Ελληνική Αρχαιολογία

Υποτροφίες στην Ελληνική Αρχαιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

του Κωνσταντίνου Κουντουριώτη

Ελληνική Αρχαιολογία

Οι υποτροφίες στην ελληνική αρχαιολογία είναι οι εξής:

 • Υποτροφία Matti Egon I
 • Η υποτροφία Matti Egon II, στη μνήμη της μητέρας της Stamatia M. Xyla
 • Η υποτροφία του Ιδρύματος A. G. Leventis, στη μνήμη του Ντίνο Λεβέντη
 • Υποτροφία από το ίδρυμα Samourkas της Νέας Υόρκης
 • Υποτροφία των μελών του GACUK

Λεπτομέρειες

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές για δύο είδη υποτροφιών.

 • Για μία αρχική υποτροφία
 • Για μία υποτροφία περαιτέρω μεταπτυχιακών σπουδών στην ελληνική αρχαιολογία σε πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, αν αφορά φοιτητές του GACUK (Επιτροπή Ελληνικής Αρχαιολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Οι υποτροφίες προορίζονται να καλύψουν το σύνολο ή μέρος του κόστους των διδάκτρων. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις να συμπληρώσουν τα έξοδα έρευνας. Οι επιτυχείς υποψήφιοι που δεν έχουν υποχρεώσεις διδάκτρων μπορούν να λάβουν μερική ή ολόκληρη υποτροφία για να καλύψουν τις δαπάνες που σχετίζονται με την έρευνά τους και τη διαμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υποτροφία μπορεί να χορηγηθεί για μέχρι τρεις διαδοχικές ακαδημαϊκές περιόδους.

Προϋποθέσεις υποψήφιων υποτρόφων

Για την αρχική υποτροφία, η επιλογή περιορίζεται είτε:

 • Σε πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Σε άτομα Ελληνικής καταγωγής (Ελληνικής και Κυπριακής Ελληνικής).

Οι υποψήφιοι για την αρχική υποτροφία πρέπει να κατέχουν από οποιοδήποτε έγκριτο πανεπιστήμιο είτε:

 • Πτυχίο πρώτης τάξης ή ισοδύναμο (όπως “Άριστα”)
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα με διακρίση ή ισοδύναμο

Τουλάχιστον ένα από αυτά τα πτυχία θα πρέπει να αφορά την ελληνική αρχαιολογία.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • Έχουν προσφορά αποδοχής από ένα πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εγγραφούν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους ή μερικής φοίτησης στην ελληνική αρχαιολογία
 • Είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως μεταπτυχιακοί φοιτητές στην ελληνική αρχαιολογία.

Θα απαιτηθούν αναφορές προόδου στο τέλος του έτους ή του εξαμήνου σχετικά με το ακαδημαϊκό έργο των δικαιούχων της αρχικής υποτροφίας και η υποτροφία μπορεί να ανασταλεί εάν οι εκθέσεις δεν είναι ικανοποιητικές.

Για μια περαιτέρω υποτροφία, η επιλογή περιορίζεται σε υποψηφίους που είχαν ήδη λάβει υποτροφία για την προηγούμενη ακαδημαϊκή συνεδρίαση, των οποίων οι αναφορές εξαμήνου ή έτους θεωρήθηκαν ικανοποιητικές και οι οποίοι επίσης λαμβάνουν επιστολές υποστήριξης για τη συνέχιση των σπουδών τους από κάθε επόπτη τους.

Κατά τη χορήγηση της αρχικής ή της συμπληρωματικής υποτροφίας, η ομάδα επιλογής της GACUK θα λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση του αιτούντος καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποτροφίες, υποτροφίες ή πακέτα οικονομικών ενισχύσεων που θα χορηγηθούν ή έχουν ήδη χορηγηθεί στον αιτούντα.

Οι αποφάσεις της ομάδας επιλογής GACUK είναι τελικές.

Ελληνική Αρχαιολογία

Αιτήση & Δικαιολογητικά Έντυπα

Οι υποψήφιοι για μια αρχική υποτροφία καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης Α και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά στο scholarships@gacuk.org. Το έντυπο Α πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα και πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

 • Πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών. (Εάν η γλώσσα ενός πιστοποιητικού δεν είναι ελληνική ή αγγλική, τότε θα απαιτείται πιστοποιημένη μετάφραση στα αγγλικά)
 • Αναφορές από δυο ακαδημαϊκούς από το πανεπιστήμιο / πανεπιστήμια που έχουν απονείμει το πτυχίο / βαθμούς που είναι εξοικειωμένοι με το έργο του αιτούντος ή από δύο πανεπιστημιακούς που έχουν επιβλέψει οποιαδήποτε πρακτική εμπειρία στην αρχαιολογία που μπορεί να είχε ο αιτών
 • Επιστολή αποδοχής από το πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ο υποψήφιος προτίθεται να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές ή επιστολή που επιβεβαιώνει ότι ο υποψήφιος είναι ήδη εγγεγραμμένος
 • Επιστολή ή κάποιο άλλο έγγραφο από το πανεπιστήμιο με το ποσό των πληρωτέων αμοιβών διδάκτρων
 • Αντίγραφο προσωπικής ή γονικής δήλωσης για το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος

Οι υποψήφιοι για περαιτέρω υποτροφία καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης Β και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά στο scholarships@gacuk.org. Το έντυπο αίτησης Β πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

 • Επιστολή υποστήριξης από δύο επόπτες. (Εάν ο αιτών έχει μόνο έναν επόπτη τότε η δεύτερη επιστολή υποστήριξης πρέπει να προέρχεται από άλλο δάσκαλο που είναι εξοικειωμένος με το έργο του αιτούντος)
 • Επιστολή ή άλλο έγγραφο από το πανεπιστήμιο με το ποσό των πληρωτέων αμοιβών διδάκτρων

Σημείωση: Όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τα Έντυπα Α και Β πρέπει κατά προτίμηση να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF. Εναλλακτικά, το έντυπο μπορεί να σταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

The Academic Adviser,

Greek Archaeological Committee UK

16-18, Paddington Street

London, W1U 5AS

Η ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (Α Ή Β) ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (ΩΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ) ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!