Υποτροφίες

Υποτροφίες Α.Μεντζελόπουλος στο Πανεπιστήμιο Πατρών

του Στέλιου Αμπατζίδη

Λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δρύθηκε το Νοέμβριο του 1964. Τα τμηματά του βρίσκονται βρίσκονται στην Πάτρα, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, το Αίγιο, τον Πύργο και την Αμαλιάδα. Έχει στραφεί από παλιότερα σε διεθνή προσανατολισμό και υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Σήμερα έχει 30.185 ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές. Προσπαθεί παντοτε να προσφέρει ευκαιρίες για όλους του τους φοιτητές και να ανταπεξέρχεται στα πρότυπα πυ εξωτερικού. Μέσω διάφορων προγραμμάτων, πάντα προσφέρονται για αυτό, υποτροφίες.

Λίγα λόγια για τον Ανδρέα Μεντζελόπουλο

Ο Ανδρέας Μεντζελόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα, το 1915. Σπούδασε στην Γαλλία ξενοδοχική επιστήμη, για να αναλάβει το ξενοδοχείο του πατέρα του, αλλά και φιλοσοφία. Προερχόμενος λοιπόν απο μία εύπορη οικογένεια ταξίδεψε σε πολλά μέρη και ίδρυσε μια αλυσίδα 1600 καταστηµάτων τροφίµων. Σημαντική ήταν η οικονοµική του προσφορά προς τα δύο χωριά Χρυσάµπελα (Αρφαρά) και Αιγείρα. Το 1980 και λίγο πριν το θάνατό του διέθεσε το ποσό των 120.000.000 δραχµών σε τελευταίας γενιάς µηχανήματα για την δηµιουργία πλήρους ογκολογικού κέντρου στο Νοσοκοµείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Το Ίδρυµα “ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ” ιδρύθηκε από την κόρη του. Για να τιµήσει τον πατέρα της, καθιέρωσε ετήσιες υποτροφίες για Πτυχιούχους του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Υποτροφίες

Για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζει να χορηγεί υποτροφίες μέσω του θεσμού των υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με τον τίτλο «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος  για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών». Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Μεντζελόπουλου.

Προϋποθέσεις

Αρχικά, οι φοιτητές, που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, είναι μόνο οι οικονομικά ασθενέστεροι φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και του Τμήματος Φιλολογίας. Προτεραιότητα δίδεται σε υποψηφίους, οι οποίοι κατάγονται από το Νομό Αχαΐας.

Για αυτό το λόγο, οι υποτροφίες χορηγούνται, εφόσον ληφθούν υπ΄ όψιν:

  • Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου
  • Η επίδοση του υποψηφίου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Η εντοπιότητα, δηλαδή η διαμονή και η καταγωγή στο νομό Αχαΐας.

Γίνονται αιτήσεις αποκλειστικά για Προγράμματα πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών και όχι εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Άρρενες υποψήφιοι: Απαιτείται εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Δε χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά την διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

Πρόγραμμα Υποτροφιών

Οι υποτροφίες, που διατίθενται φέτος κατ’ έτος, είναι οι εξής:

  • Έως Τριάντα (30) για προπτυχιακές σπουδές.
  • Έως Δύο (2) για σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακού.
  • Έως Δέκα (15) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Προπτυχιακές Σπουδές

Ειδικότερα, η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου, η βάση εισαγωγής του υποψηφίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και οι επιδόσεις των φοιτητών, με εξαίρεση τους πρωτοετείς στα  μαθήματα της προηγούμενης χρονιάς, πριν από το ακαδημαϊκό έτος, για το οποίο θα τούς χορηγηθεί η υποτροφία, είναι τα βασικότερα κριτήρια, που θα κρίνουν την επιλογή τους ως υποψήφιων υποτρόφων.

Οι υποτροφίες συνεχίζονται σε όλα τα έτη σπουδών, μόνο εφόσον πληρούνται το πρώτο και τρίτο κριτήριο επιλογής για την χορήγηση αυτών. Οι ίδιες είναι 5000 € ανά έτος σπουδών και οι υπότροφοι λαμβάνουν τα χρήματα σε δύο δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι (οικογενειακοί, υγείας), ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την επόμενη χρονιά, υπό τον όρο πως θα έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις σε ικανοποιητικό βαθμό.

Μεταπτυχιακές-Διδακτορικές Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παροτρύνει τους προπτυχιακούς υπότροφους να υποβάλλουν αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε αυτό.

Ειδικότερα, η χορήγηση υποτροφίας στον εκάστοτε υποψήφιο υπότροφο πραγματοποιείται, εφόσον αξιολογηθεί η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και ο υψηλός βαθμός του βασικού του πτυχίου. Επίσης, θα ληφθεί υπ’ όψιν η συνάφεια των προπτυχιακών του σπουδών με τις αντίστοιχες σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο, καθώς και η περιοχή της εξειδίκευσής τους να οδηγεί σε παραγωγή νέας γνώσης και ρηξικέλευθα προϊόντα. Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν επιλέξει επιστημονικό θέμα που οδηγεί σε άμεση επαγγελματική ενασχόληση ή αναπτυξιακή διαδικασία.

Οι υποτροφίες διαρκούν 2 έτη. Οι ίδιες είναι 5000 € ανά έτος σπουδών και οι υπότροφοι λαμβάνουν τα χρήματα σε δύο δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Όταν αποκτήσουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα τους, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, για να λάβουν υποτροφία για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Το πλήθος των υποτροφιών για Διδακτορική Διατριβή, εξαρτάται από την Επιτροπή,  ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό των υποτροφιών και τη σπουδαιότητα της προτεινόμενης έρευνας. Το ποσό της υποτροφίας για Διδακτορική Διατριβή είναι το μέγιστο 10.000€ κατ’ έτος και διαρκεί το πολύ για τρία έτη. Το ποσό αυτό δίνεται στον υπότροφο σε δύο δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος εξαρτάται από τις επιδόσεις του υποψήφιου διδάκτορα. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να διακόψει για ένα διάστημα ή να σταματήσει την υποτροφία, αν κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της προκήρυξης.

Βασικό κριτήρια επιλογής των υποψήφιων υποτρόφων για υποψήφιους διδάκτορες θα είναι πρώτο η καινοτομία της έρευνάς του  και δεύτερο η οικονομική κατάσταση του κάθε υποψηφίου.

Αιτήσεις για υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να υποβάλλουν και πτυχιούχοι που δεν είχαν λάβει υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές.

Υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση εκτυπώνεται και υποβάλλεται χειρόγραφα μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, με την ένδειξη: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, που χρειάζονται, δείτε εδώ.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!