Υποτροφίες στη Σλοβακία για σπουδές σε όλες τις βαθμίδες φοιτητών

του Χρήστου Καραβασίλη

Η κυβέρνηση της Σλοβακίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών που στοχεύει στη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών, ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών για σπουδές σε σλοβακικά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκός έτος 2022 – 2023.

Έναρξη της υποτροφίας στη Σλοβακία

ΣλοβακίαΓια τους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές, η συντομότερη ημερομηνία έναρξης της διαμονής τους σε σλοβακικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2022, ενώ το αργότερο που μπορούν να ξεκινήσουν είναι η 1η Απριλίου 2023.

Για τους διδακτορικούς φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και καλλιτέχνες, η συντομότερη ημερομηνία έναρξης της διαμονής τους στη Σλοβακία είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2022. Το αργότερο είναι η 31η Αυγούστου 2023.

Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της υποτροφίας

Για τους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος της υποτροφίας και της διαμονής τους σε σλοβακικά πανεπιστήμια είναι η 31η Αυγούστου 2023.

Αντίστοιχα, για τους διδακτορικούς φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και καλλιτέχνες, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποτροφίας είναι η 30ή Νοεμβρίου 2023.

Τα ποσά των υποτροφιών

Τα ποσά των υποτροφιών είναι:

α) για τους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές το ποσό ανέρχεται στα 400 ευρώ.

β) για τους διδακτορικούς φοιτητές το ποσό ανέρχεται στα 734 ευρώ.

γ) για τους καθηγητές πανεπιστημίου, τους ερευνητές και τους καλλιτέχνες ισχύουν οι εξής κατηγορίες.

– Για όσους δεν έχουν διδακτορικό και έχουν λιγότερο από τέσσερα (4) χρόνια εργασιακή προϋπηρεσία στις αντίστοιχες ιδιότητες, το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 734 ευρώ.

– Για όσους κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και ταυτόχρονα έχουν λιγότερο από δέκα (10) χρόνια εργασιακή προϋπηρεσία στις αντίστοιχες ιδιότητες, το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 980 ευρώ.

– Για όσους κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και έχουν συμπληρώσει περισσότερα από δέκα (10) χρόνια εργασιακής εμπειρίας στις αντίστοιχες ιδιότητες το ποσό ανέρχεται στα 1050 ευρώ.

Σημαντικές πληροφορίες

Οι υποτροφίες αυτές αφορούν ξένους προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορικούς φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές και καλλιτέχνες, οι οποίοι επιθυμούν τη διαμονή τους σε σλοβακικά πανεπιστήμια και σλοβακικά ερευνητικά ιδρύματα.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση. Το ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων ανοίγει τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι 30ή Απριλίου 2022, στις 16:00 (ECT). Το πρωτότυπο της επιστολής εισδοχής/πρόσκλησης πρέπει να υποβληθεί όταν ο υποψήφιος λάβει την υποτροφία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την αίτηση χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. βιογραφικό σημείωμα,
  2. επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter),
  3. δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές (να έχουν ημερομηνία όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών προτού κατατεθούν),
  4. βεβαίωση που εκδίδεται από το πανεπιστήμιο προέλευσης του αιτούντος και πιστοποιεί ότι ο αιτών φοιτά στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο κατά τη στιγμή της αίτησής του,
  5. φωτοτυπία του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών, καθώς και συμπληρωματικά πτυχία, βεβαιώσεις κλπ, και
  6. το admission letter που εκδίδεται από το πανεπιστήμιο υποδοχής του αιτούντος στη Σλοβακία και στο οποίο αναφέρεται η περίοδος παραμονής

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!