Υποτροφίες ΙΚΥ στη Φλωρεντία

Της Δώρας Παπαϊωάννου

Το ΙΚΥ, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), προκηρύσσει  πέντε υποτροφίες  για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι τομείς στους οποίους μπορούν να ενταχθούν οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι: κοινωνικών επιστημών, οικονομικών επιστημών, νομικών επιστημών, ιστορίας και πολιτισμού.

Το ΙΚΥ προσφέρει στους επιλεγέντες διδάκτορες μηνιαία υποτροφία για τρία κατ’ ανώτατο όριο έτη, δαπάνες ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δαπάνες πρώτης εγκατάστασης. 

Μερικές από τις  προϋποθέσεις συμμετοχής για  πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  ή ισοδύναμου τίτλου από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας  πολύ καλής γνώσης  της αγγλικής γλώσσας. Επίσης δε θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, να μην έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής έγγραφα: αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.  καταγωγής του αιτούντος, τα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Για τους άρρενες, απαιτείται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Τέλος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση κατά την οποία προκύπτει ότι δεν έχουν λάβει υποτροφία διδακτορικών σπουδών από το ΙΚΥ, και έχουν ολοκληρώσει τις τυχόν  υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 36 διαδοχικούς μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων στο Ε. Π. Ι. Φ. γίνεται  ηλεκτρονικά έως την 31η Ιανουαρίου του 2017, και έπειτα απαιτείται υποβολή των αιτήσεων στο ΙΚΥ σε έντυπη μορφή έως τις 8 Φεβρουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών, αλλά και την υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

European University Institute

ΙΚΥ

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!