ευνοϊκή θέση θα βρίσκονται οι υποψήφιοι με καταγωγή από το Βογατσικό και το Κωσταράζι του νομού Καστοριάς, με προτεραιότητα στους αποφοίτους του γυμνασίου Τσοτυλίου.

Αιτήσεις για τις υποτροφίες στο ΑΠΘ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 22 Μαΐου 2021 στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. και να προσκομιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας, με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «λίαν καλώς» δηλαδή 6,50 και πάνω. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του πρώτου έτους, είναι απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» και πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης στο αντίστοιχο τμήμα.

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα επιβεβαιώνει τους επιθυμητούς όρους

5. Αντίγραφο απολυτηρίου για τους αποφοίτους του Λυκείου Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης.

6. Αποδεικτικό ή αποδεικτικά συγγενικής σχέσης με το Χρήστο Βράκα, εάν υπάρχουν.

7. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία το άτομο δηλώνει ότι α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης και β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά (με εξαίρεση εκείνες που υπάγονται στο ΙΚΥ).

Ποσό υποτροφίας

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας φτάνει τα 300 ευρώ και η καταβολή του θα πραγματοποιείται στην αρχή του κάθε μήνα, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ. Εφόσον καταβάλλεται υποτροφία τους θερινούς μήνες, ο/η υπότροφος δεσμεύεται να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα συνεχίσει τις σπουδές του/της και το επόμενο έτος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!