Υποτροφίες στην Λετονία για σπουδές και έρευνα

του Στέλιου Αμπατζίδη

Πολλοί είναι οι Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες, που έχουν φύγει για σπουδές στο εξωτερικό. Μία από αυτές τις χώρες, είναι και η Λετονία. Η χώρα αυτή προσφέρει κρατικές υποτροφίες στους Έλληνες, είτε για να σπουδάσουν, είτε για να πραγματοποιήσουν έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Απευθύνονται σε φοιτητές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και αφορούν σε:

 • προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και
 • παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων.

Προϋποθέσεις

Αυτοί, που θα επιλέξουν να σπουδάσουν, μέσω των υποτροφιών, πρέπει να ξέρουν πως η κύρια  γλώσσα διδασκαλίας είναι η Λετονική. Οι θεματικές αφορούν την εκπαίδευση και την φυσική. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα προγράμματα, που προσφέρονται στην Αγγλική Γλώσσα.

Οι υπότροφοι είναι υποχρεωτικό  να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν ακαδημαϊκό έτος σπουδών στην χώρα τους ή στη Λετονία, κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης.Οι υποτροφίες για βασικές σπουδές και Μετεκπαίδευση διαρκούν πάνω από δέκα μήνες, ενώ οι Διδακτορικές πάνω από έντεκα μήνες.  Επίσης, οι ίδιοι, αν θέλουν να πραγματοποιήσουν τις Μεταπτυχιακές τους σπουδές πάνω στη Λετονική Φιλολογία και Λογοτεχνία, καθώς και στον αντίστοιχο πολιτισμό και ιστορία, δίνεται υποτροφία για δύο ακαδημαϊκά χρόνιαΤο ακαδημαϊκό έτος στη Λετονία ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Δικαιολογητικά και Δίδακτρα

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο από μία επιστολή Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (αλλοδαπού ή κρατικού)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα βάσει της φόρμας Europass
 3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 4. Αποδεικτικά εκπαίδευσης ( Δίπλωμα ή αναλυτικές βαθμολογίες από τα δύο τελευταία εξάμηνα)
 5. Δύο Συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό προσωπικό εντός εξαμήνου (αντίγραφα αυτών)
 6. Πλάνο Σπουδών
 7. Αντίγραφα Ξένων Γλωσσών
 8. Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 9. Όλα τα έγγραφα της αλλοδαπής πρέπει να μεταφραστούν στη Λετονική ή την Αγγλική.

Όσον αφορά τα δίδακτρα, η υποτροφία καλύπτει διαμονή ή δίδακτρα και φαγητό. Ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα για τις βασικές σπουδές και τη Μετεκπαίδευση και 670 ευρώ το μήνα για τις Διδακτορικές Σπουδές.

Για την υποβολή της αίτησης επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Απριλίου. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από την επιτροπή αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με email στις 21 Ιουνίου 2021 στο προφίλ τους στη επίσημη ιστοσελίδα.

Υποτροφίες στην Λετονία για έρευνα

Εκτός από τις σπουδές, προσφέρονται υποτροφίες για έρευνα προς τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό της Λετονίας ή για φοιτητές από άλλες χώρες, που έχουν συνάψει συμφωνία με τη Λετονία. Η υποτροφία για έρευνα διαρκεί πάνω από πέντε μήνες. Καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 1η Απριλίου.

Δικαιολογητικά και Δίδακτρα

Τα δικαιολογητικά, που καλούνται να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:

 1. Αντίγραφο επιστολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ερευνητικού κέντρου.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα βάσει της φόρμας Europass
 3. Πλάνο Αναζήτησης
 4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 5. Επιστολή Προσόντων
 6. Μία Συστατική Επιστολή εντός εξαμήνου από ακαδημαϊκό προσωπικό ή ερευνητικό θεσμό εντός τριμήνου (αντίγραφο αυτής)
 7. Αποδεικτικό Αντίγραφο Ερευνητικής Συνάφειας
 8. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Παράλληλα, όσον αφορά τα Δίδακτρα, η υποτροφία καλύπτει με 300 ευρώ το μήνα για τη διαμονή και με 30 ευρώ την ημέρα για καθημερινή χρήση. Βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι οι αιτήσεις να έχουν υποβληθεί έναν μήνα, πριν φτάσουν στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επιστημονικό φορέα.

Τέλος, η τελική επιλογή των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει βάσει του πλάνου για την έρευνα και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την έρευνα στη Λετονία. Η εστίαση πάνω στον τομέα της Λετονικής Φιλολογίας, Λογοτεχνίας και στον ομόλογο πολιτισμό από τους υποψηφίους, θα μοριοδοτηθεί με πέντε επιπλέον μονάδες.

Υποτροφίες στην Λετονία για θερινά σεμινάρια

Ανάλογες προϋποθέσεις ισχύουν και για όσες/ους Λετονούς/ες ή μη ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν θερινά σεμινάρια. Βασικό χαρακτηριστικό, όπως και στις υποτροφίες για έρευνα, είναι πως μόνο οι φοιτητές, το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό από ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι επιλέξιμοι μέσω της υποτροφίας για τα συμμετοχή σε αυτά.

Οι πληροφορίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης προς τους υποψηφίους δίνονται από το εκάστοτε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Θα δίνονται πληροφορίες για τη διαδικτυακή αίτηση, το Βιογραφικό Σημείωμα και την Επιστολή Κινήτρων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στους οργανωτές αυτών.  Καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι  η 1η Απριλίου.

Επίσης, όσον αφορά τα δίδακτρα, η υποτροφία ανέρχεται σε 711 ευρώ ανά άτομο για τη διάρκεια αυτού. Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τους επιλεγέντες. Τέλος, η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που θα ενημερώσουν τους υποψηφίους.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!