Υποτροφίες Ιδρύματος Προποντίς

Της Παρασκευής Χονδρού

Το ίδρυμα «Προποντίς» προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό και εντός Ελλάδας, σε προδιδακτορικό και διδακτορικό επίπεδο, στις ακόλουθες επιστήμες: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιριών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Πληροφορική, η οποία αφορά μόνο τις υποτροφίες εσωτερικού. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και 3/2/2017.

Προϋποθέσεις

Προδιδακτορικό επίπεδο

Η διάρκεια φοίτησης και απόκτησης Master, DEA για το πρόγραμμα υποτροφιών του εξωτερικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αντίστοιχα για το πρόγραμμα εσωτερικού είναι 24 μήνες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι φτάνουν μέχρι και το 26ο έτος της ηλικίας τους και το 28ο για τους άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας μέχρι και την 31/12/2016. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν και συγκεκριμένο βαθμό πτυχίου αναλόγως τη χώρα στην οποία φοίτησαν. Αναλυτικά:

Ελληνικά Πανεπιστήμια (ΑΕΙ): από 7.0 και πάνω, Γαλλικά Πανεπιστήμια:  τουλάχιστον Assez Bien (13/20), Βρετανικά Πανεπιστήμια: Second Class, Second Division (2.2), Η.Π.Α. και Καναδά: τουλάχιστον (2.5/4), Γερμανικά Πανεπιστήμια: τουλάχιστον Gut (2.3/1). Στις υπόλοιπες χώρες, ο βαθμός θα πρέπει να είναι ισότιμος με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια βεβαιωμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Διδακτορικό επίπεδο

Η διάρκεια σπουδών είναι και σε αυτή τη περίπτωση 24 μήνες. Οι υποψήφιοι στην αίτηση τους θα πρέπει να περιέχουν τα κατάλληλα στοιχεία που να βεβαιώνουν την ικανότητά τους να πραγματοποιήσουν μια πρωτότυπη έρευνα σε συγκεκριμένο θέμα ή γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει έχουν ορισμένο βαθμό πτυχίου αναλόγως τη χώρα που έχουν φοιτήσει και μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master με Άριστα. Αναλυτικά:

Ελληνικά Πανεπιστήμια (ΑΕΙ): από 8.0 και πάνω, Γαλλικά Πανεπιστήμια:  τουλάχιστον Assez Bien (14/20), Βρετανικά Πανεπιστήμια: Second Class, First Division (2.2), Η.Π.Α. και Καναδά: τουλάχιστον (3/4), Γερμανικά Πανεπιστήμια: τουλάχιστον Gut (2). Στις υπόλοιπες χώρες ο βαθμός θα πρέπει να είναι ισότιμος με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια βεβαιωμένος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοίτησε κάποιος υποψήφιος δεν απονέμει δίπλωμα διάκρισης τότε απαιτούνται δύο βεβαιωτικές, για τις ικανότητες του, επιστολές από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου.

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι απευθείας στο διδακτορικό επίπεδο, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγουμένως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Σε αυτή τη περίπτωση, ο απαιτούμενος βαθμός πτυχίου διαμορφώνεται ως εξής:

Ελληνικά Πανεπιστήμια (ΑΕΙ): από 8.5 και πάνω, Γαλλικά Πανεπιστήμια:  τουλάχιστον Bien (16/20), Βρετανικά Πανεπιστήμια: First Class, First Division (1.1), Η.Π.Α. και Καναδά: τουλάχιστον (3.5/4), Γερμανικά Πανεπιστήμια: τουλάχιστον Gut (1.8/1). Στις υπόλοιπες χώρες, ο βαθμός θα πρέπει να είναι ισότιμος με τα Εληνικά Πανεπιστήμια βεβαιωμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φτάνουν μέχρι το 28ο έτος της ηλικίας τους και το 30ο για όσους έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, χωρίς, όμως, να έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα ηλικιακά όρια μέχρι και τις 31/12/2016.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Έντυπο αίτησης, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί στην Ελληνική γλώσσα και παρέχεται από το Ίδρυμα. Αναγκαία είναι μια έγχρωμη φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας, η οποία επικολλάται στο Έντυπο. Ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα τριών σελίδων, δύο συστατικές επιστολές, έναν κατάλογο που θα περιέχει δημοσιεύσεις για όσους έχουν κάνει μελέτες, επιστημονικές ανακοινώσεις και ένα έντυπο συνέντευξης των υποψηφίων, το οποίο χορηγεί το Ίδρυμα. Μια φωτοτυπία του πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών και επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο ξένης γλώσσας σε απλή φωτοτυπία. Αντίγραφο πιστοποιητικού Visa F-1 ή Visa J-1 ή κάποιο άλλο ανάλογο έγγραφο για όσους σπουδάζουν ήδη στις Η.Π.Α. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στο Δημόσιο αν έχετε εργαστεί και βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι ο υποψήφιος έχει δικαίωμα χρήσης εκπαιδευτικής άδειας. Για τους άρρενες απαιτείται πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τυχόν αναβολή λόγω σπουδών. Ακόμη, απαραίτητη είναι μια φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος έτους 2015. Ακόμη, απαιτείται μια βεβαίωση εγγραφής σε προδιδακτορικό επίπεδο ή επιστολή αποδοχής από το Πανεπιστήμιο και σε διδακτορικό βεβαίωση για την εποπτεία της Διατριβής, με αναφορά του θέματος μελέτης. Τέλος, για την αίτηση για διδακτορικές σπουδές αναγκαία είναι μια φωτοτυπία του Master, DEA, κλπ. Σε περίπτωση που το δίπλωμα της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης δεν έχει αποκτηθεί ακόμα, αρκεί μια βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι ο τίτλος θα αποκτηθεί μέχρι τον 6/2017.

Τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν οι αιτούντες να λάβουν μέσω email ύστερα από αίτημα τους στο info@propondis.gr και από τη Γραμματεία του Ιδρύματος σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!