Υποτροφίες για πρωτοετείς από το κοινωφελές ίδρυμα Λάτση 

Της Νικολίας Σαββοπούλου

Υποτροφίες για πρωτοετείς από το κοινωφελές ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση Το κοινωφελές  ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση αναλαμβάνει τη χορήγηση 25 υποτροφιών προπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες θα δοθούν σε απόφοιτους ελληνικών Λυκείων του σχολικού έτους 2015-1016, που  έχουν εγγραφεί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ως πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η διάρκεια της υποτροφίας καλύπτει όλα τα έτη των σπουδών (όπως ορίζονται από τον Οδηγό Σπουδών του κάθε  τμήματος) και δε θα ξεπερνά τις τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ ετησίως. Καθοριστικό παράγοντα για την ανανέωση της υποτροφίας κάθε χρονιά, αποτελεί η ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και η συνέπειά τους στις πανεπιστημιακές υποχρεώσεις τους.

Όροι και προϋποθέσεις  για τους ενδιαφερόμενους 

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή των φοιτητών στην προκήρυξη των υποτροφιών, πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, το ίδρυμα δε θα λάβει υπ’ όψιν την αίτησή τους.

Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι μέσω της  συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις το 2016, θα πρέπει  να εγγράφονται για πρώτη φορά σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, το οποίο να βρίσκεται σε άλλον τόπο από αυτόν της μόνιμης κατοικίας τους. Οι ίδιοι είναι αναγκαίο να έχουν συγκεντρώσει ως γενικό βαθμό πρόσβασης στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον δεκαεπτά χιλιάδες μόρια (χωρίς τα ειδικά μαθήματα) και το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό  εισόδημα για το φορολογικό έτος  2015 να μην ξεπερνά το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ. Απαραίτητο είναι επίσης, να μην λαμβάνουν ταυτόχρονα  κάποια άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από κάποιον φορέα.

Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου από τα παραπάνω στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν (π.χ.  μετεγγραφή, αλλαγή μόνιμης  κατοικίας  της οικογένειας),  η επιτροπή του Ιδρύματος θα εξετάσει εκ νέου την αίτηση του υποψηφίου, έχοντας το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υποτροφίας.

Υποβολή αίτησης και απαραίτητα δικαιολογητικά  

Η αίτηση συμμετοχής για τις υποτροφίες θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  www.latsis-scholarships.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναπτούν από τους ενδιαφερόμενους  σε ηλεκτρονική (σκαναρισμένη)  μορφή είναι τα εξής:

Απολυτήριο Λυκείου.

Βεβαίωση Συμμετοχής στις  Πανελλαδικές  Εξετάσεις (νέο σύστημα) ή Βεβαίωση Πρόσβασης (παλαιό σύστημα).

Αποδεικτικό εγγραφής από τη σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί.

Εκκαθαριστικά  Σημειώματα  Φορολογίας  Εισοδήματος  για  τα  φορολογικά  έτη 2015 και 2014 των γονέων τους ή και τα προσωπικά  τους,  εφόσον υπάρχουν.

Εκκαθαριστικά  Σημειώματα  ΕΝΦΙΑ  2016  του υποψήφιου και  των γονέων του.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βεβαίωση αναβολής στράτευσης (σε περίπτωση που δεν έχει κληθεί ο υποψήφιος, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι πρόκειται να αιτηθούν μετεγγραφή σε άλλο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. είναι αναγκαίο να επισυνάψουν  μια υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν το τμήμα και το Ίδρυμα.

Οποιοδήποτε  έγγραφο αποδεικνύει  την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πολυτεκνία, απώλεια γονέα, μονογονεϊκή οικογένεια κ.λπ.).

Προσοχή! 

Υποτροφίες για πρωτοετείς από το κοινωφελές ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση Έγγραφα τα οποία αφορούν θέματα υγείας του υποψηφίου ή συγγενών Α’ βαθμού, δε θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, αλλά μόνο ταχυδρομικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στη φόρμα αίτησης.

Στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με επίσημα δημόσια έγγραφα, δε θα αξιολογηθούν.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν και σε προφορική συνέντευξη.

Σημαντικές ημερομηνίες 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι τις  5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00. 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει τέλη Νοεμβρίου 2016.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες  πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 2106282888  ή να στείλετε email στη διεύθυνση scholarships@latsis-foundation.org.

Εάν είστε βέβαιοι πως πληροίτε τις αναγραφόμενες προϋποθέσεις, μη διστάσετε να υποβάλετε την αίτησή σας! Η αξιολόγηση της επιτροπής θα είναι πολύπλευρη και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην επίδοση των υποψηφίων εν γένει στο Λύκειο και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις όσο και στις προσωπικές διακρίσεις και φυσικά στα κοινωνικά κριτήρια της οικογένειάς τους. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!