Υποτροφίες PhD στο εξωτερικό: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη

της Μυρτώς Ζάρα

Δύο νέες υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με τίτλο “Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – JULES DASSIN”, προκηρύχθηκαν από το ίδρυμα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 . Οι απόφοιτοι ελληνικών ΑΕΙ μπορούν να αιτηθούν δύο (2) διετείς υποτροφίες ύψους 600 ευρώ μηνιαίως για τους τομείς α) Μεταβυζαντινός και Νεότερος Πολιτισμός και Ιστορία και β) Θεατρολογία. Ως ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών PhD έχει οριστεί η 1η Οκτωβρίου 2020.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ως τις 05/06/2020. Για να είναι έγκυρη η αίτηση, ο αιτούμενος οφείλει

 • Να είναι Έλληνας ή να έχει ελληνική ιθαγένεια
 • Να μην υπερβαίνει τα 30 έτη σε ηλικία, κατά το έτος υποβολής της αίτησης
 • Να έχει πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ με ελάχιστο βαθμό 8 και μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό Άριστα είτε ισότιμου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εξωτερικού με ισοδύναμες βαθμολογίες αντίστοιχα.

Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τα παραπάνω κριτήρια, μπορεί να αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη:

 • Αίτηση ενδιαφέροντος
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος.
 • Δύο συστατικές επιστολές, από τον επόπτη καθηγητή και από άλλο διακεκριμένο καθηγητή του μεταπτυχιακού του υποψηφίου ή από ερευνητή επιστημονικού ιδρύματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής.
 • Συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση για το αντικείμενο της διατριβής.
 • Κατάλογος δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).
 • Επίσημα διπλώματα-αποδεικτικά ξένων γλωσσών
 • Βεβαίωση από το οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα ότι ο υποψήφιος έγινε δεκτός για την εκπόνηση διδακτορικού.

Δεκτές θα γίνουν μόνον οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα ταχυδρομικά, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου. Επιπροσθέτως, στην διαδικασία αξιολόγησης θα προχωρήσουν μόνο όσοι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος (Καθηγητές Α.Ε.Ι., και Ειδικούς Επιστήμονες) με βασικά κριτήρια την ακαδημαϊκή τους επίδοση, την βαθμολογία τους, την ερευνητική πρόταση που υπέβαλαν, τις συστατικές επιστολές, τα αποτελέσματα της συνέντευξης και την γλωσσομάθεια τους.

Τα αποτελέσματα των υποτροφιών PhD θα ανακοινωθούν στο σύνδεσμοhttp://melinamercourifoundation.com/υπότροφοι/ τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, http://melinamercourifoundation.com.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!