Γαλλία

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία

της Αλεξανάνδρας Κουτσουβά 

Ενδιαφέρεστε για μεταπτυχιακές σπουδές ή για ερευνητικό έργο μεταδιδακτορικού επιπέδου στη Γαλλία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021;

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας, της αεροπορικής εταιρείας Air France και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών μπορεί να σας προσφέρει την ευκαιρία πραγματοποίησης αυτού το ονείρου σας. Οι ως άνω φορείς χρηματοδοτούν ένα ελκυστικό πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας για φοιτητές και νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, είτε για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου, είτε για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Κατηγορίες υποτροφιών

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα αφορά την χορήγηση δύο ειδών υποτροφιών:

  1. 27 δεκάμηνες υποτροφίες για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών δεύτερου κύκλου (Μaster 2) σε Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Γαλλία, και
  2. υποτροφίες σύντομης διάρκειας ενός μέχρι τεσσάρων μηνών για την διεξαγωγή ερευνητικού έργου «Séjour scientifique de haut niveau», ή μέρους του, είτε σε εργαστήριο υπαγόμενο σε γαλλικό πανεπιστήμιο είτε σε γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς.

Η πρώτη κατηγορία υποτροφιών έχει διάρκεια 10 μηνών. Προσφέρει μηνιαία τροφεία ύψους 700€, ισόποσο εφάπαξ επίδομα εγκατάστασης, ενώ παρέχει στους υποτρόφους και τα προνόμια που δικαιούνται οι υπότροφοι του Γαλλικού κράτους. Τα προνόμια αυτά, το διοικητικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε 110€, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάργηση του κόστους εγγραφής, κοινωνική ασφάλιση και την δυνατότητα διαμονής στις κρατικές φοιτητικές εστίες.

Όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία υποτροφιών, οι υπότροφοι θα επωφεληθούν από την καταβολή μηνιαίων τροφείων ύψους 1700€ για την κάλυψη των εξόδων διαμονής τους στη Γαλλία. Η προκαταβολική καταβολή του ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε διμηνιαία είτε σε τριμηνιαία βάση.

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, οι οποίοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις, κοινές και για τις δύο κατηγορίες υποτροφιών:

  • να έχουν απολυτήριο Λυκείου στην Ελλάδα,
  • να έχουν γίνει δεκτοί από γαλλικό εκπαιδευτικό ίδρυμα για φοίτηση σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας,
  • να μην έχουν λάβει, για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή και εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων συνδεόμενων με άλλη υποτροφία του ΙΚΥ,
  • οι άνδρες υποψήφιοι καλούνται πριν την έναρξη της υποτροφίας να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή εναλλακτικά να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης, η διάρκεια της οποίας πρέπει να συμπίπτει με το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων σπουδών ή έρευνας.

Επιπλέον εξειδικευμένες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλεξιμότητας προβλέπονται για την κάθε κατηγορία διαθέσιμων υποτροφιών, όπως παραδείγματος χάριν:

  • η κατοχή αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γνώσης επιπέδου Β2 τουλάχιστον της γαλλικής ή -σε περίπτωση αγγλόφωνου προγράμματος- της αγγλικής γλώσσας, για την πρώτη κατηγορία υποτροφιών,
  • ή η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για την δεύτερη κατηγορία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις της κάθε κατηγορίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την αναλυτική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.

Υποβολή αιτήσεων

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος έχει ήδη ξεκινήσει από 1η Ιουνίου 2020 και θα διαρκέσει για τις υποτροφίες επιπέδου Μaster 2 μέχρι την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:00. Αναφορικά με τις υποτροφίες για την υλοποίηση μεταδιδακτορικού ερευνητικού έργου, η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για να ανανεώνεται με καινούργιες υποψηφιότητες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες:

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!