Υποτροφίες για Master Ιατρικής του ΑΠΘ

της Μυρτώς Ζάρα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει δύο (2) υποτροφίες για πτυχιούχους του Τμήματος Ιατρικής του, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες, που χορηγούνται από το κληροδότημα Στυλιανού Σαμαρά, προορίζονται είτε για την απόκτηση διδακτορικού, είτε για συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών, έρευνας και εκπαίδευσης κυρίως σε θεωρητικούς κλάδους της Ιατρικής (Φυσιολογία, Πειραματική Παθολογία, Ιστορία Ιατρικής κοκ). Ανακοινώνεται λοιπόν η ενθάρρυνση των φοιτητών να συμμετάσχουν σε Master Ιατρικής στο εξωτερικό.

Προϋποθέσεις για την χορήγηση της υποτροφίας

Για να αιτηθεί ένας φοιτητής να λάβει την συγκεκριμένη υποτροφία, οφείλει:

 1. Να έχει ηλικία μέχρι τριάντα έξι ( 36) ετών, ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
 2. Να μην δύναται να καλύψει το κόστος των σπουδών στο εξωτερικό
 3. Να διαθέτει ακέραιο χαρακτήρα, ηθικά και πνευματικά χαρίσματα
 4. Να κατάγεται από τη Β. Ελλάδα, κατά προτίμηση από το Δ. Δ. Αδριανής Ν. Δράμας.
 5. Να διαθέτει γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμεί να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές σπουδές.
 6. Να έχει αποκτήσει ειδικότητα της Ιατρικής επιστήμης.
 7. Να προτίθεται να υπηρετήσει τον κλάδο της Επιστήμης του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εφόσον ζητηθεί) μετά τη λήξη της υποτροφίας για δέκα χρόνια το ελάχιστο
 8. Να είναι υγιής και να μην πάσχει από χρόνια νόσο

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν είχε λάβει στο παρελθόν υποτροφία για τον ίδιο κύκλο σπουδών του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά, ή από άλλου, είναι τα εξής:

 • Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., με αναλυτική βαθμολογία με το βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» και αντίγραφο τίτλου Ιατρικής ειδικότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια, η ηλικία, η  καταγωγή
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ποινικού μητρώου
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο), φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας του ενδιαφερόμενου ατόμου, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
 • Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9)
 • Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019.
 • Βεβαιώσεις από Τράπεζες κατ’εξαίρεση
 • Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων συνθηκών όπως η πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ
 • Τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας για τη γλώσσα όπου διδάσκονται τα μαθήματα στην ανάλογη σχολή φοίτησης
 • Δήλωση της χώρας και του αντικειμένου μετεκπαίδευσης και του συγκεκριμένου Ιδρύματος εάν είναι γνωστό.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές αρμοδίων προσώπων
 • Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου από την οποία θα προκύπτει ότι το άτομο είναι υγιές και δεν πάσχει από κάποια χρόνια νόσο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου που μπορέι να βρει στην κατάλληλη σελίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 02/04/2021 αίτηση (αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ.)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!