Ελληνικό Παρατηρητήριο

Υποτροφίες από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE για Έρευνα για τη σύγχρονη Ελλάδα και Κύπρο

της Γιάννας Αναγνώστου

Το 2018 το Ελληνικό Παρατηρητήριο ξεκίνησε μια έρευνα για να ολοκληρώσει και παράλληλα να αναπτύξει τις μελέτες του γύρω από τη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε χάρη στη συνεισφορά που χορηγήθηκε για το συγκεκριμένο σκοπό, της προώθησης του ερευνητικού προγράμματος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, χάρη στους A.C. Laskaridis Charitable Foundation (ACLCF) και Dr. Vassili G. Apostolopoulos.

Για το 2021, το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics καλεί ερευνητές από όλο τον κόσμο να διεξάγουν έρευνες κοινωνικού ενδιαφέροντος για την σύγχρονη Ελλάδα και Κύπρο.

Θέματα Έρευνας

1. Οι ερευνητές καλούνται να υποβάλλουν μια ερευνητική πρόταση για το ακόλουθο θέμα για το βραβείο άνω των 20.000 λιρών. Ένα project θα επιλεχθεί (1 βραβείο), το οποίο θα διεξαχθεί το ανώτερο για 24 μήνες.

 • Βιώσιμη Επιχείρηση

2. Οι ερευνητές καλούνται να υποβάλλουν μια ερευνητική πρόταση για ένα από τα ακόλουθα θέματα για το βραβείο άνω των 8.000 λιρών. Δύο projects θα επιλεχθούν (2 βραβεία), τα οποία θα εκτελούνται το ανώτερο για 12 μήνες.

 • Πολιτισμικοί Πόλεμοι
 • Βιωσιμότητα, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Κοινωνική Κινητικότητα

Δικαιούχοι και Διαδικασία

 • Τα projects θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας, βασισμένα στην πολιτική του προγράμματος.
 • Η Πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές με πανεπιστημιακή συνεργασία, που κατέχουν διδακτορικό (PhD degree) και έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια μετά-διδακτορικής ερευνητικής εμπειρίας. Αυτό το κριτήριο δεν ισχύει για τους βοηθούς έρευνας που θα συμμετέχουν στο έργο.
 • Αιτήσεις από ομάδες ερευνητών είναι επίσης δεκτές. Ο επικεφαλής έρευνας (PI) και τα επικεφαλή μέλη πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
 • Οι αιτούντες που στο παρελθόν έχουν βραβευτεί με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Παρατηρητήριο δεν μπορούν να υποβάλλουν ξανά αίτηση την ίδια ακαδημαϊκή χρονιά που ολοκληρώθηκε το προηγούμενο έργο.
 • Οι αιτήσεις περιορίζονται στη μία αίτηση ανά άτομο/ομάδα κάθε χρόνο.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τους μισθούς, τα ταξίδια, τη βοηθητική έρευνα, τον αντίκτυπο, την ανταλλαγή γνώσεων και τις δημοσιεύσεις.

Οδηγίες – Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι προτάσεις αφορούν έργα που θα ξεκινήσουν το 2021 και θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή Word στο Hellenicobservatory.Research@lse.ac.uk. Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται δεν πρέπει να ξεπερνάνε τις 2.500 λέξεις (Calibri γραμματοσειρά, μέγεθος 11, ευθυγράμμιση, περιθώρια 2 εκ., μονό διάστιχο).

Οι προτάσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πέντε κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στη Διαδικασία Επιλογής παρακάτω και να διαρθρώνονται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

 • Περιληπτικά: τίτλος project, όνομα του Επικεφαλή Έρευνας [(PI)(και άλλων επικεφαλών ερευνητών μαζί με την δομή της ομάδας και την κατανομή των καθηκόντων των μελών της)], ημερομηνίες έναρξης και λήξης, συνολικός προϋπολογισμός.
 • Ερευνητικοί στόχοι και περίληψη έργου (βιβλιογραφική επισκόπηση).
 • Μεθοδολογία
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Προγραμματισμένες δημοσιεύσεις (εκτός από το έντυπο πολιτικής και το ερευνητικό έγγραφο – βλ. παρακάτω): μορφή, περιεχόμενο, εκδότης, ημερομηνία υποβολής.
 • Παράρτημα 1: Προσωπικό(συμπεριλαμβανομένων σύντομων βιογραφικών). Τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να επισυνάπτονται ως ξεχωριστά έγγραφα μαζί με μια λίστα με παραπομπές.
 • Παράρτημα 2: Λεπτομερής προϋπολογισμός – δείτε παρακάτω. Συμπληρώστε το παρεχόμενο πρότυπο προϋπολογισμού του Excel.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός πρέπει να δικαιολογείται από τα έξοδα του project, στο οποίο θα εμπεριέχονται οι μισθοί, τα ταξίδια, η βοηθητική έρευνα, ο αντίκτυπος, η ανταλλαγή γνώσεων και οι δημοσιεύσεις. Πάγια έξοδα που ξεπερνούν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού επιτρέπονται, αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, που δεν πρέπει να ξεπερνάει (1) 20.000 λίρες ή (2) 8.000 λίρες. Η επιτροπή επιλογής έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες του προϋπολογισμού και να απονείμει μικρότερο ποσό από αυτό που ζητήθηκε ή διαφημίστηκε.

Χρονοδιάγραμμα

 • Προθεσμία Αιτήσεων: 9 Μαΐου 2021 (23.59GMT)
 • Επιλεχθέντα Projects: 2021
 • Υπογραφή συμβολαίων: Ιούλιος-Αύγουστος 2021
 • Έναρξη του έργου: 1 Σεπτεμβρίου 2021

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα. Εάν έχετε απορίες στείλτε ένα email στο Hellenicobservatory.Research@lse.ac.uk.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!