Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη

της Νεφέλης Στεφοπούλου

Το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ενώ η ημερομηνία έναρξης είναι η 1η Οκτωβρίου 2017. Ειδικότερα, θα χορηγηθούν από το ίδρυμα 2 (δύο) υποτροφίες, που φέρουν το τίτλο «Υποτροφία Μελίνα Μερκούρη και Jules Dassin»,  διάρκειας δύο ετών σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ στους τομείς της Κλασσικής Αρχαιολογίας και της Ελληνικής Φιλολογίας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η υποτροφία ανέρχεται στα 700 ευρώ μηνιαίως. Οι υποψήφιοι για να υποβάλλουν την αίτησή τους πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

Αυτές είναι οι εξής:
Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Έλληνες το γένος
Να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αιτήσεώς τους.
Να έχουν πτυχίο ελληνικού ή ισότιμου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) τους εξωτερικού με ελάχιστο βαθμό 8 και μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό «Άριστα» (ή ισότιμες βαθμολογίες αλλοδαπών ΑΕΙ).

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να έχουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
Αίτηση η οποία συντάσσεται από τον υποψήφιο.
Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα.
Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος.
Δύο συστατικές επιστολές. Πιο συγκεκριμένα μία επιστολή από τον επόπτη καθηγητή και μία από διακεκριμένο καθηγητή του μεταπτυχιακού προγράμματος του υποψηφίου ή από κάποιον ερευνητή επιστημονικού ιδρύματος το οποίο να σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής.

Πρέπει να τονισθεί πως η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του ιδρύματος με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 09/06/2017, ενώ οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δε θα γίνονται δεκτές.

Η διεύθυνση του ιδρύματος είναι:
Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, Πολυγνώτου 9-11 Αθήνα 105 55
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3315 601.

Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφερθεί πως δεκτές θα γίνουν οι αιτήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, ενώ είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η παράλειψη οποιασδήποτε προϋπόθεσης ή υποβολής κάποιου δικαιολογητικού συνεπάγεται και την απόρριψη της εν λόγω αίτησης.

Επίσης, η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή των Υποτροφιών του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα του κάθε υποψηφίου και προτείνει κατά την ελεύθερη κρίση του όσους υποψηφίους επιλέγει για την υποτροφία. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει τη χορήγηση ή μη της υποτροφίας στους υποψηφίους, ενώ οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παρευρεθούν σε συνέντευξη, έπειτα από προσωπική ειδοποίηση, εάν κριθεί απαραίτητο.

Τα αποτελέσματα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: http://melinamercourifoundation.com/υπότροφοι/ κατά τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υποτροφίας, ο υπότροφος δεν κατέχει το δικαίωμα να αλλάζει το θέμα του διδακτορικού. Δικαιούται παρ’ όλα αυτά να το τροποποιήσει με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη καθηγητή.

Τέλος, το ποσό της υποτροφίας που όπως προαναφέρθηκε ανέρχεται στα 700 ευρώ μηνιαίως, καταβάλλεται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και η καταβολή του ξεκινά με την προσκόμιση της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή την Σχολή.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!