Υποτροφίες

Υποτροφίες: ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης

της Μυρτώς Ζάρα

Λίγα λόγια για την Εστία Νέας Σμύρνης

Οι υποτροφίες από την Εστία Νέας Σμύρνης είναι ένα μεγάλο βήμα για τον θεσμό. Το 1930 μια ομάδα προσφύγων απο την Μ.Ασία ίδρυσε ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα του Ελληνισμού της Ανατολής. Τότε η Νέα Σµύρνη ήταν ένας µικρός συνοικισµός 400 περίπου προσφύγων. Το 1937 ήρθε και το όνομα “Εστία”. Μετά από 98 χρόνια  από την Μ.Ασιατική καταστροφή, η Εστία συνεχίζει να προετοιμάζει το μέλλον για τους νέους. Η ΕΣΤΙΑ συμμετέχει ως μέλος στο Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Τέλος είναι μέλος στο Δίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών.

Υποτροφίες

Τέσσερις νέες υποτροφίες για φοιτητές ή φοιτήτριες των Ιατρικών Σχολών εκτός της Οδοντιατρικής, της Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, προκηρύχθηκαν από το ίδρυμα  ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021. Η δωρεά περιλαμβάνει, δύο υποτροφίες, η μία σε προπτυχιακό και η άλλη σε μεταπτυχιακό φοιτητή–τρια στην Ελλάδα, του ποσού των 1.000 ευρώ και δύο υποτροφίες,  δύο ή μία σε προπτυχιακό και η άλλη σε μεταπτυχιακό φοιτητή–τρια στο εξωτερικό, του ποσού των 2.450 ευρώ

Προϋποθέσεις

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν  το αργότερο έως τις 30/10/2020 στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, οδός Κ. Παλαιολόγου 1, Τ.Κ. 17121, Ν. Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, ο αιτούμενος οφείλει:

 • Να είναι Έλληνας υπήκοος, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Προτιμώνται οι έχοντες καταγωγή εκ Μικράς Ασίας.
 • Να διανύει το 3ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και πάνω.
 • Να είναι αριστούχος (βαθμός πάνω από 8 και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από 7,5 και μόνο μία φορά σε κάθε απονομή υποτροφιών).
 • Να έχουν ηλικία 17-30 ετών.
 • Να μην είναι τέκνα συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενικών Μελών του Δ.Σ. της ΕΣΤΙΑΣ και υπαλλήλων προσφάτως προσληφθέντων, ή εύπορων οικογενειών.

Αίτηση ενδιαφέροντος

Για την αίτηση ενδιαφέροντος για τις υποτροφίες είναι απαραίτητα:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • ή άλλα επίσημα δημόσια έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια, ο τόπος καταγωγής, το θρήσκευμά του, η ηλικία του.
 1. Για τριτοετείς και πάνω προπτυχιακούς φοιτητές, πιστοποιητικό φοίτησης από την Σχολή τους, στο οποίο να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του προηγουμένου έτους φοίτησης (2018-2019). Για μεταπτυχιακούς φοιτητές, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Τομέα με βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς», στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός καθώς και πιστοποιητικού εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές .
 2. Επικυρωμένα αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου έτους, τα οποία συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογενείας εκ τεσσάρων μελών, προσαυξανόμενο κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.
 3. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ίδρυμα ή κληροδότημα του Ν. 4182/2013 για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.Δεκτές θα γίνουν μόνον οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα ταχυδρομικά, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου. Επιπροσθέτως, στην διαδικασία αξιολόγησης θα προχωρήσουν μόνο όσοι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ο αιτούμενος μπορεί να επισκεφθεί το σύνδεσμο.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!