Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γαλλική Κυβέρνηση

της Κάλλιας Χρηστάκη

Η Γαλλική Κυβέρνηση σου προσφέρει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου, διευρύνοντας τις γνώσεις σου πάνω στον τομέα σου και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ελέγξεις αν πληροίς τις προϋποθέσεις.

Χορηγούνται, λοιπόν, 3 ειδών υποτροφίες για το τρέχον έτος 2018, οι οποίες είναι οι εξής: υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF), υποτροφίες με κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS) και υποτροφίες για νέους ερευνητές. Σε γενικές γραμμές, η πρώτη κατηγορία υποτροφιών σχετίζεται με όλα τα επιστημονικά πεδία και καλύπτει κάθε μήνα τη σίτιση σου, την στέγαση και την κοινωνική ασφάλιση. Η δεύτερη κατηγορία αφορά προγράμματα σπουδών ορισμένων κλάδων σε συνεργαζόμενα γαλλικά Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (πολυτεχνεία και business school) και διεξάγεται με τη υποστήριξη της αεροπορικής εταιρίας Air France. Το τελευταίο είδος έχει διαφορετικές προϋποθέσεις από τα άλλα δύο και αφορά καθαρά την διεξαγωγή της έρευνας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τα δύο πρώτα είδη υποτροφιών

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ελληνικής καταγωγής και να έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1995 να έχουν ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη (ή να ολοκληρώνετε τώρα).
 2. Να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 7,5.
 3. Να μιλούν τη γαλλική γλώσσα (δίπλωμα Β2 τουλάχιστον) ή την αγγλική γλώσσα αν μπουν σε αντίστοιχο αγγλόφωνο πρόγραμμα.
 4. Να έχετε υποβάλει υποψηφιότητα σε ένα τουλάχιστον μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου 1 ή 2 με βασική προϋπόθεση να τους έχει δεκτεί (εξαιρείται τα προγράμματα σπουδών  MBA)
 5. Να μην έχουν συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα του εξωτερικού (εξαιρούνται το πρόγραμμα ERASMUS και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για τη γαλλική γλώσσα)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα ληφθούν υπόψη η ποιότητα ακαδημαϊκής πορείας και ενδεχομένως δραστηριοτήτων εκτός του πανεπιστημίου, τα κίνητρα για σπουδές στη Γαλλία και τα επαγγελματικά σχέδια. Γενικώς, η συνοχή του σχεδίου σπουδών σας.

Ειδικότερα:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (BGF)

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες δεν έχει περιορισμούς ως προς τα γνωστικά πεδία και επιτρέπει στον υποψήφιο να επιλέξει  αυτό που τον ενδιαφέρει. Οι υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης  έχουν διάρκεια 10 μήνες και αφορούν τα επίπεδα των μεταπτυχιακών σπουδών 1 και 2.  Σχετικά με το Master 2, η υποτροφία καλύπτει το δεύτερο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών σας, ενώ για το Master 1 καλύπτει το πρώτο έτος και για το δεύτερο έτος με αποτέλεσμα ο υποψήφιος να πρέπει να βρει διαφορετική χρηματοδότηση για να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις παροχές, χρηματοδοτείται μηνιαίως 767 ευρώ, εφόσον έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Γαλλία. Επίσης, παρέχεται επίδομα σπουδών 700 ευρώ που θα δοθεί εξαρχής, δωρεάν κοινωνική ασφάλιση, δυνατότητα διαμονής σε φοιτητική εστία και απαλλαγή από το κόστος εγγραφής στα γαλλικά Πανεπιστήμια. Όμως, οι μεταφορές από Ελλάδα στη Γαλλία δεν εμπεριέχονται στις παροχές των συγκεκριμένων υποτροφιών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μάιου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 1 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με το Γαλλικό Πανεπιστήμιο που επιθυμούν και κάνουν αίτηση σε αυτό, θα πρέπει να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στα γαλλικά τα εξής:

 1. Τη φόρμα υποψηφιότητας
 2. Μια επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος
 3. Ένα βιογραφικό σημείωμα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις για όσους επιλεγούν (μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω Skype λόγω παρουσίας τους στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς λόγους), οι οποίες θα διεξαχθούν στις 11-15 Ιουνίου στην Αθήνα και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (δες στο τέλος) στις 25 Ιουνίου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (BCS)

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συνεργάζεται με ποικίλα γαλλικά Πανεπιστήμια και το καθένα προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες και παροχές ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του υποψήφιου.

Πρώτον, τα Ιδρύματα – Εταίροι για το 2018 που συμπεριλαμβάνονται είναι: το EDHEC Business School,  το IÉSEG School of management, Montpellier Business School, η EURECOM Σχολή μηχανικών συστημάτων επικοινωνίας και το École des Ponts ParisTech (ENPC). Παρέχουν την διαμονή σε φοιτητική εστία, υποτροφία για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης, περιορισμός του κόστους για το Master 2 και δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο από και προς την Γαλλία.

Στη συνέχεια, το INRIA είναι ένα κέντρο ερευνών στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και συγκεκριμένα προσφέρει 2 υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου 2 στον τομέα της πληροφορικής. Η υποτροφία παρέχει τα ίδια με τα προηγούμενα ιδρύματα, απλά προστίθεται η χορήγηση επιδόματος 7.500 ευρώ

Τέλος, η HEC Paris αποτελεί μία  Σχολή Ανωτάτων Εμπορικών Σπουδών και προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ειδικοτήτων. Παρέχει τα ίδια με τα γαλλικά ιδρύματα με μόνη διαφορά την εξασφάλιση μηνιαίου επιδόματος 767 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μάιου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 25 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με τη Σχολή- Εταίρο που επιθυμούν και κάνουν αίτηση σε αυτή, θα πρέπει να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στα γαλλικά τα εξής:

 1. Τη φόρμα υποψηφιότητας
 2. Μια επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος
 3. Ένα βιογραφικό σημείωμα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Με την υποστήριξη του  Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας, δίνεται η δυνατότητα σε νέους Έλληνες ερευνητές να αναπτύξουν την έρευνα τους στον επιστημονικό τομέα τους. Έτσι, θα ενεργοποιηθεί και θα βελτιστοποιηθεί η συνεργασία  της Γαλλίας και της Ελλάδας σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία.

Η υποτροφία διαρκεί 1-4 μήνες και παρέχει 1704 ευρώ κάθε μήνα, κοινωνική ασφάλιση, έξοδα μετακίνησης από την Ελλάδα στην Γαλλία και από το αεροδρόμιο στο τόπο διαμονής.

Προτεραιότητα έχουν οι τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, της γεωπονίας- αγροδιατροφή, της ενέργειας-περιβάλλον, βιοτεχνολογίες, υλικά και διάστημα- αεροναυπηγική. Επιπλέον, προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Να είναι ελληνικής καταγωγής και να μην ξεπερνάνε την ηλικία των 35 χρόνων.
 2. Να έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 και όχι πριν 5 χρόνια.
 3. Να εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης με μια σύμβαση εργασίας.
 4. Να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό οργανισμό υποδοχής.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από τις 20 Φεβρουαρίου σε ηλεκτρονική μορφή στα γαλλικά (εκτός αν η αγγλική είναι η γλώσσα εργασίας) τα εξής:

 1. Τη φόρμα συμμετοχής
 2. Σκαναρισμένη ταυτότητα ή διαβατήριο
 3. Βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες) που θα περιέχει δημοσιευμένα άρθρα και τις ανάλογες κριτικές τους
 4. Επιστολή για τον διευθυντή του οργανισμού στη Γαλλία που να τον προσκαλείς
 5. Επιστολή από τον διευθυντή του οργανισμού στην Ελλάδα που είστε
 6. Σύμβαση εργασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις για όσους επιλεγούν που θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

Μπορείς να υποβάλεις την αίτηση σου όλο το τρέχον έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπες στην ιστοσελίδα και αν δε σε καλύψει, στείλε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση bourses@ifa.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!