Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (Bourses du Gouvernement Français) για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 και μεταδιδακτορική έρευνα

Της Ευγενίας Πάταρα

υποτροφίες για σπουδέςΗ γαλλική κυβέρνηση χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στον τομέα της Επιστήμης και σε διδακτορικούς φοιτητές.

Πρόκειται για δύο ειδών υποτροφίες, εκείνες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF) και εκείνες με κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS). Πιο αναλυτικά, οι υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης χορηγούνται είτε με την υποστήριξη του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αφορούν μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μaster 2 ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, είτε με τη συνεργασία Γαλλικής Πρεσβείας και Εθνικού Ινστιτούτου έρευνας στον τομέα της ψηφιακής επιστήμης και τεχνολογίας (INRIA) και αφορούν μόνο ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου master 2 του INRIA.

Yποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης με τη στήριξη του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες έχουν διάρκεια 10 μήνες και το ποσό ορίζεται στα 767€ καθαρά το μήνα. Βασική προϋπόθεση είναι ο υπότροφος να έχει ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα στη Γαλλία. Επιπλέον, παρέχεται επίδομα σπουδών ύψους 700€ που θα κατατεθεί εφάπαξ στην αρχή της διαμονής του φοιτητή, απαλλαγή από το κόστος εγγραφής στα γαλλικά Πανεπιστήμια, δωρεάν κοινωνική ασφάλιση, αλλά και επιστροφή ενός ποσού ύψους έως και 264€ για την υποχρεωτική υπαγωγή σε ένα φοιτητικό Ταμείο επικουρικής ασφάλισης. Όσον αφορά τη στέγαση, δίνεται προτεραιότητα πρόσβασης σε μια φοιτητική εστία CROUS, υπό την επιφύλαξη των διαθέσιμων θέσεων. Υπάρχει και η δυνατότητα να μείνετε σε μια ιδιωτική κατοικία της επιλογής σας. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα επίδομα στέγασης. Τέλος, τα ταξίδια μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας δεν καλύπτονται, αλλά το κόστος μεταφοράς μεταξύ του πλησιέστερου στην περιοχή φοίτησης αεροδρομίου και της πόλης φοίτησης ενδέχεται να επιστραφεί.

Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και το INRIA

Πρόκειται για δύο (2) υποτροφίες των 767€ μηνιαίως και αφορούν τα προγράμματα Master 2 Ubinet (Ubiquitous Networking and Computing) και Master 2 CBB (Computational Biology and Biomedecine).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της υποτροφίας.

Υποτροφίες με κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης (BCS)

Η Πρεσβεία της Γαλλίας, με τη σύναψη συνεργασίας με Σχολές Μηχανικών και Business Schools καταφέρνει να εξασφαλίσει στους Έλληνες φοιτητές προνόμια όπως μειωμένα δίδακτρα του Master 2 που καλύπτονται από το Ίδρυμα – Εταίρο, υποτροφία για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS) διάρκειας 10 μηνών, προτεραιότητα πρόσβασης σε μια φοιτητική εστία CROUS αλλά και αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, προσφορά της εταιρείας Air France.

Όσον αφορά τα Ιδρύματα – Εταίρους, η Πρεσβεία της Γαλλίας συνεργάζεται για το 2016 με τα EDHEC, EURECOM και IÉSEG.

Προϋποθέσεις

Όσοι κάνουν αίτηση για την υποτροφία θα πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια, να έχουν ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο χρόνια (ή να ολοκληρώνετε τώρα), ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10, να έχουν ικανοποιητική γνώση της γαλλικής γλώσσας (Β2 τουλάχιστον) ή της αγγλικής γλώσσας (σε περίπτωση υποψηφιότητας για ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα), να έχουν υποβάλει υποψηφιότητα σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μaster 2 στη Γαλλία, εντός της προβλεπόμενης από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης προθεσμίας. Βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή του υποψήφιου από το Ίδρυμα της επιλογής του.

Δικαιολογητικά και υποβολή αιτήσεων

Ο υποψήφιος θα πρέπει αρχικά να απευθυνθεί στο γαλλικό Πανεπιστήμιο ή Σχολή που τον ενδιαφέρει και να υποβάλει αίτηση εισαγωγής σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα. Στη συνέχεια, υποβάλλει την αίτηση υποτροφίας του, χωρίς να περιμένει την απάντηση του γαλλικού Ιδρύματος, συμπληρώνοντας τη Φόρμα υποψηφιότητας 2016 μέσω υπολογιστή μέχρι τις 20 Μαΐου 2016. Η φόρμα συμπληρώνεται είτε στα γαλλικά είτε στα αγγλικά, εφόσον πρόκειται αποκλειστικά για αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα των υποτροφιών.

Υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα χορηγεί υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα (έρευνα («séjours scientifiques de haut niveau») σύντομης διάρκειας, σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, με την υποστήριξη του  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας. Η υποτροφία διαρκεί 1-3 μήνες, το ποσό ορίζεται στα 1704€ το μήνα και χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

Πρόκειται για υποτροφίες που αφορούν τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται κατά κύριο λόγο στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, που υπογράφηκε το 2015. Οι τομείς αυτοί είναι οι Ψηφιακές Τεχνολογίες, η Ενέργεια, η Γεωπονία και η Αγροδιατροφή, οι Βιοτεχνολογίες και τα Υλικά.

Επιπλέον, παρέχεται κοινωνική ασφάλιση, καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης μεταξύ του αεροδρομίου αφίξεως και του τόπου διαμονής και η εταιρεία Air France ενδέχεται να προσφέρει ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής (Γαλλία – Ελλάδα).

Προϋποθέσεις

Όσοι κάνουν αίτηση, θα πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην Ελλάδα, να μην είναι άνω των 32 ετών, να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2016. Επιπλέον, θα πρέπει να εργάζονται, τη στιγμή της αίτησης, σε ένα ελληνικό Ινστιτούτο ενός ερευνητικού οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά και υποβολή αιτήσεων

Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας υποψηφιότητας. Η αίτηση πρέπει να συνταχθεί κατά προτίμηση στη γαλλική γλώσσα ή σε περίπτωση που το επιθυμείτε στην αγγλική. Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψετε ταυτότητα ή διαβατήριο σε σκαναρισμένη μορφή, ένα βιογραφικό σημείωμα στα γαλλικά ή στα αγγλικά (έως 2 σελίδες), που θα περιέχει τις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε κριτές, προσκλητήρια επιστολή του Διευθυντή του Οργανισμού στη Γαλλία, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί στα αγγλικά ή στα γαλλικά, επιστολή έγκρισης από το Διευθυντή του ελληνικού Οργανισμού στον οποίο υπάγεστε, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί στα αγγλικά ή στα γαλλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα των υποτροφιών.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!