Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε διπλωματούχους του ΕΜΠ

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Επτά υποτροφίες προκηρύσσονται από το ίδρυμα Ευγενίδου που αφορούν το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και καλύπτουν την πλήρη φοίτηση και παρακολούθηση δια ζώσης στα μεταπτυχιακά προγράμματα, γνωστικού αντικειμένου του μηχανικού, σε διπλωματούχους του ΕΜΠ. Η υποτροφία αφορά τη χρονική διάρκεια φοίτησης του ενός έτους.

Κάθε υποτροφία καλύπτει το συνολικό ποσό των 15.000 ευρώ για μεταπτυχιακά του εξωτερικού και των 10.000 ευρώ για μεταπτυχιακά του εσωτερικού.

Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων για τις υποτροφίες

 • Να έχουν αποφοιτήσει από το ΕΜΠ
 • Να είναι γεννημένοι μέχρι τις 31/12/1990
 • Να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμιο, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, για πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης δια ζώσης, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
 • Τα εισοδήματα και η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της συγκεκριμένης υποτροφίας.
 • Να μη λαμβάνουν ή λάβουν στο μέλλον υποτροφία για όμοιες σπουδές, ή δωρεά ή βοήθημα ή άλλου τύπου οικονομική ενίσχυση από το ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς και άλλη κληρονομιά ή κοινωφελή περιουσία από άλλο φορέα.
 • Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
 • Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μια γλώσσα.

Τρόπος επιλογής υποτρόφων

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει βάσει αξιολόγησης μέσω συνέντευξης, ενώ κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψιν τα ακόλουθα:

1) Βαθμός πτυχίου (30%),

2) Οικονομικά δεδομένα (10%)

3) Συνέντευξη και αξιολόγηση της έκθεσης ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων (60%).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων (personal statement) έκτασης 300 έως 500 λέξεων.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος.
 • Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοίτησης στη Σχολή.
 • Πιστοποιητικό σειράς κατάταξης στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από Πανεπιστήμιο ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για μεταπτυχιακές σπουδές ετήσιας διάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε-3) εφόσον υποβάλλονται, των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών του υποψηφίου και των γονέων του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 • Έγγραφα (σε ακριβή αντίγραφα) τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας κ.λπ. (Προαιρετικά).
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ξένης γλώσσας, το οποίο θα αποδεικνύει την άριστη γνώση της, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι το πτυχίο είναι πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου.
 • Συστατική/ές Επιστολή/ές (Προαιρετικά).

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των πτυχίων ξένων γλωσσών). Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Βασικές πληροφορίες

 • Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι τις 10 Ιουνίου 2020.
 • Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος Ευγενίδου στις 22 Ιουνίου 2020.
 • Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης και χωρίς προσωπικά στοιχεία, το αργότερο έως την 15η Ιουλίου 2020 και ότι για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωση του ιδρύματος Ευγενίδου εδώ.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!