Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 2016-2017

Της Ευγενίας Πάταρα

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού: Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και για ερευνητές

υποτροφίες για σπουδέςΤο Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα) προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και για ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Πρόκειται για τέσσερις (4) υποτροφίες των 6000€ η καθεμία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, οκτώ (8) υποτροφίες των 12000€ η καθεμία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και τέσσερις (4) υποτροφίες των 6000€ η καθεμία που θα δοθούν σε ερευνητές.

Δικαιολογητικά

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί, εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα, πτυχία δύο ξένων γλωσσών, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος των ίδιων και των γονιών τους.

Ερευνητές

Οι υποψήφιοι ερευνητές θα πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας, δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα, πτυχία δύο ξένων γλωσσών, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος των ίδιων και των γονιών του.

Δωρεά Κ.Ι.Κ.Π.Ε

Επιπλέον, από τη δωρεά του Κ.Ι.Κ.Π.Ε, θα δοθούν τρεις (3) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά και θα τη βρείτε εδώ, θα πρέπει να υποβληθούν στο Ίδρυμα μέχρι και 8 Απριλίου 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα καλέσει για συνέντευξη στα γραφεία του Ιδρύματος μόνον όσους από τους υποψήφιους επιλέξει σε πρώτο στάδιο.

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Λυσικράτους 12, Πλάκα, 105 58

Τηλ. 210 32 28 922

Fax: 210 32 53 461

E-mail: info@ipep-gr.org

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!